fredag 19 september 2008

Mjölkbildning – visste du det här?

Därför bildas mer mjölk vid tätare amningar

Mjölkbildningen styrs, liksom som annat som har med reproduktionen att göra, av hormoner. Halten av prolaktin går upp redan under graviditeten, men hålla tillbaka av graviditetshormonerna östrogen och progesteron, som bildas i moderkakan. När moderkakan lämnar kroppen vid förlossningen får prolaktinet fritt spelrum och mjölkbildningen tar fart.

När barnet suger på bröstet (eller det stimuleras av fingrarna eller en pump) frisätts oxytocin, som bland annat får muskelcellerna runt alveolerna (där mjölken bildas) och mjölkgångarna att pressas samman och driva ut mjölken = utdrivningsreflexen. När mjölken lämnar bröstet sjunker trycket i mjölkgångarna. Och det är signalen för  att ny mjölk ska bildas!
Ju lägre tryck i mjölkgångarna, desto starkare signal får bröstet om att bilda ny mjölk!
Konsekvenserna av detta är:
  1. Det bildas som mest mjölk direkt efter amningen eller t o m under pågående amning.
  2. När trycket är högt i mjölkgångarna ger det signal till brösten om att slå av på takten i  mjölkbildningen.
  3. Det motverkar således sitt syfte att amma mer sällan för att "spara ihop" mjölk. Spända bröst är en signal till kroppen om att mjölkproduktionen ska minskas.
En siffra man ofta ser, t ex på en stor svensk föräldrasajt, är att 75 % av mjölken är återbildad efter två timmar. Det är en gammal uppgift som härrör från den reglerade amningens tid. På sajten här ovan står dessutom att efter tre timmar har 95 % av mjölken återbildats och det låter ju som om lite över tre timmar skulle vara lagom långt mellan amningarna. I verkliga livet vill de flesta barn komma till bröstet oftare än så. Ammar man fritt kommer man lätt upp i amningar var-varannan timme, eller ännu oftare. Då blir det tydligare att mjölkbildning beror på amningsmönstret och inte är särskilt relaterat till tiden. Brösten är inte tidsinställda. ;)

Hur ofta och hur länge man ammar är olika för olika mor-barn-par. En del ammar mer sällan en del oftare. Som vanligt med amning är allt som fungerar bra!

Marit Olanders

Inga kommentarer: