fredag 4 september 2009

Sugen på livet - andra upplagan

Sugen på livet - Om att lära sig amma heter en skrift som ges ut av Amningshjälpen. Den handlar om just det - hur man får igång amning, vad man kan förvänta sig och hur man kan göra om olika problem med amningen uppstår.
Sugen på livet tar också upp delamning, amningsavslut och flaskmatning.
Några av rubrikerna är:
Amning är inget man bara "kan"
Hur signalerar barnet amningsdags?
Amning - bara för de präktiga?
Lös problem medan de är små
Var snäll mot dig själv
Amma adoptivbarn
Myter om amning och mjölkbildning

Klicka här för att läsa mer.

Inga kommentarer: