fredag 26 september 2008

Hinder för amning möjliggjorde kinesiska ersättningsskandalen

Skandalen med den förgiftade bröstmjölksersättningen i Kina har vuxit till ofattbara proportioner. Efter vad som hittills är känt har 63 000 barn insjuknat. Fyra barn rapporteras ha dött p g a att de har matats med bröstmjölksersättning som innehållit melamin. Melamin och vatten har tillsatts komjölken för att spä ut och förbilliga den, utan att det märks genom att proteinhalten sänks. Melaminet har dock gjort att spädbarnen har fått njursten.

Fusket med mjölk är mycket utspritt. Komjölksprodukter ingår traditionellt inte i kinesisk kost, men i takt med att amningsförekomsten minskar i Kina ökar förstås konsumtionen av bröstmjölksersättning. 1990 etablerade sig Nestlé i Kina. 1995 antog Kina en nationell tillämpning av WHO-koden, som dock blev tandlös eftersom det inte finns någon kontroll av att Koden efterlevs, rapporterar Ibfan, International Baby Food Action Network. I Ibfans rapporter om överträdelser av WHO-koden nämns Kina flitigt. Även Dagens Nyheter bekräftar att barnmatsföretag bryter mot WHO-koden i Kina, genom att barnmatsföretagens personal släpps in på sjukhusen där de prånglar på nyblivna mammor gratisprover på bröstmjölksersättning och - antar jag - gör vad de kan för att skjuta mammornas tillit till sin amningsförmåga i sank.

Framför allt är det ett kinesiskt barnmatsföretag, Sanlu, som ertappats med melaminförgiftad mjölk, men i Macau har ett barn på 16 månader drabbats a njursten efter att ha druckit bröstmjölksersättning från Nestlé.

Men det är inte bara melamin som förorenar bröstmjölksersättning. I Gansuprovinsen i Kina har man hittat enterobacter sakazakii i bröstmjölksersättning som även innehöll melamin. Det är en bakterie som hittats i bröstmjölksersättning på andra håll i världen.  2001 dog ett spädbarn i Belgien efter att ha druckit bröstmjölksersättning från Nestlé som innehöll enterobacter sakazakii.

Amningen är på stark tillbakagång i Kina såväl som i resten av Ostasien. Wall Street Journal skriver att bland fattiga kinesiska kvinnor på landsbygden har amningsförekomsten minskat från 60 % år 2000 till 38 % år 2005. Det framgår inte om det är hel- eller delamning och hur gamla barnen är, men siffrorna ger kanske ändå en fingervisning om hur snabbt amningen minskar i Kina. DN konstaterar också att blivande och nyblivna föräldrar inte får någon som helst information om hur de ska göra för att få amningen att fungera.

I samma takt som amningen minskar, ökar förstås försäljningen av bröstmjölksersättning. I Ostasien beräknas i år säljas bröstmjölksersättning till ett värde av motsvarande 8,5 US dollar eller 55 miljarder kronor. Det är en ökning med 19 proent för hela regionen, vari ingår en 29%-ig ökning i Kina.

Det enda land i regionen där amningsförekomsten ökar är Kambodja, där andelen exklusivt ammade barn på sex månader ökade från 11 % till 60 % på fem år mellan 2000 och 2005 tack vare ne massiv informaitonskampanj, enligt WHO. Spädbarnsdödligheten i Kambodja har samtidigt minskat från 95 till 65 barn per 1000 födda.

I Filippinerna är amningen också på tillbakagång och nu varnar myndigheter i provinsen Aklan befolkningen för att köpa omärkt ompackad bröstmjölksersättning från Kina.

Hinder från att lyckas få en fungerande amning är bland annat:
  •  aggressiv och oetisk marknadsföring av bröstmjölksersättning och nappflaskor 
  • obefintlig information från vården (vilket också nationerna förbinder sig att ha, enligt WHO-koden, artikel 4
  • dåliga villkor för mammaledighet i kombination med dåliga villkor för att mjölka ur och spara mjölk under arbetsdagen. 
Yrkesarbetande kvinnor bör kunna mjölka ur under arbetsdagen och förvara mjölken i ett rent kärl. Bröstmjölk håller sig 8 timmar i rumstemperatur och när kvinnan kommer hem kan hon amma som vanligt, skriver Unicef i ett pressmeddelande. Unidef vill också att alla kvinnor ska få information om amningens fördelar och risken att bröstmjölksersättning blir förorenad under produktion, tillagning eller användning. Kvinnor som av någon anledning inte ammar bör också få veta hur de använder bröstmjölksersättning på ett säkert sätt.

Efterfrågan på ammor har exploderat i Kina nu i september. Löneerbjudandena har fördubblats och många ser chansen att skaffa sig en mer lönande sysselsättning. Wall Street Journal har talat med Tina Huang, som kan tänka sig att jobba som amma i en rik familj mot mycket högre lön än hon tjänar so sekreterare. En annan kvinna som söker jobb som amma, Zheng  Amei, säger att hennes mjölk har bra kvalitet, "eftersom den ser ut som bröstmjölksersättning". Eftersom amman bor hemma hos familjen och långt ifrån alla accepterar att amman har med sig sitt eget barn, funderar Tina Huang på att lämna sin tvåmånaders bebi hemma, att leva på ris och vatten i stället för mammas mjölk.
Marit Olanders