onsdag 11 februari 2009

Miljonkampanjen - för kvinnors rätt att amma

Skriv på namninsamlingen!

I över 30 länder världen över pågår nu en kampanj med namninsamling för att stötta kvinnor att kunna amma sina barn, http://www.onemillioncampaign.org/
Texten i detta inlägg kommer från kampanjens webbplats.

I hela världen dör tio miljoner barn varje år innan de hunnit fylla fem år. Det är 27 000 om dagen eller 1100 i timmen. Av dessa är en tredjedel mindre än en månad gamla. Det kommer allt mer evidens för att bra amningsvanor kan rädda tusentals av dessa barn.

Goda amningsvanor är, i min översättning:
  • amningen börjar inom en timme efter förlossningen
  • exklusiv amning i sex månader och
  • introduktion av sunda näringsrika livsmedel under fortsatt amning därefter.
Mindre än hälften av jordens kvinnor ammar på detta sätt. Det föds 135 miljoner barn i världen varje år. Bara 64 miljoner (47%) kan börja amma direkt efter förlossningen. Bara 48 miljoner (36%) kan amma exklusivt i sex månader.


Tusentals spädbarn blev allvarligt sjuka i Kina på grund av att mjölken de drack var förorenad med melamin. Några till och med dog. Dessa barn ammades inte eftersom
• barnmatsföretag övertygade föräldrarna om att deras produkter var bättre än bröstmjölk
• kvinnor inte fick adekvat stöd för att amma på sina arbetsplatser
• kvinnor inte fick korrekt information om uppfödning av spädbarn

Kvinnor tvingas att sluta amma och ge sina barn bröstmjölksersättning från pulver eftersom de saknar faciliteter som underlättar amning och amningsstöd, samt på grund av ökande kommersiell inblandning i frågor om spädbarnsuppfödning.

Det kan komma fler katastrofer på andra håll i världen.

Vi skickar vårt upprop till världens ledare för att genomföra den Internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättning och tillförsäkra amningsvänliga arbetsplatser för kvinnor, först vid mötet för Exekutiva Kommittén vid Världshälssoorganisationen WHO i tredje veckan i januari 2009 och därefter vid Världshälsoförsamlingen WHA i maj 2009.

HÖJ DIN RÖST FÖR ATT STÖTTA KVINNOR ATT AMMA.
Miljonkampanjen – Stötta kvinnor att amma ger dig chansen att göra din röst hörd för att stödja kvinnor att amma - och åstadkomma en förändring. Bli en av de EN MILJON. Skriv på namninsamlingen.

Marit Olanders

Inga kommentarer: