torsdag 21 juni 2012

Wikileaks: USA stoppar amningsstöd i Filippinerna

Av Marit Olanders

När Filippinerna ville stärka WHO-koden och begränsa marknadsföringen av bröstmjölksersättning fick amerikanska diplomater Filippinerna att göra en helomvändning och dra tillbaka beslutet. Nu kan barnmatsföretagen fortsätta att markandsföra sina produkter i Filippinerna, där 70 % av befolkningen saknar rent vatten. 16 000 barn under fem år beräknas dö varje år i Filippinerna på grund av framför allt diarré orsakad av olämplig uppfödning.

Wikileaks har släppt dokument som visar hur USA har fört en kampanj bakom stängda dörrar för att skydda sina egna kommersiella intressen medan tusentals barns liv ligger i den andra vågskålen, berättar Pat Booth på nyzeeländska tidningen Auckland Now.

Så här gick det till:

2005 ville Filippinerna stärka WHO-kodens ställning och förbjuda marknadsföring av bröstmjölksersättning för att rädda livet på tusentals barn. En amerikansk ekonomisk rådgivare i Manila, Filippinernas huvudstad, träffade statssekreteraren på Filippinernas hälsodepartement, Alex Padilla i ett topphemligt möte. Budskapet var att den filippinska regeringen skulle lyssna på barnmatsföretagen, som inte ville ha några restiktioner, innan de fattade beslutet. Padilla argumenterade att bröstmjölksersättning orsakade diarré som ledde till döden för små barn och han påpekade att 70 % av hushållen i Filippinerna inte har tillgång till rent vatten.

Då grep de verkliga höjdarna in, avslöjar Wikileaks.

Nästa drag blev att VD:n på USA:s handelskammare i Washington, som representerar tre miljoner företag, skrev ett brev till Filippinernas president Gloria Arroyo.

Han hotade med att marknadsföringsreglerna skulle ge konsekvenser för investerares förtroende för Filippinerna. Landet riskerade sitt goda anseende hos investerarna.

Fyra dagar senare ändrade Högsta domstolen i Manila ett tidigare beslut och gjorde marknadsföring av bröstmjölksersättning laglig. Nestor Ballocillo, som ombads att strida mot domstolsbeslutet. Han och hans son sköts till döds och fallet har aldrig klarats upp.

I flera länder i Asien är amningsförekomsten låg och WHO-koden svag; i Thailand ammar enligt Auckland Now endast 5 %, i Vietnam 20 % och i Kina 28 %. I Indien, däremot, där reklam för bröstmjölksersättning är mer reglerad, är amningen bättre skyddad och försäljningen av brsötmjölksersättning lägre.

Enligt Unicef bidrar exklusiv amning både direkt och indirekt till hållbar utveckling, genom att det främjar tillväxt och utveckling hos inidividen och håller nere sjukvårdkostnader och förebygger kronisk undernäring.

2 kommentarer:

Ellinor Landmark sa...

Det är så sjukt!!!!

Anonym sa...

Verkligen helt sjukt! Men det är väl så att amerikanska företag bidrar till valkampanjer på olika nivåer och då vill de också ha något tillbaka.
Egentligen borde väl Unicef dra igång kampanjer för amning, helst med foton på västerlänska mammor som ammar sina bebisar och småbarn.
Påminner också om det som uppfinnaren Håkan Lans patenttvister i USA.