onsdag 22 augusti 2012

Att välja statistik efter syfte

Av Marit Olanders


I går ägnade P1-programmet Kropp och själ en hel timme åt amning. Främst handlade det om att amningsförekomsten minskar i Sverige men det handlade också om huruvida amning är värt att satsa på i vården och för den enskilda familjen. Programmet innehöll också en redogörelse för hur amningsförekomsten i Sverige utvecklats över tid. 
Johanna Stenius, som gästbloggat här på Amningsbloggen, berättade om sin amning. Tack för att du delade med dig av din berättelse, Johanna, och visade hur komplext det kan vara med amning eller ej! Trist bara att alla i programmet accepterade att BVC-sjuksköterskan inte kunde hjälpa dig med dina sår, som att såriga bröstvårtor inte är något BVC kan göra något åt. Jag antar att du hade trivts bättre med flaskmatningen än med amningen även om du hade sluppit få sår på bröstvårtorna och smärtsam amning, men det känns ändå så onödigt att du förutom att du mådde dåligt i största allmänhet också skulle behöva utstå den fysiska smärtan!

Barnläkaren Mats Reimer om huruvida amning påverkar barns hälsa eller ej. Mats Reimer menade att den inte gjorde det, mer än ytterst marginellt och som stöd för detta påstående hade han den stora Probitstudien i Vitryssland där 17 0000 mor-barn-par slumpmässigt hamnade på antingen amningsvänliga sjukhus enligt BFHI:s tio steg eller konventionella vitryska sjukhus. All annan forskning dömde Mats Reimer ut som otillförlitlig eftersom den har samlat in fakta i efterhand. Därmed gör han en annan bedömning än både Amerikanska barnläkarförbundet och svenska myndigheter.

I Kropp & Själ lyfter Mats Reimer fram fakta från Probitstudien som passar hans syfte att bagatellisera amnings och bröstmjölksersättnings respektive påverkan på barns tillväxt och hälsa. Han lyfter fram skillnaden i förekomsten av exklusiv amning vid tre månader i Probitstudien, 43% av dem som hamnat på amningsvänliga sjukhus mot 6% av dem som hamnade på konventionella sjukhus, men förtiger att skillnaden mellan grupperna vad gäller ”any breastfeeding”, dvs helamning och delamning tillsammans, var mycket mindre. Amningsförekomsten i Sverige är högre än i amningsgruppen i Probitstudien.

Ännu mer förvirrande blir det när man får veta att det inte är ammade barn som jämförs med ersättningsmatade barn i Probitstudien. Det man jämför är gruppen barn som föddes på amningsvänliga sjukhus med dem som föddes på ej amningsvänliga sjukhus. 60 % av barnen i den senare gruppen ammades i någon mån vid tre månader. Forskarna som står bakom studien kommenterar också att fler ammade i den gruppen än de hade trott Så att skillnaderna inte blir så stora är kanske inte så konstigt!

Så Mats Reimer du skulle kanske sätta dig in i all den där amningsforskningen du avfärdar. Du skulle kanske titta på upplägget av studierna, och hur samstämmiga de är trots att man hela tiden måste se upp med vad man jämför – är det ingen amning mot sex månaders exklusiv amning, eller är det mer eller mindre amning?

Du kan också fråga dig hur rimligt det är att likställa amning med ett läkemedel. WHO har slagit fast att amning är det normmala sättet för små barn att få i sig näring. Blir det inte konstigt att ha amningen i experimentgruppen och kräva evidens för att amningen är ”bra”? Borde vi inte visa att bröstmjölksersättning inte medför risk för skada och sjukdom? Är det inte bröstmjölksersättningen som är interventionen?

När det gäller amningen i Sverige redovisar Mats Reimer däremot inte siffrorna för exklusiv amning utan för all amning. Vid två månaders ålder har amningen i Sverige gått ner från 91% 2004 till 88% 2009, berättar han. Ja men exklusiv amning vid två månader har minskat från 77 % till 69 %  under samma tid. Varför nämner du inte det?

Och varför jämföra med 2004 och inte med toppåret för amningsförekomsten, 1996 när alla svenska sjukhus hade utnämnts till amningsvänliga? Då ammades 81 % av barnen exklusivt, och lägger man till de som ammades delvis också visar det sig att 92,5 % av barnen ammades. Räknar vi med att det föds 100 000 barn per år i Sverige så ammades 4500 färre barn vid två månaders ålder 2009 än 1996. Spelar inte de någon roll? Spelar det ingen roll hur deras mammor har bemötts av vården?

En sista kommentar gäller Kropp & Själredaktionen som påstod att det bara är i Norge som det ammas mer i hela världen. Sverige ligger inte ens i närheten av amningsförekomsten i många fattiga länder (länk), varken vad gäller exklusiv amning de första månaderna eller all amning vid ett eller två års ålder.  Skärpning!

41 kommentarer:

Anonym sa...

Jag ser att du är upprörd över det som Mats Reimer sa på Kropp Själ. Det är inte bara Mats Reimer som tycker att skillnaderna mellan amning och flaskmatning är små i utvecklade länder. Det finns fler och fler personer som börjar höja sina röster om att fördelarna med amning har grovt överdrivits.

Enligt Joan B. Wolf, författare till "Is Breast Best?", ligger problemet hos vår tids besatthet med "total moderskap" - kvinnor förväntas optimera varje aspekt av sina barns liv och ta bort alla risker, hur än små riskerna är eller hur än mycket det kan kosta henne. Annars är hon inte en bra mor. Mödrar ska liksom inte ha behov som skiljer sig från barnets. Det är också därför i amningssammanhang man pratar om fördelar med amning och risker och kostnader med flaskmatning. Att det finns risker och kostnader med amning är inget amningsfrämjare vill gå in på, för det förväntas kvinnorna stå för hur än mycket det kostar dem. Jag tycker det är upp till varje kvinna att avgöra om kampen om amning är värt det i hennes unika situation.

Det finns mängder med forskningsartiklar där det inte har kunnat påvisas några egentliga skillnader mellan bröstmjölk och ersättning, men det är inte dessa artiklar som svenska myndigheter eller svensk vård har valt att ta till sig. Här finns ett exempel:

Effect of breast feeding on intelligence in children: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis (2006)
http://www.bmj.com/content/333/7575/945.full
**Breast feeding has little or no effect on intelligence in children. While breast feeding has many advantages for the child and mother, enhancement of the child's intelligence is unlikely to be among them.

Men ändå ska vi höra att ammade barn har högre IQ än flaskmatade barn, utan att det nämns att andra rapporter motsäger detta.

Hälsningar,
Andrea Nord

Anonym sa...

Intressant att Hans helt godtyckligt framföra sina "åsikter" om vilken forsknig man ska lägga vikt vid och vilken man bara helt ska förbise. Jag undrar vilka hans motiv var till att förminska amningen och liksom påskina att brötsmjölksersättning är i princip lika bra och inte bara bra nog.
Ofta tycker jag att det handlar om att man skjuter snett i ämnet, eller att man pratar om olika saker samtidigt. Det borde inte vara en strid eller finnas mottsättningar. Istället borde det erbjudas information och stöd till dem som tänker och vill amma, samt borde det åligga (blivande) föräldrar själva att inse att de åligger dem att läsa på inför stundande föräldrarskap, hur detta sker, kunskapsinhämtandet är ju naturligtvis upp till var och en. Men det är löjligt när vuxna människor blir helt tagna på sängen av att de ska ta hand om sitt barn 24/7 när det väl kommit ut! Om de inte var så himla naiva och oförberedda så kanske det många gånger skulle gå och kännas mycket bättre med föräldrarskapet.

Mycket bra skrivet om programmet Marit! Nu ska jag se om jag hittar det andra programemt du var med i!

Tack för den här fantastiska bloggen!
/PPD

Marit Olanders sa...

Andrea, att jag framfömr relevant kritik mot hur han vrider och vänder på siffror innebär väl inte att jag är "upprörd". När du avfärdar mig med hänvisning till mitt påstådda känsloläge är ett exempel på härskarteknik.

Anonym sa...

Jag blev mer "upprörd" över barnmorskan som verkade tycka det var konstigt att man ville sova en hel natt ibland och svarade med något i stil med "vissa väljer att kämpa olika länge" när en kvinna ammat med blödande bröst i 2 veckor. Hon fick det att låta som att amning är hemskt och det ska man stå ut med. Små barn behöver omvårdnad 24/7 men det är väl inte konstigt om man längtar efter en hel natts sömn ibland?

Anonym sa...

Hej Marit!

Probit studien är en mycket viktig studie för deltagarna (som alla uttryckt en önskan om att amma) har *slumpmässigt* valts till amningsvänlig eller icke-amningsvänlig sjukhus. Då kan man vara mer säker på att eventuella skillnaderna mellan grupper beror på just bröstmjölken och inte på andra "confounding variables" som hänger ihop med beslutet att amma. Andra forskningsrapporter har inte kunnat ta bort dessa variabler från sin experiment, då det anses oetiskt att lotta kvinnor till amning eller ersättning. Dessutom var det över 17000 barn som deltog och de har följts upp under lång tid.

Det fanns fördelar för amning, men dessa fördelar var inte stora.

Det är en känslig punkt, hur stora är skillnaderna? För man får det intrycket från media och även stundvis här på AH att amning skulle vara något i stil med 1000 ggr bättre för barnet och ersättning något jättefarligt. Att överdriva fördelarna och riskerna för att öka amningsstatistiken, är inte det också en härskarteknik?

Jag tycker kvinnor har rätt att veta att 1) ja, det finns fördelar med amning 2) dessa fördelar är inte så stora. Då kan varje kvinna SJÄLV avgöra om det är värt det för henne. Att bara skrika "Bröst är bäst!!" är att inte ta hänsyn till de mycket verkliga nackdelar och kostnader som amning medför för kvinnor.

Hälsningar,
Andrea Nord

Marit Olanders sa...

Andrea, du är inte "här på AH" du är på Amningsbloggen.

Marit Olanders sa...

Anonym: Längtan efter en hel natts sömn ibland ska självklart respekteras! Men det ska också kvinnors val att fortsätta amma fast det för en utomstående inte verkar vara värt det. För att människor är olika! Sofia Zwedbergs doktorsavhandling "Ville amma!" kan ge lite bakgrund till det hon sa i programmet. Har svårt att hitta en inklistringsbar länk men sök på namn och titel så hittar du den i fulltext på divaportal.

Schmetterling sa...

Jag håller inte med Andrea Nord om att föräldrar skall infomeras om att 1) ja, det finns fördelar med amning 2) dessa fördelar är inte så stora.
Jag anser att föräldrar skall informeras om vilka risker det finns med ersättning (eller fördelar med amning kanske, om vi nu har som utgångspunkt att ersättning är det normala och amningen det där lilla extra) och att föräldrarna själva får avgöra hur stora och viktiga dessa skillnader är.

Nin sa...

Och börjar man flaska får man naturligtvis sova hela nätter för ersättningen tillreder ju sig själv? Varför inte nämna att samsovning och amning kan vara ett utmärkt sätt att få sova första tiden, utan att behöva gå upp om nätterna?

Jag har ytterst svårt att se vilken vinst vi i vår familj skulle ha gjort på att gå upp och klegga med ersättning vareviga natt istället för att bara myssova tillsammans och amma en slurk när det behövdes.

Jag har all respekt för att det inte passar alla, men herregud så trött jag är på ersättningspladder som nån sorts mirakelmetod för sömn. Ska det informeras ur "kvinnan ska få välja själv"- aspekter ska samsovning och amning också med som ett bra och smidigt alternativ.

Anna Herting sa...

Andrea, även Joan B. Wolf, i "Is Breast Best?" förlitar sig nästan helt på Probitstudien.Så att Hon och Mats Reimer har samma sak att säga beror givetvis på det.

Sedan är Joans skildring och jämförelse mellan att amma eller ge flaska väldigt baserad på amerikanska förhållanden, med en föräldraförsäkring som tvingar mödrar att välja mellan att amma och säga upp sig från sitt jobb eller att flaskmata och behålla jobbet. Vi har inte de förhållandena i sverige, vilket i mångt och mycket i Sverige tar bort ett pro-flask argument de har i USA.

Forskning på Amning är svårt just därför att ALLA studier, även Probit, kan kritiseras för att det inte slumpats vilka mammor som ammat och att vad som räknas som amning, ingen amning, delvis amning och längden på amningsperioden alt som oftast är oklart eller varierar.

Och oavsett om amning är bättre än flaskmatning eller ej, så är den en del av vårt reproduktiva beteende och kvinnor bör inte hindras från att kunna göra det av en icke-fungerande vårdaparat.

Men inte heller tvingas till det.

Anonym sa...

Oj, nu känner jag det som om jag ska behöva försvara mig... Jag har inte sagt att man får sova om man matar med ersättning. Det jag försökte säga var att det i inslaget lät som om det var konstigt att man längtade efter en hel natts sömn, men det kan man ju göra även när barnen är betydligt äldre, varken ammar eller dricker välling, men det har varit några struliga nätter! Jag har ammat och skulle göra det igen om det går om jag får fler barn, men barnmorskan i programmet fick det att låta som om man skulle utstå vad som helst för amningensskull, jag skulle nog bli rädd om mitt barn drack mitt blod (det kan väl inte vara så bra, kanske inte farligt heller men nog inte optimalt ur näringssynpunkt)

Johanna Stenius sa...

Hej! Det var jag som intervjuades i programmet och som gästbloggat här och jag vill bara klargöra en sak: jag har ALDRIG blivit nekad hjälp för mina såriga bröstvårtor. Jag bad helt enkelt inte om hjälp för mina såriga bröstvårtor på BVC, hade jag gjort det hade jag säkert fått hjälp. MEn fokus låg på min depression och det var den vi pratade om. Andra gången jag testa amning, med mitt andra barn, gjorde det precis lika ont och då fick jag ändå all tänkbar hjälp. Barmorskorna skakade på huvudet: "konstigt, allt ser ju så bra ut". Sen kom ångesten och allt det andra och då var smärtan faktiskt mycket mindre än ångesten.
Så de antaganden som gjordes om att jag inte skulle ha fått hjälp var helt felaktiga, som sagt. Snällt av dig att tycka synd om mig ändå, Marit!

Anonym sa...

Marit! Dina kommentarer här ibland är beyond me! Att det enda du väljer att kommentera från ett inlägg är att "Andrea, du är inte "här på AH" du är på Amningsbloggen." Det om något är väl ett utmärkt exempel på härskarteknik, du kanske ska hålla lite högra klass här?!

Anonym sa...

Kan det bero på att Marit lite mer sakligt har redogjort för statistiken i den studien redan i inlägget, och Andrea väljer att upprepa det Mats uttryckte.

Andrea, på vilket sätt får kvinnor inte välja idag? Det du begär är inte saklig information, det du eftersträvar är att vården i princip ska ljuga och berätta att amning saknar hälsofördelar trots att merparten av alla studier bevisar motsatsen. Vilken vinst har vi gjort då?

Anonym sa...

Då kan ju Marit kommentera med lite mer saklig statistik då, istället för att köra med onödiga fulknep! Marits trovärdighet sjunker drastiskt i mina ögon!

Anonym sa...

För att hon påpekade att det finns Amningshjälpen och Amningsbloggen inte är samma sak (vilket Andrea borde känna till) när det finns ett problem att folk inte lyckas särskilja dessa. Ja, vilken häcklerska hon är den där Marit. Suck.

Allt annan statistik Andrea kom dragandes med är ju sådan som skrevs om i just det här blogginlägget, vilket Andrea själv knappt verkar ha läst. Eller var det något specifikt?

Anonym sa...

Fast det är väl inte så konstigt att man anser att AH och amningsbloggen är kopplade till varande eller i mångt och mycket samma sak eftersom de behandlar samma ämnen, det länkas från AH hit osv. Jag har aldrig sagt att hon är en häcklerska, så du måste också vara ett fan av härskartekniker då som sätter ord i min mun och avslutar med en suck?

Det jag försökte få fram i mitt första inlägg är att det är synd att en så stor blogg som behandlar ett så känsligt ämne har en så dålig och kylig attityd att inte ens skribenten kan kommentera en läsares kommentar med något väsentligt och värdigt! Därför sjunker Marit i mina ögon och det har hon gjort länge.

Anonym sa...

Om du läser här ofta borde du ha koll på skillnaden. Andrea borde absolut ha det, då hon ofta kommenterar och således ofta läser, hoppas jag. Hoppar man in och kommenterar något enstaka inlägg kanske man inte har koll på skillnaden, men då är det väl bra att det upplyses om att de inte nödvändigtvis står för samma värderingar.

Marit Olanders sa...

Andrea Nord, du vet utmärkt väl att Amningsbloggen och Amningshjälpen inte är samma sak. Vad Amningshjälpen står för beslutas på årsmötena och finns redovisat på föreningens hemsida. Det har jag förklarat flera gånger

Vem som står för åsikter på Amningsbloggen anges i disclaimern till höger direkt under ämneslistan. För övrigt är det inte "åsikter" jag har framfört ens utan fakta om den svenska amningsstatistiken och om Proibitstudien, som jag dessutom länkar till.

Marit Olanders sa...

får jag nnu be er att debattera sakligt i en respektfull ton.
Här är definitionen av härskartekniker, som kommmentatorer på Amningsbloggen ombeds avhålla sig från:
http://kilden.forskningsradet.no/c16881/artikkel/vis.html?tid=35132

Anonym sa...

Hej igen!

Marit - Förlåt att jag skrev AH istället för AB, det blev bara så av farten. Marit har nämnt för mig flera gånger att AB och AH är helt olika saker och det borde jag komma ihåg vid det här laget.

Schmetterling - det är många saker som jag tycker kvinnor borde få information om. En mer ärlig bild skulle vara att berätta om fördelar och nackdelar med både amning och flaskmatning för föräldrar och sedan låta dem själva få avgöra vad de tycker är bäst utifrån sina egna situationer. Ingen vinner på att överdriva fördelar eller nackdelar, det kan leda till bl.a. oro och backlash.


Anna H - Joan B. Wolf tar upp många fler studier än just PROBIT studien. Ja, det finns skillnader mellan situationen i USA och här i Sverige, här behöver ingen mamma sluta sitt jobb för att hon vill amma. Men "total moderskap" finns även här, och den syn på kvinnan att hon ska eliminera varenda liten risk från sitt barns liv, hur än liten och hur än mycket det kostar henne. Samhället belastar kvinnan med ett ansvar för alla möjliga risker som egentligen är bortom hennes kontroll. Har hon ett sjukt barn då har hon själv slarvat med något. Det är ett faktum att kvinnor inte erbjuds ett val av vården, vi blir i princip tillsagda att amma. Ingen frågar oss "Hur har du tänkt dig, vill du amma eller flaskmata? Vi hjälper dig hur du än väljer." Och när forskningsrapporter sprids via media i Sverige har man inte tagit hänsyn till de försvårande omständigheter, utan förenklar budskapet och får det att se alarmerande ut. Håller med att vården inte ska vara ett hinder för kvinnor som vill amma, och jag vill att de ska få allt stöd de behöver.

Och slutligen, jag kan också undra varför det är så viktigt bland amningsfrämjare att skillnaden ska just vara stor? Kan ni inte främja amning om skillnaden är liten? Är inte amning fortfarande jättebra och värt att behålla, även om skillnaden är liten? Måste alla amma, eller kan det inte räcka med de som vill amma och trivs med det? Som det är nu är det en del mammor som ammar för att de känner att de "måste". En del kvinnor har berättat för mig om hur glad de blir när det har gått 6 månader för då kan de slippa amma. Är det bra egentligen?

Hälsningar,
Andrea Nord

Anonym sa...

Andrea, hur många gravida kvinnor har full koll på vad de vill göra med matningen av sitt kommande första barn egentligen?

Har man en stark vilja att flaskmata brukar den väl respekteras? (Annars är det helt galet, det håller jag gärna med om). Men om man inte vet riktigt, och i vården får bemötandet "du kan ju amma. Eller flaska, det är typ lika bra och så slipper du ha ont i brösten", då tycker jag man sviker många mammor som hade kunnat få en oerhört fin amningsupplevelse. Dessutom ökar man på befolkningsnivå risken för en del sjukdomar.

Amning kan vara slitigt, men det kan också vara fantastiskt, ge en frihet, bekvämlighet, sömn, avslappning! Det ska vården också informera om isf, men ärligt talat tror jag att det kan bli överdrivet mycket info för en stackars ovetande mamma som kanske mest har graviditet och förlossning i huvudet än så länge.

Det krävs väl inte någon större tankekraft för att räkna ut att man kan köpa det där pulvret som står tillsammans med barnmaten i affären om man har lust? Eller att om man gör det kan partnern mata om det nu är så oerhört viktigt för den familjen.

Däremot kanske det inte är självklart för den som lyssnar på programmet som sändes igår att för många mammor väntar en jättemysig amningstid när man har tagit sig över den första lilla tröskeln. Att amning har många fördelar utöver de strikt medicinska.

När jag lyssnade på Johanna igår och hon berättade om lättnaden när de började ge ersättning log jag för mig själv, det var så varmt och härligt och fint berättat och jag kände med henne den lättnaden hon upplevde då. Jag är glad över att hon och hennes familj hittade det som var rätt för dem.

När jag ammade mitt barn i halvdvala om natten och slapp gå upp var det så skönt. När vi spontanåkte på äventyr, pigga och utvilade eftersom vi sov så bra på natten, var det så praktiskt att slippa packa med sig en massa flaskor och ersättning och termosar och annat. Det var så skönt att inte behöva ägna sig åt att diska flaskor i all oändlighet. Jag är glad att vi hittade det som var rätt för oss.

Anonym sa...

"hur många gravida kvinnor har full koll på vad de vill göra med matningen av sitt kommande första barn egentligen? "

Det må vara så att man inte riktigt kan säga i förväg hur det ska gå när barnet är fött. Men det finns INGEN som vet bättre än den kvinnan. HON är proffs i sitt eget liv, HON är chef över sin kropp och sina tankar.
Hon är inget barn som vårdpersonalen ska försiktigt med leendet på läpparna och förminskade attityd ska försöka styra in på vad de tror är bäst.
Opartisk information är det som behövs!

Jag hade ingen bestämd åsikt om hur jag ska göra när jag fick barn. Jag tänkte att jag ska vänta och se hur det känns och hur det fungerar. Men min ambivalenta hållning i den här frågan ger ingen rätt för vårdpersonalen att se det som ett tillfälle att förbättra amningsstatistiken.

Marit Olanders sa...

Men det är ju inte amningsstatistiken i sig utan att det faktiskt ger skillnader i folkhälsa! Att inte Probitstudien visar på jättestora skillnader är inte så konstigt eftersom det bara skilde 10 procentenheter mellan amningsförekomsten i experimentgruppen och kontrollgruppen.

Däremot vet man mycket genom all den forskning som Mats Reimer förkastar som sämre, att barn som aldrig har ammats löper dubbelt så stor risk att få öroninflammation än barn som helammats i 6 månader.
http://www.surgeongeneral.gov/library/calls/breastfeeding/index.html
För den som är osäker på det här med evidens gjorde eva-lotta en hel artikelserie omn evidensens hierarki här på bloggen.

Anonym sa...

"Men min ambivalenta hållning i den här frågan ger ingen rätt för vårdpersonalen att se det som ett tillfälle att förbättra amningsstatistiken."

Det jag ser som vårdpersonalens uppgift är att hjälpa dig och ditt barn att få igång en välfungerande amning. Hur ska du annars kunna prova? Det är väldigt mycket lättare att sluta amma och börja ge ersättning än vad det är att börja amma efter att ha gett ersättning, eller hur? Även att fasa ut ersättning är för många jättesvårt.

Ambivalent hållning måste bemötas med saklig info så att mamman vet vad det är hon väljer bort om hon väljer att endast ge ersättning. Saklig info ÄR INTE att säga "det finns inga medicinska skillnader". Däremot har varje enskild mamma naturligtvis rätt att säga att "nej, det är inte värt det för just mig/oss". Men behåller hon sin ambivalenta hållning fram till förlossningen måste vårdens uppgift där vara att få igång amningen! Eller tänker du dig att hon ska amma/flaska lite om vartannat och välja efter någon månad? Det är ju rätt uppenbart att det i 99% av fallen isf skulle bli ersättning, och tycker du verkligen kvinnan fått göra sitt fria val då?

Eva-Lotta sa...

Andrea! Marit har aldrig sagt att alla måste amma och hon har många gånger sagt att de som trivs med amningen ska göra det. Varför fortsätter du att argumentera mot detta som hon aldrig har sagt eller skrivit? Jag fattar inte?
Hälsar Eva-Lotta

Johanna Stenius sa...

Jag skulle bara vilja skriva något om det som "anonym" härovan skriver. Jag förstår hur du menar med att ambivalent hållning måste bemötas med saklig info. Men - ambivalent hållning måste också kunna mötas med förståelse för att man verkligen mår dåligt av och inte vill amma, det är inget som kan ignoreras. Nu utgår jag bara från mig själv, men jag är helt säker på att jag hade kunnat få en bättre upplevelse med mitt första barn om en enda barnmorska hade sett mig, verkligen sett mig och hur dåligt amningen fick mig att må. Och det var inte svårt att se - jag ammade och grät och ammade och grät och sov ingenting på tre dygn för jag ammade oavbrutet och hon blev ändå inte mätt. Det hade behövts någon som kom och gav min dotter extra mat så jag fick sova - det enda jag erbjöds var att en barnmorska skulle gå runt med henne skrikande av hunger i korridoren så jag fick vila och det kunde jag inte gå med på. Jag var dåligt påläst och visste inte att jag kunde fått ersättning om jag hade stått på mig -åh, vad jag önskar att jag hade fått veta det!! Först flera veckor senare började vi med ersättning, och det var helt underbart.

Med första barnet är det inte alltid säkert att man förstår att ens dubbla känslor beror på just amningen. Då behöver man få höra det. Det blundas för att amningen kan vara hemsk, att det faktiskt kanske är så att man inte orkar och klarar det. kanske är det också en effekt av att vi ska åka hem från bb allt tidigare idag.
Ja, idealiskt skulle det vara mycket lättare att få information om ersättning. För mammans och barnets skull, deras välmående under så viktiga ögonblick i deras liv.
Ambivalent hållning betyder inte automatisk att man egentligen vill amma fast man inte förstått det. Det kan lika gärna vara tvärtom! Det kan vara så att man ammar/flaskar i en månad och sen känner att nej, jag vill verkligen inte amma, vilken tur att mitt barn tar flaska och att jag lärt hen det från början. Ambivalent hållning är inte en anledning att undanhålla information. Och då menar jag inte att man ska undanhålla skillnader mellan bröstmjölk och ersättning - jag tror nog att de flesta av oss vet att det finns skillnader? Men man ska heller inte undanhålla att ett barn blir precis lika mätt och nöjt av ersättning som av bröstmjölk, att det är ett fullgott alternativ som inte är skadligt för barnet. Det är vad jag anser vara saklig info!

Anonym sa...

"Men det är ju inte amningsstatistiken i sig utan att det faktiskt ger skillnader i folkhälsa! "

Nej, Marit, det handlar inte om folkhälsan, det handlar om den enskilda individen, om den mamman som ska ta beslutet själv.

Det är oetiskt att ha någon "folkhälsoagenda" när de facto handlar det om ytterst små skillnader i varje individuell fall. I det individuella fallet kan man inte säga att "ammar du, så blir det så" och just därför är det viktigt att respektera kvinnan, hennes förmåga att själv ta beslut utan att vårdepersonalen ser det som sin uppgift att propagera för amningen.

Anonym sa...

"Men man ska heller inte undanhålla att ett barn blir precis lika mätt och nöjt av ersättning som av bröstmjölk, att det är ett fullgott alternativ som inte är skadligt för barnet."

Menar du att du fått höra att barn inte blir mätta och nöjda på ersättning utan bara på amning? Jag tycker jag får motsatsen hela tiden, amma är så slitigt, det gör ont, ersättning är det enkla alternativet, bla bla bla. Jag har träffat många fler vars barn fått tillmatning utan att de riktigt förstått varför än som velat ge ersättning men fått rådet att vänta. Det kanske skiljer över landet, över bekantskapskretsen osv, men båda problemen finns uppenbarligen. Det är inte helt lätt för vårdpersonal att veta när man ska föreslå det ena eller det andra, för många mammor som faktiskt vill amma blir jätteledsna när det pratas ersättning hela tiden, som att de inte duger.

Att man är deppig efter förlossningen är också oerhört vanligt och hänger inte alltid ihop med amningen.

Jag vidhåller att det är mycket lättare att gå från amning till flaskmatning än tvärtom. Samt att varvar du båda är risken stor att flaskmatningen konkurrerar ut, kanske helt emot mammans önskan.

Jag vidhåller också att den mamma som vet att hon vill flaska ska stöttas i det beslutet och få hjälp! Självklart! Det brukar också poängteras här på amningsbloggen.

Men den här osäkerheten när man inte har bestämt sig. Om vården då rycker på axlarna och säger "gör som du vill" och "oj, gör det ont? lite ersättning?" - då lurar vi många fler än vi hjälper.

kvadrat sa...

Andrea Nord, jag undrar vad det är för fördelar med ersättning som du tycker att vården ska informera om. För enligt mig finns inga fördelar med ersättning objektivt sett (såvida barnet inte behöver ersättning av medicinska skäl förstås). Det finns inte så många objektiva fördelar med amning heller, dem jag kommer på är
*Hälsofördelar för mor och barn. Hur stora dessa är är omdebatterat, men även Probit-studien såg väl minskad risk för magsjuka vilket kanske är lockande i familjer med äldre barn som går på förskola.
*Amning är oslagbart ur miljöhänseende.

Allt annat är subjektivt upplevda fördelar med ersättning eller amning. Att pappan kan mata lika mycket som mamman från dag 1 om barnet bara får ersättning kanske känns jätteviktigt för vissa, men för andra familjer är det helt ointressant. Att det är praktiskt att alltid ha maten med sig och slippa flaskor, pulver, vatten och disk kanske är jätteviktigt för vissa, medan andra inte tycker det är nåt besvär att fixa med sånt. Vissa blir trötta av att amma på nätterna medan andra får till det med samsovning och amning mer eller mindre i sömnen. Vissa mår jättebra av att amma och njuter av den samvaron med barnet, medan andra tycker det är pest och mår mycket bättre av att ge flaska.

Jag tycker också det är jättesvårt att veta hur man kommer att trivas med amning innan man fått barn. Jag hade bestämt att ge det en chans, men jag tänkte inte pina mig om det inte funkade. Trodde egentligen inte det var nåt för mig. Nu hade jag turen att ha lätt att få igång fungerande amning och jag är SÅ glad att jag fått uppleva detta med amningen. Tänk vad jag kunnat gå miste om ifall man från MVCs och BB-s håll skulle ha matat mig med "fördelar" med ersättning och sagt att för barnet spelar det ingen roll. Kanske hade jag då lagt ner alltihop de där första veckorna när det faktiskt gjorde ont att amma.

Johanna Stenius sa...

"Om vården då rycker på axlarna och säger "gör som du vill" och "oj, gör det ont? lite ersättning?" - då lurar vi många fler än vi hjälper."

Anonym:
Jag tycker det är tråkigt att du använder en sarkastisk ton mot mig och jag tror att du mycket väl förstod vad jag menade med mitt inlägg. Varför ska mammor som vill amma ha rätt till mycket bättre och mer tydlig information än de som inte vill det? Vi som vill flaskmata (alternativt velar, men lutar åt att inte vilja amma) ska alltså förvänta oss ett ryck på axlarna bara? Tur att det inte var så för mig när jag var på bb med mitt andra barn och skulle flaskmata, jag hade blivit galen av ilska. Och ja, känner mig fortfarande kränkt att bb stjälpte mig genom att inte avlasta min amning med ersättning direkt. Precis som andra kan känna sig kränka över att deras barn har fått extra tillskott.

Men jag fattar att detta är inte är rätt forum för den här diskussionen,så jag drar mig ur.

Katarina sa...

Lyssnar nu på Mats Reimer och blir bara ledsen av att hans undermåliga argumentation.

Anonym sa...

Jag har aldrig sagt emot att mammor som vill flaskmata ska få hjälp, stöd och saklig information! Men i det räknar jag in att det kan finnas medicinska skillnader. Samt att det kanske inte är så lätt att varva flaska om amning som många verkar tro innan, de flesta går ganska snart över på heltid ersättning. Särskilt med första barnet ser jag inte felet med att man får frågan om man är säker på sitt beslut, men den ska självklart ställas respektfullt.

Det jag vänder mig emot är att en nyförlöst mamma som inte vet riktigt hur hon vill göra med amningen tydligen ska få massa flaskinfo i det mest sårbara skedet av sin amning, dvs när hon är precis nyförlöst? Utan att hon efterfrågar det ens?

Jättemånga kvinnor mår dåligt och har ont och amningen är inte självklar precis från början. För vissa blir den aldrig det, men det går alltid att börja ge ersättning som sagt. Det är enormt mycket svårare att fasa ut ersättning när man inser att man ville helamma.

Om man nu är väldigt osäker kan man försöka läsa på innan, diskutera lite med sin barnmorska och skriva i sitt förlossningsbrev att BB-personalen gärna får ta upp frågan om ersättning ifall de tycker man verkar ha det kämpigt?

Jag menar också att när man precis fått barn och ligger på sjukhus är det väldigt lätt att ta allt personalen säger för medicinskt grundat. Om man ammar och får slita lite, men det ändå känns ganska okej, och så kommer personalen och frågar om man vill testa ersättning, tror jag många skulle säga ja utan att det var deras vilja, utan för att man uppfattat det som att "okej, sjukvården vet nog bäst".

Anonym sa...

Men det är ändå viktigt att varje förstföderska vet att flaskmatning är ett alternativ. Hon ska inte uppfatta amning som något obligatorisk. Kan inte sjukvården säga "Prova gärna med amning först, den har fördelar för båda dig och ditt barn. Men om du inte skulle trivas med amning är flaskmatning ett godkänt alternativ". Då skulle kvinnor slippa det lidandet som amning till varje pris innebär.

På vilket sätt är detta inte rimligt?

kvadrat sa...

Anonym 25 augusti 12.25, ganska precis så där sa barnmorskan på föräldrautbildningen på MVC när jag väntade mitt första barn 2007, och jag tyckte det var helt OK. Jag trodde i min enfald att det var nåt åt det hållet alla fick höra. Jag hade gärna också sett att de sa nåt i stil med att "Amning är ofta lite trixigt de första veckorna men det brukar gå successivt bättre när du och bebisen övat lite, och för väldigt många blir amningen efter att man kommit över den där tröskeln något positivt. Om ni känner att det inte blir bättre är det viktigt att ni får hjälp, kanske bebisen har fel tag, och hjälp kan ni få på de är här ställena:.....".

Vid ett av de sista besöken på MVC fick jag frågan "Hur tänker du kring amning?". Jag sa att jag tänkte ge det en chans men att jag inte tänkte kämpa in absurdum. I min journal på det som handlar om hur man tänker kring förlossningen står det "Positiv till amning". Eftersom det står så är det helt logiskt för mig att ingen på BB pratade om ersättning med mig. Jag hade inte velat att någon skulle göra det för jag hade ju sagt tidigare att jag ville ge amningen en chans och ändrade jag mig fick jag väl säga det.

Jag tycker man läser "skräckhistorier" åt båda hållen, dvs kvinnor som är besvikna på att ingen föreslog ersättning fast man satt där med såriga bröstvårtor och grät, och andra kvinnor vars barn fick ersättning fast de inte ville och utan att de fick nån förklaring till varför det gavs. Min gissning är att det i båda dessa fall rör sig om dålig kommunikation, att personalen på BB inte ställer de rätta frågorna, inte lyssnar på mamman, inte pratar med henne. Om man kunde få all personal att sätta mamman i centrum, att lära sig att kommunicera, och att den tid som behövs för detta fanns, då skulle mycket vara vunnet tycker jag.

Anonym sa...

Andrea Nord, vad gör du egentligen på Amningsbloggen när du är så himla mycket emot amning?

Anonym sa...

Hej Anonym!

Jag är inte emot amning. Dock är kritiskt till hur amning och flaskmatning ibland framställs här på Amningsbloggen.

/Andrea Nord

Sanna sa...

"Nej, Marit, det handlar inte om folkhälsan, det handlar om den enskilda individen, om den mamman som ska ta beslutet själv.

Det är oetiskt att ha någon "folkhälsoagenda" när de facto handlar det om ytterst små skillnader i varje individuell fall. I det individuella fallet kan man inte säga att "ammar du, så blir det så" och just därför är det viktigt att respektera kvinnan, hennes förmåga att själv ta beslut utan att vårdepersonalen ser det som sin uppgift att propagera för amningen."

Jag tror du missupfattat vad de vetenskapliga studier som visar på hälsorisker med ersättning egentligen betyder för individen. Ersättning ger högre risk för bl.a. öroninflammation, magsjuka, cancer och plötslig spädbarnsdöd. Det betyder inte att barn som ammas aldrig drabbas av dessa eller att alla som får ersättning drabbas, men det betyder att man vet att många fler som får ersättning drabbas. Du kan givetvis inte veta på förhand vilka individer som drabbas, men att säga att skillnaderna är ytterst små i individuella fall är felaktigt. Visst, det kan vara så att ditt barn inte blir sjukt pga ersättning, men det kan också hända att ditt barn blir ett öronbarn som drabbas av återkommande öroninflammationer eller att ditt barn dör i plötslig spädbarnsdöd som hade kunnat förhindras om barnet ammats istället.

Folkhälsoagendan är viktig, att informera föräldrar om riskerna med ersättning är viktigt, eftersom slutresultatet av fler barn som får ersättning är fler barn som blir sjuka. Det är ju så man tänker med exempelvis vacciner, att om så många som möjligt blir vaccinerade minskar sjukdomsfallen, minskar riskerna för följdsjukdomar och även dödsfall kan förhindras. Eller skulle du här också använda argumentet att skillnaderna för individen är ytterst små, så att inte vaccinera ska behandlas som ett lika bra alternativ som att vaccinera? En studie från Mexiko visade för övrigt att rotavirusvaccin minskade sjukdomsförekomsten med 40%, medan en liknande studie i Brasilien visade att helamning minskade sjukdomsförekomsten med 90%. Amning gav alltså ett bättre skydd än vaccinet.

Anonym sa...

Annonym ovan, det har varit amningsfrämjares taktik dessa 20 år minst att feltolka, förvränga och överdriva forskningsresultat för att skrämma kvinnor till att amma, for the greater good. Amningsforskning har inte bevisat på något övertygande sätt att bröstmjölk ger några egentliga fördelar, förutom vad gäller GI infektioner där SigA antikroppen är avgörande. Och även den skillnaden är liten i ett utvecklat land! När statistiken visar att 9% av ammade barn och 13% av flaskmatade barn får maginfektioner, skriver ni gärna att man har en 40% större risk att få maginfektioner om man inte ammar. Det låter mycket när man skriver så. Men i verkligheten innebär det att 4 ammade barn av 100 får 1 mindre maginfektion jämfört med flaskmatade barn. Så 25 kvinnor får amma för att 1 ska slippa en diarré! Det är inte balanserat att hota och skrämma kvinnor över en sådan sak, när ca 9% av de ammade barnen och 13% av de flaskmatande barnen ska få det i alla fall.

Och det hemska är, när du säger att dessa 4% hade sluppit maginfektion OM DE BARA HADE AMMATS, är att det inte går att avgöra om det hade hjälpt eller inte! Man hade kunnat få det ändå! För att inte nämna vad du skrev just om föräldrar vars barn har dött i SIDS. På vilket sätt tjänar det er sak att peka ett finger och lägga skuld?

Ni balanserar inte heller dessa risker mot vad det egentligen kostar kvinnor att amma. Varje år är det tusentals kvinnor som vantrivs med amning, och de gör mycket större skada till sig själva och sina barn genom att amma och vara olyckliga än att bespara sitt barn en eventuell GI infektion.

kvadrat sa...

Anonym 27 augusti 22.23, nu gör du väl just det som blogginlägget handlar om, nämligen väljer och förvränger statistik. För när du pratar om 9% av ammade barn som fick magsjuka mot 13% av ersättningsmatade antar jag att du hämtat siffrorna från Probit-studien? Men Probit-studien jämför INTE ammade barn med ersättningsmatade barn. Probit-studien jämför barn som föddes på amningsvänligt sjukhus med barn som föddes på annat sjukhus. Barnen som föddes på amningsvänligt sjukhus ammades i större utsträckning än de andra barnen men det fanns många som fick ersättning i den gruppen också, liksom det fanns många barn som ammades i gruppen "annat sjukhus". Man kommenterar också det i artikeln, att alla barn ammades i början och att även i kontrollgruppen (del)ammades de flesta även vid 3 månaders ålder. Det är alltså mycket troligt att om man jämfört (hel)ammade barn med barn som bara fått ersättning hade skillnaderna blivit större.

När det gäller SIDS (plötslig spädbarnsdöd) undersökte man inte det i Probit eftersom det krävs långt fler barn för att undersöka något som är så ovanligt. De data som finns från andra studier tyder dock på att amning kan skydda mot SIDS även om magläge och rökning är större riskfaktorer. Att prata om amning och SIDS handlar inte om att skuldbelägga utan om att kvinnor har rätt till information för att kunna göra ett informerat val. Att undanhålla sådan information går emot hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Sanna sa...

Anonym 27 augusti 22.23: Tråkigt att du tolkar alla argument som är "för amning" som skuldbeläggande eller som hot och skrämsel. Själv har jag inte för avsikt att skrämma och verkligen inte att hota någon, utan endast sakligt argumentera emot ditt påstående om att "det handlar om ytterst små skillnader i varje individuellt fall". Den krassa verkligheten är att för en del barn handlar det om skillnaden mellan liv och död. Till exempel när det gäller SIDS (eller nekrotiserande enterokolit eller akut lymfatisk leukemi eller lunginflammation... det är inte endast någon släng av magsjuka eller snuva vi pratar om, utebliven amning ökar risken för allvarliga sjukdomar). Nej, varje fall av SIDS hade inte kunnat förhindras med amning och det var inte det jag påstod heller. Ammade barn drabbas också av SIDS, men poängen är att de inte drabbas i lika stor utsträckning som barn som fått ersättning (bör dock nämnas att forskningen hittills inte har kunnat förklara varför, men skillnaden är tydlig även när andra faktorer som rökning eller sovläge tas i beaktande). Helt logiskt så följer det alltså att en del av SIDS-fallen kan förhindras med amning. En logisk slutsats, inget annat. Precis som kvadrat skriver så har föräldrar rätt att få veta den informationen och jag förstår inte vad någon vinner på att undanhålla den.

Som kvadrat skriver är siffrorna du använder inte för helammade barn versus barn som aldrig ammats, så om du vill argumentera ämnet sakligt kan du ju gärna använda rätt siffror, annars är det ju du själv som feltolkar och förvränger forskningsresultat för att passa dina syften . Sen skriver du att "Amningsforskning har inte bevisat på något övertygande sätt att bröstmjölk ger några egentliga fördelar, förutom vad gäller GI infektioner där SigA antikroppen är avgörande." vilket är ett mycket felaktigt påstående på fler sätt. För det första gör du det till en fråga om att bevisa fördelar med amning, när det snarare handlar om nackdelar med utebliven amning, för det andra finns det massvis med forskning som visar att riskerna med utebliven amning handlar om långt mycket mer än GI infektioner och för det tredje är det inte en enskild antikropp som är den enda och avgörande skillnaden - bröstmjölkens sammansättning är komplex och den innehåller en mängd bioaktiva ämnen (även stamceller) som tillsammans stödjer och styr utvecklingen av spädbarnets immunsystem.

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812877/
http://www.dukehealth.org/health_library/news/breast-milk-promotes-a-different-gut-flora-growth-than-infant-formulas
http://theconversation.edu.au/nothing-like-mothers-milk-potential-treatments-from-stem-cells-in-breast-milk-3898
m.fl.

Sen varifrån du får siffror om hur många mammor som vantrivs med amning och med vilken rätt du tycker dig kunna säga att de skadar sig själva och sina barn genom att amma förstår jag inte? Och hur i allsindar har du fått för dig att amningsförespråkare säger att någon mamma som faktiskt är i den situationen och verkligen känner så måste fortsätta amma? Det är det väl ingen som sagt? Varför tror du att det handlar om att få mammor att må dåligt, att skuldbelägga, hota och skrämma? Ditt inlägg väcker många frågor... Jag känner inte till vad dina personliga erfarenheter är som fått dig att bli så fientligt inställd till amningsförespråkare, men det låter som om du blivit illa behandlad och känt dig kränkt och jag är verkligen ledsen för din skull om så är fallet.