onsdag 18 mars 2009

Amningsnytt 1/09 om pappor, amma med diabetes och Amningsfanatikern!

Pappor, amma med diabetes, och Sempers helomvändning i Amningsnytt 1/09!

PAPPAN OCH AMNINGEN
Första tiden som pappa innebär ofta att lämna över barnet till mamman så fort det behöver ammas. Helt OK, tycker pappor som Amningsnytt talat med. Jacob letar efter sin egen roll i den nybildade familjen och Christer drömde om att amma.

KAN MAN AMMA OM MAN HAR DIABETES?
Det korta svaret är JA! Det kan man. Det som kan hända är att blodsockret kan sjunka snabbt i samband med amning. som m-amma med insulinberoende diabetes kan man behöva bulla upp med snabba blodsockerhöjare på de ställen där man brukar amma. Det är också bra att blodsockret ligger lite högt - på 6-8 mmol/L före måltid så sjunker man inte så djupt vid amning.

SEMPERS HELOMVÄNDNING
För ett år sedan anmälde Semper konkurrenten Nestlé för hur de presenterade produkten Nan 3, en s k tillskottsnäring, på sin hemsida. Semper menade att det var indirekt marknadsföring för modersmjölksersättnignarna Nan 1 och 2. Konsumentverket höll med om att det kunde ”innebära indirekt marknadsföring” och hänvisade till kommande regler. Nu lanserar Semper en egen tillskottsnäring, benämnd Babysemp 3, på sin hemsida.NYA FÖRESKRIFTER - VAD HÄNDER MED SKYDDET AV AMNINGEN?
Från och med årsskiftet gäller inte längre Socialstyrelsens Allmänna råd 1983:2 och inte heller Socialstyrelsens föreskrifter 1983:21.
Det har kommit nya föreskrifter som är grundade på ett EG-direktiv (2006/141/EG) som medlemsstaterna ska införliva. Medlemsstaterna ska ”förverkliga principerna och syftena bakom Internationella koden för marknadsföring av modersmjölksersättningar”, m a o WHO-koden. EG-direktivet specificerar också att detta gäller både
• marknadsföring,
• innehållet i modersmjölksersättning/tillskottsnäring
• information och
• hälsovårdsmyndigheternas skyldigheter.
Det fanns dock vissa delar i det gamla regelverket som saknas i de nya föreskrifterna och detta delvis pga att man från Socialstyrelsens sida inte ansåg sig ha möjlighet att bestämma över dem längre. Det rör sig om olika aspekter av marknadsföring. En arbetsgrupp vid Jordbruks, Social- och Integrations- och jämställdhetsdepartementen arbetar nu med de delarna av EG-direktivet.

HON MÖTTE AMNINGSFANATIKERN
Vem är det, Amnignsfanatikern? Tina Wiman känner många kvinnor som på olika sätt är engagerade i amning men ingen av dem är fanatisk utan de är tvärt om nyanserade. Men plötsligt satt Amningsfanatikern där på hennes axel ... Läs ett utdrag från Tina Wimans bok Våga älska? i Amningsnytt!

DET HANDLAR INTE OM MJÖLKEN
Mjölk kan man köpa - inte lika bra förvisso. Men det andra, som följer med i amningen, går inte att köpa. Lika lite som sex handlar om fortplantning, handlar amning om mjölk, skriver Rachel Myr , årets barnmorska i Norge, i ledaren.

I AMNINGSNYTT 1/09 ÄVEN ...
• Jag - en nappflaskförespråkare
• Att bli mormor
• Amning halverar risken för plötslig spädbarnsdöd
och mycket mer!

Kontakta Amnignsnytts redaktör Marit OLanders om du vill veta mer: amningsnytt snabel-a amningshjalpen punkt se


Inga kommentarer: