fredag 20 mars 2009

Tidig amning bra vid graviditetsdiabetes

Amningsnytt 1/09 handlar bl a om att amma och ha diabetes. Har man graviditetsdiabetes försvinner den i regel av sig själv när barnet är fött och man behöver inte ta insulin-injektioner. men barn till mammor med graviditetsdiabetes kan precis som barn till mammor med andra typer av diabetes drabbas av långt blodsocker, hypoglykemi.
En ny amerikansk studie jämförde blodsockret hos barn till mammor med graviditetsdiabetes utifrån om barnen fick amma i förlossningsrummet eller ej, eller tillmatades barnen med bröstmjölksersättning som första mål mat.
Det visade sig att färre av barnen som ammats i förlossningsrummet låg på gränsen för lågt blodsocker. Barnen som ammades på förlossnignsrummet hade högre blodsockerhalt än banren som inte ammades och signifikant högre blodsockerhalt än barnen som fick ersättning.
Forskarnas slutsats är att amning kort tid efter förlossnignen kan underlätta en stabil blodsockernivå för barn till mammor med graviditetsdiabetes.

Inga kommentarer: