torsdag 30 april 2009

Drevet går mot sömnmetoder - eller?

Efter att bl a Amningsbloggen uppmärksammade en film på Anna Wahlgrens hemsida om hur spädbarn ska fås att sova genom att tryckas ner på mage och kraftigt skakas i barnvagn har både barnläkaren Lars H Gustafsson och Aftonbladet engagerat sig i saken.

Lars H Gustafsson menar i sin blogg, tillsammans med kollegerna Marie Köhler och Tor Lindberg, att risken är stor att man tar i bara lite för hårt och att metoden, som den presenterades på filmen innan den togs bort, innebär risker att barn får revbensfrakturer och små små blödningar i hjärnan, s k shaken baby syndrome. Men Lars H vänder sig också emot den uppenbart kränkande i behandlingen och han gör det som många vuxna inte vågar - han sätter sig in i det lilla barnets situation och konstaterar att det för barnet måste vara mycket obehagligt att bli utsatt för detta.

Man får dock inte glömma att det finns fler "metoder" i svang i Sverige, som det helt uppenbart är mycket obehagligt att bli utsatt för som litet barn. Metoder har som mål att korrigera barnets beteende, t ex att somna utan kroppskontakt med vårdaren. Femminutersmetoden är det populära namnet på flera likartade metoder som också går ut på att barn inte får ammas till sömns utan somna utan kroppskontakt i egen säng. Den skulle också röra upp starka känslor om den visades på film, med den viktiga skillnaden att den knappast ökar risken för fysisk misshandel av barnet på de sätt som beskrivits ovan.

Kanske tiden är mogen för att opinionen ska svänga, så att vi kommer bort från föreställningen om att det skulle vara farligt eller dumt att amma till sömns och sova tillsammans med sitt barn under säkra omständigheter. Vad det i grund och botten handlar om är ju om vi ska kunna komma bort från ideer som handlar om att "slå dövörat till" för barnen. Modern forskning tyder på att barns utveckling gynnas av samspel och lyhört bemötande.

Ska vi få en förändring i grunden krävs att det inte blir ett för enkelspårigt drev bara mot Anna Wahlgren.

Marit Olanders

Inga kommentarer: