måndag 20 april 2009

Mormorshypotesen

Samhällen där människorna försörjer sig som jägare och samlare och huvudsakligen äter insamlade grönsaker är ofta matriarkala. Kvinnan stannar kvar i den grupp som hennes moder lever i då hon blir vuxen. Barnen ammas länge, åtminstone upp till tvåårsåldern. Därefter kommer en grupp av kvinnor att dela på bördan det innebär att skaffa föda åt barnen. Männens födosamlande täcker bara en liten del av gruppens energibehov.


Vid 45 år är kvinnans fortplantningsorgan lika gamla som hennes övriga organ kommer att vara vid 80 år. Kvinnas långa ofruktsamma period har ansetts innebära en evolutionär fördel. Mor och dotter kan dela på ansvaret för barn respektive barnbarn om kvinnorna slutar att föda barn redan i fyrtioårsålder. Denna förklaring till att kvinnor kommer så tidigt i klimakteriet presenterades första gången av 1957 och har kommit att kallas The grandmother hypothesis (1).


1. Williams GC. (1957) Pleiotropy, natural selection, and the evolution of senescence. Evolution, 11;398-411.


Eva-Lotta Funkquist

1 kommentar:

Andrea sa...

Å andra sidan var medellivslängden i förhistoriska kulturer väldigt låg, även om man räknar bort alla barn som dött i späd ålder. Ytterst få människor blev sannolikt så gamla som 80 år. Det är nog snarare rimligt att anta att få blev över 50.