måndag 1 mars 2010

Jobbiga siffror

Här kommer lite hårdfakta från Unicefs hemsida:
  • Varje år dör 1,3 miljoner spädbarn p g a otillräcklig helamning.
  • Ytterligare 600 000 barn dör av utebliven fortsatt amning och lämplig tillvänjningskost.
  • Många mammor ammar inte i två år eller längre som rekommenderas utan ersätter bröstmjölken med något annat.
  • Bröstmjölksersättning är ett dyrt, ej näringsmässigt likvärdigt och ofta farligt alternativ till bröstmjölk, särskilt i ohygieniska miljöer. Studier visar att ett flaskmatat barn som lever i fattigdom löper 14 gånger så hög risk att dö av diarré och fyra gånger så hög risk att dö av lunginflammation som ett helammat barn.
Där diskriminering av kvinnor är vanligt förekommande, är också dålig näring till kvinnor förekommande, oavsett ekonomisk tillväxt. Över 90 % av alla kvinnor i världen börjar amma, så initation av amning är inte det största problemet. Problemet är det omedelbara socoiala och kommersiela trycket att sluta amma.

Den goda nyheten är att amningen inte minskar i världen utan långsamt har ökat sedan 1990. Då ammades 34% av barnen exklusivt de första 6 månaderna. Nu har det ökat till 39%.

Inga kommentarer: