onsdag 24 mars 2010

Ersättningspulver är inte sterilt

Av Marit Olanders

Det är viktigt att lägg märke till att bröstmjölksersättning i pulverform som motsvarar gällande standard inte är en steril produkt utan att den någon enstaka gång kan innehålla smittämnen. Det skriver WHO en rapport, som finns att ladda ner som pdf här.

I rapporten konstaterar författarna att det inte finns någon enkel metod att totalt eliminera risken för bakterier vid framställningen av kommersiell ersättning.
Det har förekommit att barn har blivit sjuka på grund av att det har funnits Enterobacter sakazakii eller Salmonella i bröstmjölksersättning. Det har förekommit fall av barn som blivit allvarligt sjuka, t o m dödsfall.
Observera att det här inte rör sig om att ersättningen har blandats med orent vatten. Smittämnena har funnits med i pulvret.
Vad gäller E. sakazakii kan även låga halter bakterier utgöra en risk, eftersom de snabbt kan föröka sig innan ersättningen konsumeras.
E. sakazakii har orsakat sjukdom i alla åldersgrupper, skriver WHO, men för barn på under ett år är risken större. Allra störst risk att bli sjuka löper nyfödda barn (upp till 28 dagar), särskilt för tidigt födda, barn med låg födelsevikt och barn med nedsatt immunförsvar samt barn till HIV-positiva mödrar.

Rapporten innehåller också en rad rekommendationer för att minimera risken att barn drabbas. Här är några:
  • Om barnet inte ammas, ska vårdnadshavare, särskilt till högriskbarn, informeras om att bröstmjöksersättningar i pulverform inte är sterilt. De ska ha tillgång till information om hur de kan minimera risken att barn drabbas.
  • I de fall där barnet inte ammas, ska vårdnadshavare till högriskbarn antingen använda steril bröstmjölksersättning i flytande form, alternativt blanda pulver med kokande vatten eller hetta upp ersättningen. Sedan måste förstås ersättnignen svalnas av igen innan den ges till barnet.
  • Riktlinjer ska tas fram för hur man ska hantera bröstmjölksersättning för att minimera risken.
  • Barnmatsindustrin bör utveckla fler sterila alternativ till högriskgrupper.
  • Barnmatsindustrin bör minska koncentrationen och förekomsten av E. sakazakii i både i tillverkningen och i färdigt mjölkpulver.


3 kommentarer:

Mikaela sa...

Det jag spontant kom att tänka på när jag läste inlägget, var ifall detta går ut till svenska Sjukhus och BVC?

Signe sa...

Mer användbara är kanske de skrifter som finns på WHO:s hemsidaunder "food safety", här en om Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula, Guidelines (från 2007) med särskilda instruktioner för sjukhus och i hemmet (följande gäller hemmet). http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/PIF_Bottle_en.pdf
De två största tillverkarna i Sverige har visserligen ändrat instruktionerna på paketen, men inte i lika hög utsträckning som vi "lobbyister" önskat, och det har tagit alldeles för lång tid.
En annan aspekt som talas väldigt lite om i Sverige är Bisphenol A förekomsten i plastprodukter. Har för mig att Kanada helt förbjudet nappflaskor som innehåller BPA, och även om USA inte har förbud, så uppmuntras insatser från industrin att få bort BPA från nappflaskor och muggar för småbarn. Här tror man alltså på en självsanering på basis av konkurrensskäl. Kemikalien frigörs vid uppvärmning. Vidare är det tydligen större risk om plasten är repad eller sliten.
En mycket viktig del i att vara amningsfrämjare är att verkligen kämpa för att de barn som, av vilken skäl det än må vara, inte får sin egen mammas mjölk ska få det allra allra bästa alternativet.
Signe Franks

Susanna sa...

Det är ju synd att man får lära sig att bästa sättet att blanda ersättning är att ta kokt avkylt vatten som förvarats i kylen, värma det i micron till ättemp och sen bland i pulver och servera. Det är ungefär så de flesta ersättningsmatare gör i Sverige.