fredag 16 april 2010

Amning minskar risken för astma

Nu är en uppföljning av barnen i den svenska Bamsestudien klar. 3000 barn födda i Stockholm 1994 deltog i studien. Det visade sig att enbart amning i minst fyra månader minskade risken att ha astma vid åtta års ålder. Dessutom visade studien en viss minskad risk för allerigsk sensibilisering för vanliga allergiantikroppar.
Läs mer här.

Inga kommentarer: