tisdag 11 november 2008

Alkohol under spädbarnstiden

Enligt en enkät av Sveriges Radio är åtta av tio barnmorskor och distriktssköterskor kritiska mot Livsmedelsverkets ändrade råd om alkohol.
Tidigare avråddes ammande kvinnor från att dricka alkohol med hänvisning till att alkohol gick över till barnet. Efter kritik ändrade Livsmedelsverket sin rekommendation till nuvarande skrivning:

Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt nuvarande forskning innebär det dock inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.

Alkoholhalten i bröstmjölken är densamma som i blodet och det rör sig alltså om tiondelars promille. Det finns inga belägg för att så små mängder alkohol skulle skada barnet. Det är det Livsmedelsverket kan och ska berätta om.

Men det finns ju andra risker med alkohol i samband med spädbarnsvård.

Omdömet försämras. Motoriken försämras. Impulskontrollen försämras. Har man alkohol i kroppen bör man inte sova på samma underlag som sitt spädbarn.

Men det har inte med amningen att göra. Det angår alla som vårdar spädbarn, oavsett om de är män eller kvinnor, om de ammar eller ej.

Det krångliga är att det är Livsmedelsverket som ger råd om mat och dryck under amning men att det inte ligger på deras bord att ta ställning till psykosociala frågor. Inräknat att personer med alkoholproblem kan ta en "tillåtelse" att dricka 1-2 glas som förevändning att dricka mycket mer.

Under hela historien har omgivningen velat kontrollera den ammande mamman- hur hon lever, vad hon äter, om hon motionerar. Barnmatsföretagen har slagit mynt av detta och utnyttjat dessa föreställningar för att få amningen att framstå som så krånglig som möjligt. Därför är det på tiden att fördomarna kring bröstmjölkens innehåll av alkohol skingras.

Problemet är inte att Livsmedelsverket nämner alkoholkonsumtionen i sina råd till ammande kvinnor.
Problemet är snarare tystnaden om alkohol i spädbarnsfamiljer i ett bredare perspektiv.

Marit Olanders

Inga kommentarer: