måndag 2 november 2009

Barn som har fått typ 1 diabetes har ammats kortare tid än friska barn

Vid typ 1 diabetes angriper kroppens egna immunförsvar de insulinbildande cellerna. Trettio procent av befolkningen bär på gener som innebär en ökad risk för att få typ 1 diabetes, men bara några väldigt få av dessa får sjukdomen. Redan innan sjukdomen bryter ut kan man hos de personer som senare får diabetes oftare hitta så kallade riskmarkörer i blodet, som antyder att immunförsvaret arbetar felaktigt. Kortare amning innebar oftare förekomst av så kallade riskmarkörer i hos barn i fem till sexårsåldern (alltså oftast långt efter att amningen hur som helst avslutats). Klicka på rubriken om du vill läsa mer

Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: