söndag 4 september 2011

Känslor av misslyckande

Av Marit Olanders

Idag håller Amningsbloggen helg men läs gärna Sagogrynets läsvärda inlägg om känslor kring amning som inte blev som man ville - skuld och sorg.

"Jag tycker absolut att det är beslutsfattarnas uppgift att se till befolkningsnivå även när det gäller amningsfrågor, deras uppgift är inte att skydda den enskilda vuxna från en eventuell obekväm känsla", skriver Sagogrynet.

Enligt min mening är det just skuldbeläggande man ägnar sig åt när man pekar ut en viss grupp kvinnor som lata och trötta. Det ljgger en djup ironi i att myndigheter först raderar den amningskunskap som finns i samhället, och sedan lägger ansvaret för att få igång och upprätthålla amningen hos individen. När detta inte går är det lätt att säga "Men ha inte skuldkänslor för det."

Kanske är det sig själva beslutsfattarna skyddar från obekväma känslor.

Inga kommentarer: