lördag 3 mars 2012

WHO-koden värnar om rätten till information

Av Marit Olanders

I höstas gick det runt ett kedjebrev på föräldrafora som gick så här:

Jag vet inte om fler har uppmärksammat det, men Semper har i dagarna släppt den nya versionen av Babysemp 2, och på grund av en distributionsmiss har paketen nått butikerna innan information om innehållet gått ut till BVC.

Jag har varit i kontakt med Semper angående de praktiska förändringarna, och tänkte a tt det kan vara värt att sprida informationen. Tyvärr finns det inga tydliga "varningar" på paketen om att receptet är nytt, vilket säkerligen gör att många missar det.

Detta gäller:

- Babysemp 2 är numera för barn från sex månader istället för fyra. Du som har ett barn under sex månader och ger Babysemp bör alltså byta till Babysemp 1.

- Skopans mått har förändrats från 7,5 till 10,1 ml. Släng de gamla skoporna, så att du inte tar fel.
- På grund av riktlinjer från EU kallas Babysemp 2 numera "Tillskottsnäring" istället för "Bröstmjölksersättning (eftersom det inte kan anvndas från födseln). Sempers information anger följande:

"BabySemp2 är en tillskottsnäring, som rekommenderas från 6 månader, är ett komplement till barnets numera vanliga kost."

Jag väntar på besked vad gäller rekommendationerna för barn som fortfarande till största delen äter ersättning vid sex månaders ålder.

Med det nya receptet ger ett paket på 900g 6,1 liter färdig ersättning (till skillnad mot över 7 liter med det tidigare receptet). Det bör i mitt tycke påverka priset, men jag antar att de flesta affärer kör på med samma prissättning som tidigare. Mitt tips är att ifrågasätta det.
 Sprid gärna informationen till andra flaskmatande föräldrar, så inga bebisar får fel mat i magen!

På grund av gällande riktlinjer är det svårt att hitta information om ersättningsprodukter. På www.semper.se finne en underavdelning som heter Nutrition (för vårdpersonal). Om man klickar där och svarar "ja" på frågan om huruvida man jobbar inom vården kan man läsa lite mer om ersättningsprodukter och också få svar på en del vanliga frågor.


Jag frågade då Åsa Brugård Konde på Livsmedelsverket om det som stod i kedjebrevet stämde. Hon svarade att det stämde att man inte måste informera kunden om att det är ett nytt recept. Är märkningen korrekt så anses kunden ha fått tillräckligt med information. Det är Livsmedelverkets åsikt, inte min vill jag påpeka.

Anledningen till att Semper ändrade på Baby Semp 2 var att enligt EU-direktivet definieras modersmöjlksersättning som "det enda beredda livsmedel som helt tillgodoser spädbarns näringsbehov under de första månaderna tills de kan få lämplig tilläggskost." Man skiljer på modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Det senare ska alltså inte vara barns enda näringskälla utan ges tillsammans med andra livsmedel.

2008 kom föreskrifter från Livsmedelsverket som tar upp EU-direktivet. Semper hade haft gott om tid på sig att ändra Baby Semp 2 efter gällande regelverk. I själva verket fick Livsmedelverket påpeka för Semper att Baby Semp 2 inte fick säljas som modersmjölksersättning från 4 månader innan de ändrade den till tillskotttsnäring från 6 månader.

Tydligen framgick inte detta på Sempers förpackningar, vilket är i strid med
  • de svenska föreskrifterna, enligt vilka "Modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska vara märkta så att konsumenterna klart kan skilja mellan produkterna, så att det inte finns risk att förväxla modersmjölksersättning och tillskottsnäring." (LIVSFS 2008:2 §11)
  • EU-direktivet, enligt vilket "Märkningen på modersmjölksersättningen och tillskottsnäringen ska utformas så att den ger de nödvändiga upplysningarna om produktens rätta användning och inte avråder från amning." (Artikel 13:3)
  • WHO-koden, enligt vilken Märkning bör utformas så att den ger nödvändig information om den riktiga användningen av produkten och så att den inte motverkar amning. (Artikel 9.1)
Nu, ett halvår efter att jag fick det där kedjebrevet, försvaras Sempers agerande obegripligt nog av två journalister ut på Newsmill. I stället för att gå till källorna och ta reda på vad som egentligen gäller påstår de i naiv iver sig veta att Semper inte vågar skriva något om det ändrade receptet i rädsla att bryta mot WHO-koden.

Om nu Semper vore så noga med att följa WHO-koden skulle de väl inte stå på Underbara barn-mässan i Stockholm och ragga medlemmar till sin kundklubb? Enligt WHO-koden artikel 5.5 bör marknadsföringspersonal inte ta direkt kontakt med gravida kvinnor eller spädbarns- och småbarnsmödrar (man inser att WHO-koden behöver moderniseras och omfatta även fäderna). Då skulle väl inte reklam för bröstmjölksersättning vara ett enda litet musklick bort på deras hemsida? Den finns på en sida för våprdpersonal men den är inte lösenpordsskyddad utan tillgänglig för vem som helst. Då skulle de väl vänta tills Livsmedelsverket väl hade ändrat sina rekommmendationer om smakprov i höstas och inte redan i våras ha skickat ut brev till sjuksköterskor om de ändrade rekommendationerna?

Bilden av de stackars barnmatsföretagen som jagas av en oresonlig WHO-kod stämmer helt enkelt inte, även om de själva gör allt vad som står i deras makt att upprätthålla bilden. Hellre än att ta eget ansvar för att barn får Baby Semp 2 som är tillredd på rätt sätt sätter sig Semper på tvären och säger "Nehej vi får inte för WHO-koden." Och ovan nämnda journalister sväljer budskapet med hull och hår.

I själva verket är WHO-koden till för att skydda barn och se till att de får säker mat, både ammade och ersättningsmatade. Det är det övergripande syftet med WHO-koden.

WHO-koden handlar inte om att undanhålla flaskmatande föräldrar information utan tvärt om att se till att föräldrar får relevant information, på rätt språk. Jag har hört mycket stolligt om amning och WHO-koden genom åren men att WHO-koden i sig skulle utgöra en fara för barns hälsa genom att den förvägrar föräldrar information tar nog priset som det dummaste.

När jag var med i Kvällsöppet i måndags poängterade jag att vi behöver ett öppnare klimat i Sverige, en norm som på ett annat sätt än idag är tillåtande, både vad gäller flaskmatning de första månaderna och amning efter ettårsdagen eller på stan. Vare sig vi kämpar för rätt till amningsinformation eller flaskmatningsinformation - vilka båda behövs - så gör vi det ju för barns och familjers bästa. Men då behöver också flaskmatningsföreträdarna se till det gemensamma bästa - oberoende information och tydliga regler. Och sluta gå barnmatsföretagens ärenden.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med dig Marit att vi behöver en öppnare klimat i Sverige, en norm som är mer tolerant både för flaskmatning från början och för långtidsamning.

Men jag håller inte med om att Petra och Johanna går barnmatsföretagens ärenden. De var först med att uppmärksamma detta problem i media. Om ni visste detta redan för ett halvår sedan via ett kedjebrev, varför har inte ni själva slagit larm och uppmärksammat detta??

/Andrea Nord

Petra sa...

Hej!

Det är tack vare vår artikel på Newsmill och upprepade inlägg på www.attflaskmata.se som gjort att det här har uppmärksammats stort. Vi har knappast gått företagens ärenden utan varit mycket kritiska till deras tolkning av koden.

Jag har talat med både Nestlé, Hipp och Semper som samtliga skyller på koden. Jag har också pratat med Livsmedelsverket som säger att WHO-koden inte har med detta att göra detta har vi påpekat. Vilka källor är det som du hävdar att vi inte har pratat med?

Vi är verkligen INTE måna om ersättningsföretagen utan om de barn och föräldrar som drabbats. Vi kritiserar inte WHO-koden, däremot BRANSCHÖVERENSKOMMELSEN som just nu finns!

Förutom på Newsmill har vi även uppmärksammat detta här:

http://ajour.se/manga-foraldrar-gav-fel-modersmjolksersattning/

och här:

http://www.attflaskmata.se/2012/02/22/inget-brott-mot-who-koden-att-informera/

och

http://www.attflaskmata.se/2012/01/24/branschoverenskommelsen/

Semper säljer många andra produkter än modersmjölksersättning och varför kan de inte få ragga medlemmar till sin kundklubb utan att det ska blandas ihop med reklam för modersmjölksersättning? Det är en konstig jämförelse.

Och angående ett musklick bort, det är förnedrande att idag 2012 inte själv kunna få fatta beslut om jag vill läsa mer om modersmjölksersättning utan att behöva ljuga och påstå att jag är vårdpersonal genom ett klick. Tycker du inte det är rätt så förlegat att föräldrar idag inte själva kan få välja vad de vill läsa mer om utan är hänvisade till föräldraforum.

Och många är de som inte ens vet om att det går att köpa ersättning på ICA eller Konsum. Många tror att det är något en läkare måste skriva ut.

Vi vill att branschöverensekommelsen förändras, att det blir tydligt att man får informera och att information inte är samma sak som reklam.

Jag vet att bland annat HIPP just nu för diskussioner med Livsmedelmsverkett om vad de får och inte får skriva. Förhoppningsvis kommer våra artiklar ha gjort att det blir tydligare i framtiden för alla inblandade och för allas bästa.

/Petra Jankov Picha

Anonym sa...

Och ni har er Nationella Amningskommittée och Amningshjälpen som får statlig stöd. Det finns ingen organisation som värner om de flaskmatande föräldrars situation! Varför slog ni inte larm? Bryr ni er inte om flaskmatade barn??

Marit Olanders sa...

Andrea Nord frågade: "Om ni visste detta redan för ett halvår sedan via ett kedjebrev, varför har inte ni själva slagit larm och uppmärksammat detta?? Svar: Brist på tid och resurser. Jag tycker inte heller att jag ska behöva göra allt.

Marit Olanders sa...

Petra Jankov Picha, ni för ut myten att officiella dokument genom sin otydlighet hindrar barnmatsföretagen från att ge vederhäftig information trots att både WHO-koden, EU-direktivet och LIVSFS 2008:2 är tydliga på denna punkt.

Anonym sa...

Marit, jag tycker det här är väldigt märkvärdigt. Du får ett kedjebrev i handen för 6 månader sedan som talar om ett allvarligt problem som kan skada barns hälsa. Och du gör.. inget? Flaskmatande föräldrar har endast kunnat kommunicera via kedjebrev och på olika bloggar, i vilket fall har de inte kunnat nå ut till hela samhället. Och ni som har era kontakter med media, och ni gör inget? Inte ens ett inlägg här på Amningsbloggen?? Märkligt!!
/Andrea Nord

Marit Olanders sa...

Andrea Nord, ställ den frågan till Semper och Livsmedelsverket i stället. Jag skickade kedjebrevet till Åsa Brugård Konde och därefter var det hennes bord. Det här är trots allt en amningsblogg.

Marit Olanders sa...

Anonym, Amningshjälpen får ansöka om organisationsstöd för ett år i taget. Föreningen brukar beviljas 70 000 kr per år. För det får Folkhälsoinstitutet många timmar ideell amningsrådgivning. Att Amningshjälpen finns utesluter ju inte att någon bildar en förening vid namn Flaskhjälpen som ger råd om flaskmatning. Det finns ett behov för det också.

Lina sa...

Marit, du påstår att reklam för modersmjölksersättning finns på Sempers hemsida. Jag har läst igenom allt de skriver om modersmjölksersättning, genom att ljuga om att jag är vårdpersonal (att behöva göra det!!), och det enda jag kan hitta är INFORMATION om deras produkter. Inte någonstans påstår de att deras modersmjölksersättning skulle vara bättre än något annat (tvärtom skriver de att amning är det bästa för barnet och att de försöker få ersättningen att likna bröstmjölk så mycket som möjligt). De informerar om innehåll och tillredning, något som är absolut nödvändig information för alla flaskmatande föräldrar.
Skilj på reklam och information!!!
Du som är journalist borde väl för höge farao veta skillnaden.

Petra sa...

Läs då texten igen!


Och denna:
http://ajour.se/manga-foraldrar-gav-fel-modersmjolksersattning/

Johanna Stenius sa...

Marit, jag tror att du själv är medveten om att du vrider på våra argument och tolkar dem på ett annat sätt än vad som är meningen. Det är så onödigt, vi borde istället samarbeta för att alla föräldrar ska kunna känna att de gjort ett informerat val - nu när det äntligen finns ett forum och en röst för flaskmatande föräldrar. Det är något som jag minns att du har efterlyst i flera år, fast kanske inte här på bloggen?

Andemeningen i vår debattartikel är tydlig: barnmatsföretagen tar inte sitt ansvar och informerar om förändringar som är extremt viktiga. Därför behövs system som ser till att de gör det.
Vi angriper inte WHO-koden, däremot anser vi att man bör tydliggöra ÄNNU MER hur WHO-koden ska tolkas här i Sverige. Det behövs ju uppenbarligen - eftersom företagen trots nuvarande regler ändå misslyckas med att informera med följden att många föräldrar har gett sina barn fel blandad ersättning.

En sak var ialllafall bra med ditt inlägg här - äntligen skriver amningsbloggen tydligt ut hur man ska använda Baby Semp 1 och 2. Tack för det!

Anonym sa...

Jag läste artikeln precis som Marit, det låter mer som att det är synd om företagen.

Marit Olanders sa...

Johanna och Petra - ni skrev så här: "Eftersom företagen tolkat den internationella WHO-koden om marknadsföring av bröstmjölksersättning som att de inte får informera vare sig i butiker eller via sin hemsida ..." Där gjorde ni barnmatsföretagens utsaga till er sanning. Jag anförde tre exempel där Semper tagit sig större friheter gentemot WHO-koden för att ifrågasätta denna ståndpunkt.
Ni problematiserar åter WHO-koden en bit ner där ni skriver "Problemet är att BVC också måste följa den internationella WHO-rekommendationen om marknadsföring, och dessutom skydda, stödja och främja amning." Syftet med WHO-koden är att verka för "säker och ändamålsenlig spädbarnsuppfödning" vare sig det sker med amning eller bröstmjölksersättning. Att/om barnhälsovården inte följer detta är knappast WHO-kodens fel. WHO-koden utgör inget problem, vilekt ni vill göra gällande.

Lena Laserhjärna sa...

Så typiskt att skylla på att det är - Någon annans bord- Marit Olander!
Barnen är allas vårt bord, oavsett om vi är flaskmatade eller ej.
Om man nu driver en ammningsblogg är man då inte ansvarig för vad man väljer att INTE skriva om då också?Det är så enkelt att säga "Det är inte mitt bord, jag skickade det vidare och då är det någon annans ansvar". Jag hävdar att det inte är det om det nu är något man tycker är fel och som är viktigt för våra minsta medborgare.

Johanna Stenius sa...

Marit vi tycker inte att WHO-koden är ett problem. Problemet är att föreskrifterna kring WHO-koden ibland inte är tillräckligt tydliga med hur man ska (eller kanske ska jag skriva måste så att du förstår att jag inte vill ge företagen friare händer utan tvärtom) tolka marknadsföringsförbudet med följden att viktig information inte når konsumenterna. Inte bara information om vad som är modersmjölksersättning och vad som är tillskottsnäring, som föreskrifterna du citerar säger, utan information om vad de olika produkterna ÄR och hur de eventuellt har förändrats.
Har du det klart för dig nu?
Om du väljer att läsa in någon sorts dold avsikt att hjälpa barnmatsföretagen i vår debattartikel kanske vi inte har varit tydliga nog för dig och det är ju tråkigt. Kanske vi kan få skriva en liten artikel om vad vi egentligen menar här på amningsbloggen? Så att folk förstår att vi "flaskförespråkare" faktiskt egentligen bara värnar om en människas fria val att mata sitt barn hur han eller hon vill, med bröst eller med flaska.

Och sen måste jag också hålla med andra här, det är EXTREMT upprörande att du som till och med anlitas som expert i amningsrelaterade frågor inte uppmärksammade saken när du fick kedjebrevet för ett halvår sen. För ja, flaskmatning ÄR en amningsrelaterad fråga. Ingen tvekan om det.

Anna med tre sa...

"Amningsbloggen tar upp allt möjligt som rör amning. Åsikter som framförs står för författarna och ingår inte nödvändigtvis i Amningshjälpens policy."

Detta är bloggens beskrivning av sitt innehåll.

Nu är det väl ändå så att Marit Olanders är en i amningsfrågorengagerad privatperson som driver den här bloggen. Hon är varken en myndighetsperson eller representant för vården. Även om flaskmatning är amningsrelaterad då det är en flaskmatning är var en ersättningsuppfödning för spädbarn, kan man nog inte förvänta sig att en på amning och bröstmjölk oerhört kunnig person ska vara den förstanhandsvalet för information gällande och kunnigaste på ersättningsfrågor? Man kan helt klart inte ställa krav på den servicen eller ha anspråk på ev bristande kunskap eller fördröjd reaktion.

Detta är väl dessutom en blogg som ammande/de som vill ha kunskap om just amning läser? Att den utöver att förmedla fantastisk kunskap om amning och bröstmjölk är väl en bonus?

Bloggen är heller inte amningshjälpen.

Knyttets mamma sa...

Det är inte bara Marit och Anonym här ovan som tolkade artikeln som kritisk till WHO-koden snarare än till barnmatsbranschens agerande. Jag gjorde det, och så även många andra föräldrar (både ammande och flaskmatande, kan jag tillägga.)

Vad gäller skället Marit får utstå nu tycker jag att det är ganska orättvist. Jag kan verkligen inte se att det är hennes ansvar att se till att sprida informationen. Eller, rättare sagt, jag tycker att hon tog ansvar! Hon skickade det vidare till Livsmedelsverket, vars bord spädbarnsmat faktiskt är. Vad borde hon ha gjort?

Marit är trots allt en privatperson som driver en amningsblogg. På sin fritid. Förutom det är hon hjälpmamma. Men hon ska alltså ta allt ansvar för allting som på något sätt är relaterat till amning? Det blir inte mycket tid till arbete och familjeliv kvar då.

Amningsbloggen sa...

Men citatet nedan måste ni väl ändå veta är fel? Hälsar Eva-Lotta

Tillverkarna av bröstmjölksersättning hänvisar till BVC för information. Problemet är att BVC också måste följa den internationella WHO-rekommendationen om marknadsföring, och dessutom skydda, stödja och främja amning. Det gör att många BVC i praktiken inte informerar alls, speciellt inte om dagsaktuella saker som kan röra specifika märken. Föräldrarna är alltså ofta helt utlämnade till sökmotorer och föräldraforum på Internet för att hitta viktig ....

kvadrat sa...

Rubriken på artikeln på Newsmill är "Hårda reklamregler hotar spädbarns hälsa". För mig blir betydelsen av det att problemet ligger i de regler som finns och inte i att företagen medvetet eller omedvetet väljer att tolka reglerna fel genom att inte på paketen tydligt upplysa om att doseringen är ändrad och om de förändringar som EU-direktivet innebär.

Att företagen hänvisar till BVC för information om den ändrade doseringen är ju rent löjligt. Hur skulle det gå till? Skulle det ligga på BVC att tala om för alla föräldrar som ger ersättning att doseringen av just Sempers ersättning är ändrad? Det förutsätter ju att BVC har exakt koll på hur vartenda barn föds upp vid varje given tidpunkt. Så ser ju verkligheten inte ut.

Kalla mig paranoid, men när jag läser artikeln blir den en del i det misstänkliggörande av amning som jag tycker mig se lite här och där. Dvs att amningen ska skyddas så till den milda grad att barn riskerar att fara illa. Det står ju också i artikeln "Användandet av bröstmjölksersättning är tabubelagt i dagens samhälle där amning ska förespråkas i alla lägen." Jag tycker det är ett påstående som inte stämmer med verkligheten utan som också spär på bilden av "amningshysterin".

Marit Olanders sa...

Tack för det klargörandet, Johanna! Hoppas du är tydligare med att du inte tycker WHO-kodne är något problem nästa gång du skriver i ett större medium än Amningsbloggen!

Marit Olanders sa...

För övrigt har jag en 10% anställning i Amningshjälpen med uppdrag att driva Amningsbloggen. Jag gör det alltså inte som myndighetsperson eller vårdpersonal utan som journalist anställd av en förening. Det som skrivs är INTE någon officiell policy för Amningshjälpen utan vars och ens egna åsikter. Alla skriver därför inlägg under sina riktiga namn.

Journalistkolleger som följer bloggen tycker att jag skriver väldigt mycket i relation till den arbetstid jag har. Kanske en del får skrivas på det ideella kontot då, men jag kan inte ta på mig ännu mer. Vad gäller ideellt arbete så tror jag mycket på talesättet "ingen kan göra allt, men alla kan göra något".

Emma Fahlstedt sa...

Jag kan bli så beklämd av att läsa dels inlägget och även diskussionen som härrör därtill.
Att debattörer som lyfter frågor som rör flaskmatning anklagas för att gå i barnmatsföretagens ledband är en klassisk härskarteknik och tyvärr så tar den här trista pajkastningen udden av vad saken handlar om.
Jag, som journalist med stort intresse för amningsfrågot och därtill mor till två barn varav den ena helflaskats och den andra helammats länge, kan liksom många andra tydligt se bristerna som blir av WHO-koden. Inte av koden i sig, vill jag påpeka, utan hur den tolkas.
BVC menar att de inte får/kan ge information om vilka märken på ersätting som kanske passar vissa barn eller annat liknande eftersom de då springer barnmatsföretagens ärenden. Detta är verkligheten och jag tror vi är många föräldrar som upplevt detta.
Därför är det en så viktig artikel som Johanna och Petra skrivit, om just hur tolkningen av koden kan ställa till det för föräldrar och inte minst små bebisar som får maten tillredd på fel sätt.

Marit Olanders sa...

Emma Fahlstedt m fl: Hur kan ni tolka följande mening som att det är BVC det är fel på: "Problemet är att BVC också måste följa den internationella WHO-rekommendationen om marknadsföring, och dessutom skydda, stödja och främja amning"? Det står de facto att det är ett problem att BVC måste följa WHO-koden. (Branschöverernskommelsen som Petra Jankov Picha rör inte vårdpersonals agerande.)

Emma Fahlstedt sa...

(Oj, mitt inlägg försvann så om det kommer två är det inte meningen att spamma!)

marit: därför att väldigt många (kanske alla) BVC tolkar WHO-koden som att de inte får informera om ersättning, olika märken och dosering utan att i sådana fall göra fel. Jag tror att alla flaskmatande föräldrar har någon erfarenhet av detta.
Även om det inte är tänkt att vara så har det blivit så det är och ur den aspekten blir tolkningen av koden ett problem.
På samma sätt som att föräldrar ska behöva ljuga och säga att de är sjukvårdspersonal för att få tillgång till information på företagens hemsidor.
Eller tycker du att det fungerar bra?

Marit Olanders sa...

Det står inte att skribenterna tycker BVC:s tolkning av WHO-koden är ett problem. Det står att det är WHO-koden som är ett problem. Det är inte att vrida till argumenten utan att läsa precis vad det står. Jag vet att många föräldrar i många år har klagat på bristande stöd för flaskmatning på BVC, och jag vet om minst lika många historier om bristande amningsstöd på BVC och andra vårdinstitutioner, men det som står i artikeln är att WHO-koden sätter käppar i hjulen för föräldrar som vill ha information om flaskmatning. Det går helt på tvärs med WHO-kodens innehåll.

Amningsbloggen sa...

Jag är vårdpersonal och ersättningar är en stor del av min vardag. Då jag arbetar informerar jag ofta om ersättningar till både föräldrar och annan personal. Jag har aldrig upplevt några problem kring det eller hört att någon annan personal känt sig osäker om vad de för säga. Jag har aldrig haft problem att hitta information utan att ha kontakt med enskilda barnmatsföretag. Däremot har jag varit med om att barnmatsföretag har försökt (och många gånger lyckats) göra saker som bryter mot koden. Tillexempel har det velat komma och bjuda studenter och BVC-anställda på lunch samtidigt som de informerar om sina produkter. Är förövrigt inte barnmatsföretagens grepp att man ska anmäla huruvida man är personal eller inte ett försälningsknep för att skapa känsla av exklusiv information? Så har jag alltid trott att det är. Ni menar alltså att det skulle ha med koden att göra? På vilket sätt? Det verkar ju hursomhelst väldigt lätt att komma runt koden i så fall....
Hälsar Eva-Lotta