söndag 27 december 2009

Här kommer mina synpunkter, Semper!

Av Marit Olanders

"Dina synpunkter är viktiga", skriver Semper på sin hemsida. Men jag skickar inte mina synpunkter till Sempers konsumentkontakt, jag skriver dem här i stället.

  1. Bröstmjölk är inte bara lika med mat. Genomgående i Sempers text om bröstmjölk används ord som mat, måltid och ätrytm.
  2. Fem timmar mellan amningarna eller fem amningar per dygn är inte normalt. Människans mjölk är den tunnaste av alla djurarters, och människan är också det mest sociala djuret av alla. Den magra mjölken gör att barnet vill komma till bröstet ofta. Då får det täta chanser till samspel med mamman. Jag vill mena att det är ansvarslöst att påstå att så glesa amningar är normalt. Det ökar risken att barnet inte får så mycket mjölk som det behöver och att mjölken sinar.
  3. Det stämmer inte att barn av sig själva börjar vilja amma på bestämda tider "efter några månader". Naturligt för barn verkar vara att amma med mycket täta intervall upp till åtminstone ett och ett halvt års ålder. Visst kan barn amma med glesare intervall. Det finns alltid skillnader mellan olika individer. Men det är inget som kan upphöjas till allmän regel,. Tvärt om kan ju föräldrar till barn som fortsätter att vilja till bröstet av olika anledningar i månad efter månad tro att något är fel, när deras barn beter sig fullkomligt normalt och förväntat.
  4. En full mage behöver inte betyda lång ostörd nattsömn och en tom mage behöver inte betyda störd nattsömn. I en studie i Australien fann man att ett barn ville amma igen en timme efter att det hade ätit 175 g mjölk, medan ett annat banr stod sig 8 tiummar efter att ha fått i sig så ligte som 35 g. När Semper påstår att "en full mage brukar betyda en lång, ostörd nattsömn" riskerar de underminera kvinnors tilltro till sin förmåga att mätta sina barn, alldeles i onödan.
  5. De flesta barn sover inte hela natten vid 3-4 månaders ålder, som Semper påstår. Enligt den australiensiska studien ammade barn lika ofta om nätterna vid 1 månad som vid 6 månader, i genomsnitt 1 till 3 gånger per natt. Just vid 3-4 månader upplever många att deras barn får ett ökat intresse för omvärlden, att de inte ger sig tid att amma på dagen och tar igen det med fler amningar på natten.
  6. Nattamningen brukar inte alls försvinna av sig själv vid 6 månaders ålder, och att kalla det "nattmålet" anspelar dessutom ännu en gång på att det skulle vara mat när barn kan vilja till bröstet av alla möjliga anledningar som inte alls nödvändigtvis har med hunger och mättnad att göra. Att det står "nattmålet" i bestämd form på flera ställen visar ju också att det bara är EN amning per natt som Semper anser är acceptabel, när många barn i själva verket helt vill amma fem-sex eller tio gånger per natt i perioder.

3 kommentarer:

Magdalena sa...

Tack! Jag ammar min 9 månaders minst 3-4 gånger per natt (har ärligt talat ingen aning om hur många gånger, det sker nästan i sömnen). Det känns mycket bra att läsa att det faktiskt är normalt. De flesta runt omkring mig verkar tycka att det är väldigt onormalt och konstigt nämligen.

Madelene sa...

Ammar 1½åringen 3-10 gånger per natt. Det beror på hur mycket han drömmer tror jag, ibland är det extra många intryck att bearbeta på natten, och då behövs mycket trygghet hos mamma. Det är min tolkning.

Unknown sa...

Hopaps någon lämnar in detta till Semper också?