måndag 17 januari 2011

Att amma eller inte amma

Eva-Lotta Funkquist

Det är något knepigt med barnmatsföretagens retorik om att "välja" amning eller flaskmatning. Författaren till den här artikeln menar att kvinnor egentligen saknar frihet att välja amning eller inte. Anledningen till det menar hon är att det i det västerländska samhället finns väldigt många strukturer som hindrar kvinnor från att "kunna" amma. Särskilt svårt är det för kvinnor som på något sätt lever i utsatta miljöer. Hon resonerar också kring att retoriken i att "välja" kan ha bidragit till att kvinnor som inte ammar känner press. Av den följer nämligen lätt en indelning; kvinnor som gör bra och dåliga val. Som lindring väljer barnmatsföretagen då ofta att hävda att de allra bästa besluten trots allt fattas med hjärtat.

Så här kan det låta när ett barnmatsföretag argumenterar:

"Now that you're familiar with some of the advantages of breastfeeding, you have the added advantage of making an informed decision. In the end, of course, you'll do what your heart tells you. You can't go wrong. After all, that's the organ that's pumping out all that love for your baby"

Jag gick in på de två stora barnmatsföretagens hemsidor i Sverige för att se om de för en liknande argumentation, men jag hittade inte någon sådan. Däremot det här:

"Modersmjölk kommer alltid att vara den bästa och mest naturliga maten för de första levnadsmånaderna och varje mor som kan bör själv amma sitt barn."
- Henri Nestlé

och det här:

"Det är en fördel att amma om det finns allergi i familjen."

Dags att läsa på lite kanske?

1 kommentar:

Heidi sa...

Det som följer denna argumentation att kvinnan gör ett bra eller dåligt val, är ju också ett sätt att slippa undan att titta på ett av de stora problemen. Att amningshjälpen som ges på bb markant borde förbättras. Om det är bara kvinnan som gör ett val, kan vi ju heller inte göra så mycket åt det. I dagsläget vill de flesta amma, sedan fungerar det inte, de får dålig eller ingen hjälp (men de flesta förstår kanske inte ens att hjälpen de fick var dålig, tex handgriplighet mm.) Sedan bestämmer de att de inte vill amma.