måndag 27 oktober 2008

Helammande mammor sover mest och bäst

Från Amningsnytt 3/08

Sömnbrist är ett stort problem för nyblivna föräldrar, men förbises ofta som riskfaktor för tilläggsmatning de första månaderna. Trötthet, stress och postpartumdepression, som associeras med sömnbrist, är också riskfaktorer för att börja med tillägg. Trots att tillräckligt med sömn är mycket viktigt för hur man fungerar har sömnbrist hos nyblivna föräldrar inte studerats särskilt noga. Vad hel- eller dleamning rspektive ingen amning har för inverkan på föräldrasömnen har inte heller studerats.

Det mjölkbildande hormonet prolaktin utsöndras till stor del nattetid. Även hos personer som inte ammar går prolaktinnivån upp på natten. Om man går ifrån helamning och inför bröstmjölksersättning på kvälen kan det göra att sömnen påverkas gneom att det blir lägre prolaktinnivå hos mamman.

I en amerikansk studie deltog 133 par förstagångsföräldrar till 12 veckor gamla barn. Alla föräldrar fick svara på frågeformulär och fylla i sömnloggar. För barnen fördes matdagbok.Matingarna delades upp i fyra perioder över dygnet, från midnatt till kl 06, kl 06-12, 12-18 samt 18 till 24. Förädlrarnas sömn följdes med hjälp av ett instrument på handleden, en sömnlogg och en skattning av hur de hade sovit med hjälp av ett frågeformulär.
Av barnen i studien helammades 67%. 23 % delammades och 10 ammades inte alls.

Att ge barnet en flaska ersättning på kvällen eller natten för att få mer sömn motverkade sitt syfte. Mammor som helammade sov i genomsnitt 40 minuter längre per natt ( 7,2 timmar per natt) jämfört med mammor som inte helammade (6,4 timmar per natt).Forskarna undersökte också om ersättning vid olika tider på dygnet spelade någon roll för föräldrarnas sömn.

Ersättning på kvällen (kl 18-24). Mammor som enbart gav sina barn bröstmjölk på kvällen sov i gneomsnitt 45 minuter längre än mammor som gav åtminstone någon bröstmjölksersättning på kvällen. Fäderna till de helammade barnen sov i genomsnitt 44 minuter längre än fäder till banr som inte helammades på kvällen.

Ersättning på natten (kl 00-06). Eftersom en tredjedel av fäderna till barn som inte helammades hjälpte till med matningen av barnen nattetid kan det tyckas självklart att fäder till helammade barn i gneomsnitt sov längre (38 minuter). Men även mammorna till barn som enbart ammades  under natten fick sova mer (47 minuter) än mammor till barn som fick åtminstone någon ersättning.  En djupare analys av de föräldrapar som delade på ansvaret för matningen under natten visade att både mammor och pappor fick sova mindre än i familjer där mamman hade hela ansvaret. Mammor som hade hela ansvaret för flaskmatningen sov lika mycket, om inte mer, än mammor som delade ansvaret med pappan.

Om man börjar ge bröstmjölksersättning på kvällen eller natten för att man är trött och behöver sova mer är risken stor att man i själva verket får sova ännu mindre. Det hjälper inte heller att ens partner "tar" en eller flera matningar – som mamma sover man ändå mindre. Det är lätt att hamna i en ond cirkel av trötthet och oro för för lite mjölk.

Vårpersonal som träffar föräldrar och spädbarn borde därför lägga större vikt vid att sätta sig in i vad som ligger bakom enskilda familjers beslut om amning och tillägg, deras behov av sömn och hur de fungerar dagtid, anser forskarna.

Slutligen rekommenderar forskarna BB-personal att inte ge nyfödda bröstmjölksersättning . Även om detta görs i all välmening för att mamman ska få sova ut, kan det efter hemgången sabotera helamningen. Det ska inte ses som ett sätt för föräldrar att få mer sömn.

6 kommentarer:

Anonym sa...

det här är ju revoluionerande marit! kan det tryckas upp som affisch och sedan tapetserar vi alla mvc, bb och bvc?

/katharina på gotland

Anonym sa...

Hoppas personalen på Blekingesjukhusets BB får ta del av denna rekommendation (att inte ge ersättning för att mamman ska få sova)... Jag låg där och ersättningen åkte fram dag två.

Anonym sa...

det kan säkert ligga mycket i detta, men tyvärr får jag lite reaktionära vibbar...känns inte särskilt upplyftande för par som faktiskt vill dela ansvaret för barnets matning...

Amningsbloggen sa...

Par som vill dela ansvaret för barnets matning kan gärna göra det, medan de som behöver maximera sin sön får chansen att göra det med hjälp av den kunskap som finns.
Marit Olanders

Anonym sa...

Min erfarenhet är att bebisen (ej nyfödd) håller sig längre utan mat på natten om kvällmålet byts ut till ersättning. Det kan vara skönt att ta till ibland. Jag har helammat i 4 månader men har nu börjat med annan mat samt ersättning då och då till natten, just för att få lite längre sammanhängande sömn.
Ibland går det för långt när man promotar amning tycker jag, alla vet väl redan att det är det bästa för spädbarn. Onödigt att hele tiden försöka bevisa det. Mammor kan ha det tufft nog ändå.

MVH Majsan

Marit Olanders sa...

Hej Majsan och välkommen hit! Jag håller med om att man ibland går för långt när man promotar amning, om man inte håller sig till vad som är vetenskapligt. Om du tittar på de andra inläggen här om sömn så står det säkert någonstans att sömnforskning visar att helammande och helflaskande föräldrar sover ungefär lika mycket och lika gott. Däremot sover delammande föräldrar sämre. Det finns ju alltid undantag från regeln men man kan inte utforma generell rådgivning utifrån undantagen.