onsdag 14 november 2012

Ersättning är inte cigaretter

Av Marit Olanders

I ett debattinlägg i Aftonbladet jämför Petra Jankov Picha, frontgestalt i den nu statligt erkända flaskmatningslobbyn, märkningen av förpackningar för modersmjölksersättning med varningstexterna på cigarettpaket.

På paket med bröstmjölksersättning ska det enligt gällande regler, Livsmedelsverkets föreskrifter LIVFS 2008:2, bland annat stå:
Uttryck som "Viktigt meddelande" eller liknande, följt av uppgift om bröstmjölkens överlägsenhet, rekommendation om att produkten bör användas endast på tillrådan av opartiska personer som har medicinsk, näringsfysiologisk eller farmaceutisk utbildning, eller andra som arbetar med barn- och mödravård.

Enligt Sydsvenska Dagbladet står det på Sempers paket idag: "Viktigt! Bröstmjölk är den bästa maten för det lilla barnet. Rådgör alltid med BVC om barnets mat."

Regelverket kring tobak finns i Tobakslagen. Här står bland annat att på cigarettpaket ska minst 30 % av den "mest synliga ytan" - framsidan av paketet alltså - täckas av ett av följande två budskap: Rökning dödar eller Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning. På den näst mest syliga ytan (baksidan av paketet) ska det finnas ytterligare en varningstext om någon av cigarettröknings skadeverkningar. Det står inte KAN döda eller KAN skada, det står som obestridliga fakta.

Det står verkligen inte "frisk luft är bäst" eller "rådgör med vårdcentralen om dina rökvanor".

Självklart sårar texten på ersättningspaketen kvinnor som ville amma och ge sina barn vad som beskrivs som "det bästa" men som av olika skäl ger bröstmjölksersättning. Jag förstår att man tar illa vid sig. Jag förstår att man uppfattar det som en varning.

Att  ha en text eller ej är ett etiskt dilemma som behöver begrundas noga. Som journalist är jag verkligen inte förtjust i inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten, vilket det nya lagförslaget innebär. (Andra inskränkningar rör för övrigt just tobaksreklam.) Men något bör det nog stå något på paketen om att det är lättare att börja med modersmjölksersättning än att sluta med den och att den inte är likvärdig med bröstmjölk. Bäst vore det om berörda myndigheter och branschföreträdare kunde komma överens om det frivilligt, men frivilliga överenskommelser verkar nu inte vara EU-komissionens grej.

En text på paketen borde också kunna formuleras mycket mer ödmjukt. Och om man nu ska rådgöra med BVC bör deras hjälp också vara konkret och konstruktiv, vilket inte alltid är fallet. En del av det hånfulla i budskapet är nämligen att skrämmande ofta kan inte BVC ge tillräcklig hjälp om HUR man ska göra för att öka mjölkproduktionen eller lita på att den produktion man har är tillräcklig.

Men om man läser texten sådan den står så för den knappast tankarna till cigarettpaket.EDIT: Texten i lagförslaget skiljer sig lite från det som står i LIVSFS 2008:2. Lagförslaget föreslår följande text: Vid marknadsföring av modersmjölksersättning ska det framhållas att amning har fördelar. Det ska också framgå att produkten endast bör användas på rekommendation av en person med utbildning i medicin, näringslära eller farmaci eller någon annan som arbetar med barna- eller mödravård.
Syftningen är oklar. Det står inte explicit i lagförslaget att råden ska ges av opartiska personer, som det ståri föreskritfterna. Kan man vara utbildad i t ex näringslära, t ex dietist och vara anställd av ett barnmatsföretag och rekommendera sitt eget företags produkt? Kan en farmaceut på ett apotek med säljintresse rekommendera en kund något?

36 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Marit!

Nej, vi är inte glada för varningstexten på modersmjölksersättning. Vi tycker det är helt överdrivet och onödigt och borde försvinna. Amningslobbyn vill gärna att ersättning ska framstå som ett mycket dåligt, smutsigt, farligt och riskfyllt alternativ. Men vi är tusentals föräldrar här i Sverige som använder denna produkt dagligen och vi vet att så inte är fallet. Det är inte vetenskapligt att påstå att ersättning är farligt här i Sverige och det är inte vetenskapligt motiverat att ha en varningstext på förpackningen!

Kommer du inte ihåg Professor Lars-Åke Perssons föreläsning på Amningsfredag den 9:e november? Där sa han klart och tydligt "Modersmjölksersättning är helt ofarligt".

Vi ser många problem med de nuvarande bestämmelserna och med det nya lagförslaget, varför vi kommer att lämna in synpunkter om förbättringar.

För övrigt tycker vi att myndigheterna borde fokusera sig mer om att hjälpa de kvinnor som faktiskt vill amma istället för att skapa lagar som försvårar och förolämpar kvinnor som flaskmatar.

Andrea Nord
Admin för gruppen "Rätten att välja Flaskmatning" (en grupp som du är medlem i Marit! :) )

Marit Olanders sa...

Andrea Nord, jag förstår inte vad du menar i följande: "Amningslobbyn vill gärna att ersättning ska framstå som ett mycket dåligt, smutsigt, farligt och riskfyllt alternativ. "
Vem är amningslobbyn? Vem är det som försöker får ersättning som "mycket dåligt"?

Anonym sa...

när vi enda är i farten kan vi ju kanske rea ut vilka som är denn där "nu statligt erkända flaskmatningslobbyn"

Linn

Anonym sa...

Jag menar bl.a. Amningsbloggen när jag syftar på Amningslobbyn. Och ja, ni framställer ersättning som ett mycket dåligt, smutsigt, farligt och riskfyllt alternativ med jämna mellanrum. Ta tex ditt eget inlägg för inte så länge sedan "Ersättning är inte sterilt".

Och vad gäller flaskmatningslobbyn, tänk att du faktiskt stödjer den då du är medlem i gruppen "Rätten att välja flaskmatning". :)

Anonym sa...

Jag fattar inte logiken i era argument, AB, AH.

Ni säger att ni vill främja kvinnans fria val...genom att bygga upp hinder att flaskmata. Så vad är det man väljer mellan i det fria valet? Mellan amning och ammning?

När vi pratar om fri val, när vi helt enkelt uttrycker dem flaskmatandes föräldras vilja så anklagas vi vara naiva.

Alltså amningsfrämjare kämpar för fritt val medan vi som talar om flaskmatning går "multinationella företagsäranden"


Marit, till exempel, kallar oss för "flaskmatningslobbyn" medan själv vill inte bli kallad för "amningslobbyn".

Signe sa...

Ikväll (onsdag) träffas kommissionen, parlamentariker etc i EU för tredje gången för att försöka enas om nya riktlinjer för ersättning och barnmat. Jag utgår från att den som vill påverka har framfört erfarenheter och åsikter till sin delegat, för det är kanske på den nivå man borde vara ganska aktiv?
hälsn.
Signe

Anonym sa...

Tack för tipset Signe det later som en bra ide. jag jobbar pa sa manga froner jag hinner! det ena utesluter inte det andra!
Linn

Marit Olanders sa...

Om jag hade tyckt att ersättning var "ett mycket dåligt, smutsigt, farligt och riskfyllt alternativ" hade jag väl knappast diskuterat tillredning i "Ersättning är inte sterilt" utan tvärt avrått från att använda produkterna?!

Vad gäller lobbyism så var "Rätten att flaskmata" inbjuden till Nationella Amningskommittén härförleden, vilket inte Amningsbloggen var. Det står också explicit i informationen om gruppen som du själv har författat att den syftar till att förändra Sveriges amningspolitik. Amnignsbloggens syfte är inte att förändra politiken utan att publicera texter om amning.

Och Andrea Nord, varför envisas du och dina trosfränder med att tillskriva mig åsikter som jag inte har (att ersättning är mycket farligt t ex)? Varför vill ni bortse från nyanserna och göra debatten så svartvit, varför?? Och varför går det ut över mig hela tiden?

Anonym sa...

ojojoj här var det hätskt! Jag kan bara tala för mig själv, som medlem i Amningshjälpen och blivande hjälpmamma: naturligtvis tycker jag inte att bröstmjölksersättning är "farligt, smutsigt och riskfyllt", det är ju trams att påstå att vi som vill främja amning tycker så! Men vi måste däremot våga säga sanningen: att bröstmjölksersättning inte kan jämställas med bröstmjölk till 100%, det går helt enkelt inte att framställa bröstmjölk i fabrik. Och att om man vill amma så är det bäst att undvika tillmstning via flaska, vad är det som är så provocerande med det?
Jag läste artikeln i Sydsvenskan dör du, Andrea Nord fick berätta din historia. Jag förstår om du känner dig bitter på vården, det är inte roligt att bli bemött som du beskriver. Vad som inte framgår i artikeln är att många mammor VILL amma, men så fort det blir problem så får de höra "ge ersättning, det är inte lönt att hålla på och kämpa med amningen". Med mitt första barn hade jag MASSOR med mjölk men fick inte till nån bra amning men jag ville verkligen amma! Jag fick NOLL hjälp! Det vi tillsammans borde kämpa för, istället för att kalla varandra amnings- respektive flasklobbyn, är bättre utbildning inom BVC. Både på amning och flaskmatning. På BB är det fortfarande så att amningen bör vara första prio. Men om en mamma uttryckligen säger att hon inte VILL, KAN eller ORKAR amma så bör det så klart respekteras, på samma sätt som det bör respekteras att man inte vill tillmata med ersättning.
Jenny

Unknown sa...

Jag tycker inte heller att textförslaget är särskillt bra. Det är sårande för de mammor som vill men inte kan amma. Hellre att de är tydligare med vad ersättningen innehåller, hur viktigt det är att blanda den rätt och vilka nackdelar det finns med att använda den.

Appropå amningslobby så har jag aldrig sett någon sådan. Det verkar istället vara så att några av dem som har valt att flaskmata sina barn känner sig hotade av dem som ammar. Jag har aldrig riktigt förstått varför.

Anna H.

Anonym sa...

Hur far du det här inlägget till att handla om amning?
/linn

Anonym sa...

Hej Marit Olanders!
Jag tycker det är intressant att se hur du kallar oss för en lobbygrupp, vilket har en ganska negativ klang. Vi är inte mer lobbygrupp än vad Amningshjälpen är. Ni har dessutom större möjligheter att påverka eftersom ni är etablerade i samhällsdebatten sedan många år tillbaka, välkända bland allmänheten och har, rent krasst, ekonomi.
Inledningen på det här inlägget, där du talar om oss som en "statligt erkänd flaskmatningslobby" har en ton som är ganska raljerande. Jag undrar varför du skriver på det här sättet?

Du skriver också: "Vad gäller lobbyism så var "Rätten att flaskmata" inbjuden till Nationella Amningskommittén härförleden, vilket inte Amningsbloggen var."
Nej, Amningsbloggen var inte inbjuden till NAK men det var däremot Amningshjälpen, som du ju mycket väl vet och de flesta andra här också. Märkligt påpekande.
/Lina Zachrisson

Knyttets mamma sa...

Jag tycker inte att det borde få stå som det gör på cigarettpaketen. Att rökning orsakar dödlig lungcancer är lögn. Rökning ökar risken för dödlig lungcancer. De flesta som röker får inte lungcancer och vad mera är de flesta som får lungcancer har inte rökt.

Angående eventuellt raljerande tonfall i inlägget vill jag påpeka att text inte har tonfall utan det är något som finns hos läsaren. Det finns många lobbygrupper i samhället, varav de flesta är godhjärtade och till stor del drivs ideellt. Rätten att flaskmata beskriver sig som en politisk grupp som vill uppnå något = en lobbyorganisation. ("Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning (från engelska: lobby) innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.", se http://sv.wikipedia.org/wiki/Lobbying.

Johanna Stenius sa...

Hejsan!
Jag, som också är en del av "Rätten att välja flaskmatning", tycker inte att det är så farligt tat bli kallad lobbygrupp. Jag tycker det till och med är ganska upplyftande, för det visar på att vi har kommit en bra bit på väg. Vad vi vill är just att påverka Sveriges amningspolitik!
Däremot vet du nog, Marit, att vi menar Amningshjälpen när vi pratar om "amningslobbyn". För även om du påpekar att Amningsbloggen inte ÄR Amningshjälpen så står det klart och tydligt på profilen häruppe till höger att det är Amningshjälpen som skriver bloggen. Vad du sedan tycker personligen kanske du kan skriva i en privat blogg under ditt eget namn?

Jag vet att du tycker vi använder svartvita argument. Jag tycker att det förekommer lika många svartvita argument från vissa personer inom Amningshjälpen - absolut inte alla.

Anonym sa...

Johanna, jag har inget emot att bli kallad för lobbyist heller. Som du säger det tyder på att vi faktiskt hörs och att vi är aktiva deltagare i samhällsdiskursen.

Däremot är det komiskt att vissa amningsfrämjare väldigt aktiva i debatten slår ifrån sig att de är också lobbyister när de har fått ekonomiska medel, när de har varit en tongivande röst i debatten. Det är konstigt att vissa personer inte vill erkänna att de har makt att påverka.

Så vet ni vad? Jag kan lätt kalla mig för lobbyist.

Om vi definierar en flasmatningslobbyist som en person som värnar om rätten att få en saklig information från vården ,en person som kämpar för kvinnornas (och deras partners)rätt att bestämma själva över hur man väljer att mata sina barn, en person som vill synliggöra det dåliga bemötandet som man får som flaskmatande förälder så jag har inte problem att kalla mig för flaskmatningslobbyist.
Då är jag stolt att bli kallad så.

G

Knyttets mamma sa...

G - Amningshjälpen är ingen lobbyorgantisation utan en hjälporganisation. Amningshjälpen får inga medel för att arbeta med lobbying. NAFIA skulle kunna klassas som amningslobbyn, eftersom den, till skillnad från Amningshjälpen, arbetar mot politiska mål.

Definitionen av en flaskmatninglobbyist är självklart inte det du beskriver. Läs van klistrade citat från wikipedia på vad som är lobbying. (Om bara dina kriterier gällde skulle jag och väldigt många inom Amningshjälpen också klassas som flaskmatningslobbyist...)

Anonym sa...

Knytets mamma, eftersom du har inte riktigt så mycket med vårt arbete att göra så är det märkligt att det är du ska definiera innehållet i vårt arbete.
Det är faktiskt upp till oss hur vi vill definiera oss.

Visst! Amningshjälpen har inte och har aldrig haft någon möjlighet att påverka och influera den offentligga debatten.
Låt oss låtsas att det är sant.

Knyttets mamma sa...

Va? Jag har inte försökt definiera ert arbete. Jag skrev att det G skrev i sitt inlägg INTE är flaskmatningslobbyism. Det Rätten att flaskmata ägnar sig åt är det däremot, men den gruppen (vilken G mycket väl kan vara en del av) gör mer än det G skrev att hon skrev under på.

Amningshjälpen må ha varit tongivande i debatten, men det är inte en lobbyorganisation.

Usch, det ÄR svårt att diskutera sansat och på ett vettigt sätt när folk väljer att misstolka en hela tiden.

Knyttets mamma sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Knyttets mamma sa...

För övrigt, anonym, kan du omöjligt veta hur mycket jag haft med ert arbete att göra. Du vet inte vem jag är, vad jag heter, du kan inte ens veta om jag stödjer Att flaskmata på facebook eller inte.

Knyttets mamma sa...

Angående den föreslagna texten på paketet tycker jag att den suger. "Rådgöra med vården" vore vettigare (om man samtidigt satsar på att se till så att vården har kunskap nog att rådgiva föräldrar, vilket på många håll inte är fallet i dag). "På rekommendation av vården" ger ett osmakligt intryck av att ersättning är något som inte föräldrar har rätt att på egen avgöra om de vill ge sina barn.

Anonym sa...

Stort tack till Marit och alla andra hjälpmammor som tar vid där vården brister.
Vill påpeka en sak angående denna debatt som jag annars inte ens orkar bry mig om- då jag inte kan förstå problemet. Det jag vill påpeka är: ersättning KAN vara farligt, om det tillreds fel, om föräldrar ej diskar flaskorna, om man använder varmvatten direkt från kranen osv. Bröstmjölk kan liksom inte bli farligt på det sättet. Och de ovan givna exemplena har jag alla sett, flera gånger. Ej hos medelklass men hos socialt utsatta och andra som har svårt att tillgodogöra sig information.
/Ambulanssjuksköterska som "sett allt".

Knyttets mamma sa...

Ambulanssjuksköterska: Det är där kompetens och respekt från vården blir extra viktig. Inte alla läser bloggar eller tar till sig de bästa råden från forum. Vården ska finnas för alla, för att alla bebisar ska ha det bra oavsett uppfödningsmetod.

Emma sa...

Nä ersättning är ju inte farligt, men det är inte heller lika bra som helt färsk mjölk direkt från bröstet. En sak som man ska betänka är att allt som innehåller mjölkpulver innehåller oxå dysfunktionella proteiner, detta gäller alla produkter med mjölkpulver, tex välling, mjölkchoklad kakor, bröd etc. Dysfunktionella proteiner påstås ligga bakom en rad sjukdommar orsakade främst av inflammatoriska tillstånd i kroppen. Mjölkpulver framställs dessutom i en fabrik och är "död" mat. Hårt processad och med proteiner som är förändrade mot de som ursprungligen fanns i mjölken när den mjölkades från kon.
Var och en har rätt att bestämma om de vill amma eller ej och varför man tycker det ena el andra är viktigt. Detta beror ju på folks olika livssituation och kulturella bakgrund och omgivning. Men man kan aldrig likställa bröstmjölk med ersättning ur näringssynpunkt och jag antar att det är det som man vill få fram genom att sätta en varningstext på förpackningen. Många som skriver här el på flaskmatningssidor är väl insatta och pålästa föräldrar men om man tittar ute i samhället så är det faktiskt så att det finns många som inte vet skillnaden och som tror att det ena är lika bra som det andra ur näringssynpunkt och det är ju det som man vill informera om. Då kan mammorna ta ställning till om de vill amma eller ej. Meningen är ju att man ska förstå att det ÄR en stor näringsskillnad. Det finns ju andra anledningar till att man väljer det ena el andra...hade bara näringssynpunkten varit viktig i en människas liv hade alla ammat, men så är inte fallet, för andra aspekter kan vara viktigare för en enskild person.
Men de som säger att bröstmjölk och ersättning är likvärdigt ur näringssynpunkt ljuger tom för sig själva....för det är självklart inte så.

Anonym sa...

Hej Emma!

Där blir det fel, för det är inte näringsmässigt som bröstmjölk och ersättning skiljer sig åt. Ersättning innehåller fullgott näring för ett spädbarn.

Knyttets mamma sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Knyttets mamma sa...

Anonym, att ersättningen är näringsmässigt fullgod betyder inte att näringsvärdet är likvärdigt med bröstmjölkens utan att barn som föds upp på bröstmjölksersättning får i sig de näringsämnen de behöver för att växa, utvecklas och må bra.
Fullgod betyder tillräcklig, inte likadan.

Marit Olanders sa...

Om man har format ett nätverk som uttalat jobbar för att nå politiska förändringar och får vara med i kommitteer och för övrigt har täta kontakter med olika beslutsfattare, vilket man också gärna berättar i alla tänkbara kanaler, då är man per definition en lobbygrupp.
Amningshjälpen har en helt annan inriktning. Vi är _i första hand_ en stödorganisation för kvinnor som vill amma och vill sluta amma. Amningshjälpen är en ideell förening vars verksamhet i grunden beslutas av medlemmarna, på årsmöten. På grund av vår stora kontakt med föräldrar, vår kontinuitet över åren och vår kunskap om mammors och barns villkor vad gäller amning så går det knappast att bortse från Amningshjälpen i frågor som rör amning i Sverige. I Sverige har folkrörelserna en lång tradition och till demokratins spelregler hör att lyssna till olika intressenter. Så visst kan man kalla Amningshjälpen för lobbyorganisation. Amningsbloggen däremot är just det, en blogg, som inte har några anspråk på att förändra världen.

Anonym sa...

Det här är egentligen väldigt enkelt:
Den dagen det diskuteras nationellt, inom eu och internationellt (alltså på GLOBAL nivå) att bröstmjölk och amning kan innebära risker, som man diskuterar ersättning idag, så kan vi börja diskutera ersättning vs amning. Tills dess är hela diskussionen meningslös. Det FINNS risker med ersättning, annars hade det inte diskuterats på så pass hög nivå globalt.

Veronika sa...

Tack anonym som svarade Emma ovan, du fick mig att inse en sak.

Det finns en massa människor, på alla utbildningsnivåer, definitivt inklusive forskare, läkare och dietister, som tror att det är nyttigast att äta _mat_, så oprocessad som möjligt. De driver kanske frågor om "äkta vara", att skolmat ska lagas lokalt och gärna vara ekologisk och de kanske stödjer amning.

Sedan finns det massa andra människor, på alla utbildningsnivåer, definitivt inklusive forskare, läkare och dietister, som tror att det är _minst_ lika nyttigt med hårt processade, näringsberikade, lagringsbara fabriksgjorda måltidsersättningar. De förstår förstås inte alls vad det här med "äkta vara", förespråkande av ekologiskt eller amningsförespråkande går ut på - det tillverkade är ju fullgott och innehåller alla näringsämnen människan behöver, ges till sjuka människor med sond som verkligen kan behöva den bästa näringen och är i vissa fall mer resurseffektivt (fast just det gäller ju inte alls den mycket lokalt producerade bröstmjölken).

Just vad gäller bröstmjölk finns det många belägg på att den processade måltidsersättningen inte är riktigt lika bra som den riktiga maten, jag vet inte om det finns entydiga vetenskapliga belägg för att det är så även vad gäller annan mat vs annan måltidsersättning. Men det är ändå en mycket vanlig och accepterad inställning att processad, näringsberikad mat är minst lika bra som oprocessad oförändrad mat, så att det spiller över på ersättning också, så att folk (på alla utbildningsnivåer) verkligen tror att ersättning är minst lika nyttigt är inte så konstigt.

Anonym sa...

Veronika,

Bröstmjölken innehåller mer miljögifter än vanlig mat så det finns nackdelen med den också. Men det är något som talas väldigt lite om.

Veronika sa...

Miljögifter finns tyvärr överallt. Jag tycker det talas en del om dem, men görs för lite. Det är för lite reglering av vad som får tillverkas och säljas.

Det är klart att det finns nackdelar med riktig mat (inklusive bröstmjölk) gentemot ersättningar eller processad mat. Den är färskvara som inte bör transporteras eller lagras länge och om människan/djuren/växterna som har byggt upp dem har levt på något skadligt sätt (t ex i vår nutida värld) så kan de innehålla miljögifter. Fast trots allt så tillverkas de processade varorna också av matråvaror som kan innehålla miljögifter. Vissa miljögifter i vissa varor kollas, andra kollas inte alls, går inte ens att kolla. Precis som man inte analyserar oprocessad mat för att ta reda på halterna av miljögifter i den.

Vad tycker du saknar när du skriver att det talas väldigt lite om miljögifter i bröstmjölk? Vad ska man göra med anledning av att bröstmjölk innehåller miljögifter? Reglera företagen hårdare? Förbjuda fler gifter och därmed fördyra många konsumtionsvaror? Screena alla kvinnors bröstmjölk och utifrån svaret råda dem att amma eller låta bli? Screena alla kvinnors bröstmjölk och utifrån svaret ge dem individuellt anpassade kostråd? Forska mer om bröstmjölkens påverkan på hälsan vid olika exponering av miljögifter?

Anonym sa...

Jag håller med Jenny då jag varit i samma situation själv.. Ville amma, bad att få amma, bad desperat om hjälp att få amma.. Hade mjölk så det räckte och blev över, en glad och nöjd son.. Men vad händer när BVC envist vill att man ger ersättning ist? Jo osäker förstagångsmamma som jag var åkte jag raka vägen till affären och köpte ersättning.. Nu har jag fått mitt andra barn, som jag helammat utan problem i 6 mån. Anknytningen denna gång går
inte att jämföra och sorgen över att jag inte fick uppleva detta med första barnet är enorm. Lägg energin DÄR, att hjälpa de som faktiskt VILL amma!! Den här smutskastningen fram och tillbaka är bara löjlig och leder ingenstans! Jag vill även tacka AB för bra argument som gjorde att jag vågade stå på mig denna gång mot BVC! Vänligen Caroline

Signe sa...

IBFAN (Internationella barnmatsnätverket) håller på att revidera sitt utlåtande om kemiska rester (miljögifter) i bröstmjölk och ersättning. Det är nog inte helt enkelt att försöka jämföra mängd/typ/effekt osv. av kemikalier i bröstmjölken med dem i ersättning och de produkter som hör till. Länk till några källor, om än lite gamla: http://www.ibfan.org/prents_corner-residues-more-letter.html
Intressant är att bröstmjölken verkar kunna på något sätt lindra/motverka (effekterna av) de kemikalierna fostret har fått i sig via moderkakan: har sett någonstans att barnet föds med ca 200 olika.
Viktigt oavsett om man ammar eller ger ersättning är kanske att försöka minska den egna "miljönedskräpningen".
En viktig men lite skrämmande bok är Katarina Johanssons "Den onda badankan, ditt barn och de osynliga gifterna".
Signe

Marit Olanders sa...

Johanna Stenius skrev: "Jag vet att du tycker vi använder svartvita argument. Jag tycker att det förekommer lika många svartvita argument från vissa personer inom Amningshjälpen" som svar på min fråga varför flasklobbyn tillskriver mig åsikter som jag inte har. Nu undrar jag om du tycker det rättfärdigar att - uppenbarligen medvetet - tillskriva MIG dessa åsikter, i stället för att ta debatten direkt med dem vars argumentation du reagerar på.

Petra sa...

Alltså, även om man nu kan bevisa bröstmjölken innehåller mer miljögifter än modersmjölksersättning tycker jag det blir konstigt att argumentera utifrån det. Hälsofördelarna med bröstmjölk överväger ändå de eventuella nackdelar miljögifterna i mjölken skulle ge barnet.

Att ge modersmjölksersättning för att man är rädd för att ge sitt barn gifter tycker jag är ett dåligt argument för att flaskmata med ersättning!