fredag 27 februari 2009

Fototävling!

WABA, World Alliance for Breastfeeding Action är ett världsomspännande nätverk som arbetar för att skydda, stödja och främja amning. Waba anordnar bland annat Världsamningsveckan första veckan i augusti. (I Norden firas Amningssveckan av praktiska skäl i vecka 42 i oktober. Varje år har Världsamnignveckan ett särskilt tema och i år handlar det om amning i katastrofsituationer, på engelska Breastfeeding: A Vital Emergency Response. Are you ready?

Nu utlyser WABA en fototävling på temat för veckan. Fotot ska berätta en historia om amning i katastrofsituationer. Det kan handla om hjälp man har gett eller tagit emot. Bilderna får gärna visa olika etniska grupper och barn från nyfödda till två år eller mer. Tänk globalt och lokalt, uppmanar WABA.

Marit Olanders

Inga kommentarer: