måndag 23 november 2009

Kombinera amning och ersättning

Av: Eva-Lotta Funkquist

Ibland ordineras spädbarnet ersättning. Det kan bero på att det är förtidigt fött, har haft en svår förlossning, gått ner för mycket i vikt eller inte gått upp tillräckligt i vikt. Föräldrarna instrueras då ofta att först låta barnet amma och sedan mata till med ersättning åtta gånger per dygn. Det här är väldigt olyckligt eftersom det normaliserar väldigt glesa amningar. Mjölkmängden barnet ska få i sig vid varje matning blir då väldigt stor, vilket gör att barnet blir trött. Eftersom ersättning bryts ner långsammare än bröstmjölken spär det ofta på tröttheten. Efter några dagar brukar inte barnet vilja suga på bröstet alls.

För den som vill nå full amning brukar det därför vara bättre att amma ofta och mata till med tillägg kanske fyra gånger per dygn. Ammar barnet ofta (det kan faktiskt vara typ fyra gånger i timmen) så kommer det att suga mycket kortare stunder och därför blir den totala amningstiden kortare än om man ammar glest. En bra amningssignal att följa är att så fort barnet stoppar fingrarna i munnen lägga det till bröstet. Ibland kommer hon då att suga i femton sekunder och ibland i flera minuter. På det här sättet kommer bröstmjölken att öka (om det skulle behövas) till barnets behov och tillägget kan trappas ut. Om barnet t.ex har ordinerats 200 ml i tillägg kan detta ges på kanske fyra gånger under dagen och sedan trappas ned med kanske 50 ml/dag. Ibland får man ta det lite långsammare. Har barnet ordinerats väldigt stora mängder kan man behöva mata till oftare än fyra gånger per dygn. Om barnet matas med nappflaska är det alltid en risk att barnet snart föredrar den framför bröstet eftersom det rinner lite lättare genom den och eftersom det är annan sugteknik när barnet suger på nappflaska jämfört med när det suger på bröstet. Om mamman vill amma är det därför alltid bättre att mata till med kopp.

Inga kommentarer: