fredag 6 november 2009

Rekommendationen följs av allt färre

Hösten 2003 ändrades den svenska rekommendationen om enbart amning från att ha varit 4-6 månader, dvs att man borde börja ge barnet annan mat än bröstmjölk någon gång mellan 4 och 6 månader, till att bli att bröstmjölk räcker som enda mat i 6 månader (för det mesta). Med den gamla rekommendationen kom det att bli en förskjutning mot att alltfler introducerade mat vid 4 månader.
Barn som får bara bröstmjölk i sex månader håller sig statistiskt sett lite friskare än barn som får annan mat från och med 4 månader, vilket denna studie visar.

Helamningsrekommednationen har dock fått mycket kritik, där inte minst av debattören Agnes Wold som gärna påstår att 6 månaders helamning är fullkomligt meningslöst i Västvärlden och har fått göra det i flera stora media de senaste åren.

Och vad det nu beror på så är det allt färre barn som enbart ammas vid sex månader, enligt Socialstyrelsens senaste statistik. Från och med år 2004 är definitionen för "enbart ammad" ändrad - nu får inte längre enstaka smakportioner räknas med, vilket de fick tidigare. Av barnen som föddes 2007 var det bara 12,3% som fick enbart bröstmjölk de första sex månaderna.
Även om man börjar räkna från år 2004, och bara använder sig av den nya definitionen så sjunker förekomsten av enbart amning vid sex månaders ålder. Även vid andra mättillfällen sjunker amningsförekomsten. Enbart amning minskar mest, men även om man räknar ihop enbart och delvis amning blir det en minskning. Utom vid ett års ålder.

Marit Olanders

1 kommentar:

Andrea sa...

Jag känner nästan ingen (jo, en) som väntat med matintroduktion till sex månaders ålder (vi gav också annan mat tidigare än så). Och all, ALL information man mötte som förstagångsförälder var ju att "nu när barnet är fyra månader så är det dags att börja med smakisar". Gärna, paradoxalt nog, i samma stycke som "de flesta barn klarar sig på enbart bröstmjölk det första halvåret". Men eftersom betoningen ligger på att "det nu var dags för mat", informationen från BVC riktas till föräldrar med 3-4-månaders bebisar, recept och barnmatsburkar rekommenderas från fyra månader... Jisses, man ses ju som ett ufo om man väntar till sex månader med matintroduktion!

Så var det med den rekommendationen.