tisdag 2 februari 2010

Rätten till ett informerat val

Av Marit Olanders

För ett par veckor sedan hade Sydsvenskan, den största morgontidnignen i södra Sverige, rubriken Flaska lika bra som bröst på Internet och på framskjuten plats i papperstidningen.

Som vi tidigare har berättat på Amningsbloggen handlar det om den norske hormonforskaren Sven M Carlsen som läst en del forskning, bland annat Michalel Kramers PROBITstudie i Vitryssland. Probitstudien är unik eftersom mor-barn-par slumpmässigt fick bättre eller sämre amningsstöd. Vissa sjukhus i Vitryssland hade blivit amningsvänliga, men inte alla. 17 000 mor-barn-par hamnade alltså slumpmässigt på sjukhus med eller utan en medveten policy att skydda, stödja och främja amning. Mammorna som födde barn på amningsvänliga sjukhus ammade längre än mammorna som födde på sjukhus som änniu inte blivit amningsvänliga. Barnen i Probitstudien ammades dock mindre än 2000-talets svenska barn ammas.

När barnen var 6,5 år mättes deras hälsa och man fann små skillnader i hälsa här och där och inga skillnader på hälsa i andra fall. Sven M Carlsen och indirekt Sydsvenskan är inte de första som tolkar Kramers studie som att det inte fanns hälsomässiga skillnader beroende på om man ammas som barn. I tidningen Independent hävdade Kramer att han blivit felciterad.
Även barnmatsindustrin var snabb att sprida budskapet att det inte fanns någon skillnad på andelen allergiska barn i de olika grupperna i Probitstudien.

Det finns andra stora genomgångar av forskning som visar på amningens betydelse för hälsan för både mamma och barn,
Ip S, et al (2007) Breastfeeding and Maternal Health Outcomes in Developed Countries. AHRQ Publication No. 07-E007.Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality

Horta B et al (2007) Evidence on the long-term effects of breastfeeding. WHO.


"Flaska lika bra som bröst,

" som Sydsvenskans rubrik löd alltså inte någon allmänt acceptrerad sanning.

Är det inte bra om kvinnor får veta att de inte ska känna skuld p g a att amningen inte funkar? Jo självklart. Men att amningen inte funkar beror i många fall snarare på omvärldens oförmåga att skydda, stödja och främja amning än hormoner. Och att antydsa att kvinnors amnignsförmåga påverkas av övervikt eller rökning - är inte det skuldbeläggande?

Inga kommentarer: