måndag 31 januari 2011

Amningsförekomsten minskar

Av Eva-Lotta FunkquistEfter flera decenniers nedgång nådde amningsförekomsten i Sverige sin botten i början 1970-talet (se Socialstyrelsens diagram ovan). Då började mammor organisera sig i Amningshjälpen och man protesterade bland annat mot vårdens bristande tilltro till kvinnors förmåga att kunna amma och på amningsovänliga sjukhusrutiner. Amningsförekomsten vände och ökade för varje år. Ett riktigt amningsskutt togs även då sjukhusen började certifiera sig som "Baby friendly" i början av 90-talet. BB-avdelningarna började arbeta utifrån de 10-stegen, som bland annat innebär att mor och barn inte ska separeras, att barnet ska få suga på bröstet i under de första timmarna efter förlossningen och att eventuell tillmatning inte ska ges med nappflaska.

Men så vände det igen i slutet av 90-talet. För varje år minskar amningsförekomsten. Vad beror det på? Och vad gör man i vården för att vända trenden?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fick själv barn för et tår sedan. Värdelös hjälp på sjukhuset och BVC. Felaktiga råd och okunskap. Utan Amningshjälpen hade jag inte ammat överhuvudtaget och inte heller idag. Tror också att det kan bero på att man ska dela lika på allt vad föräldraskap innebär idag. Själv tycker jag, och även min man, att det är kvinnan som har brösten och som är den naturliga matgivaren. Jag hör ofta att "det är så bra med nappflaska för då kan ju min man också få vara med och ge mat. Nog hinner mannen med att ge sitt barn mat under de kommande 18 åren (troligtvis längre) som barnet är i hemmet och inte nödvändigtvis måste göra det den första känsliga tiden!

Signe sa...

Valfriheten? En artikel i dagens Göteborgs-Posten (som jag tyvärr inte hittar i nätversion) tar upp en undersökning i Göteborg som visar att på grund av möjligheten att välja vårdcentral så har BVC-kompetensen spridits ut på vårdcentralerna (dvs. glesats ut om jag fattat rätt). Dessutom har viss koppling MVC/BVC försvunnit. Vårdkedjan har splittrats. Färre barn kommer i kontakt med BVC under första levnadsveckan, bland annat för att de inte blir "listade" förrän de fått de sista fyra siffrorna i personnumret. Ännu är det kanske för tidigt för detta att märkas i amningsstatistiken, men det kommer förmodligen inte precis att bidra till någon ökning i amningsbenägenheten.
Signe Franks