lördag 7 april 2012

Amningskultur

Av Marit Olanders

Barnens fria tillgång till bröstet och den vardagliga exponeringen av ammande kvinnor bidrar till en avslappnad attityd till amning. Det finns även en medvetenhet om amningens betydelse för barnens
hälsa och dess funktion för att hindra nya graviditeter. Eftersom i stort sett alla kvinnor ammar finns amningskunskapen levande i samhället och de som behöver hjälp får det av sina släktingar eller vänner. Det är sällan barnmorskorna får amningsfrågor eller stöter på amningsproblem.
Så beskriver Amningsnytts redaktör Elisabeth Ubbe amning i Zambia. Hon var i landet för att skildra en svensk banrmorskas arbete inom Läkare utan gränser med att utbilda hälsoarbetare och bybarnmorskor. Det är ett område där Sverige kan bidra med kunskap till Zambioa. men vad gäller amning går kunskapsutbytet i motsatt riktning. Här är det vi som kan lära av Zambias befolkning.

I en amningskultur är amning på många sätt en ickefråga. Att spädbarn har kroppskontakt med mamman eller någon annan vuxen är självklart, och när en kvinna får sitt första barn har hon sett kvinnor amma barn ofta upp till treårsåldern överallt i hela sitt liv. "Barnen har nästan oavbruten kontakt med brösten och ammar när de vill, skriver Elisabeth Ubbe.

Jag vill påstå att Sverige generellt inte har en amningskultur. Amning är normen, men det är en form av läpparnas bekännelse. Amningsnormen har så många förbehåll att den blir svår för en hel del och omöjlig för vissa.

Genom att separera mammor och barn på BB tvingade läkarna på dem ett helt obiologiskt och ovetenskapligt amningssätt, med så glesa amningar som var fjärde timme, med förbud mot mammor att amma som tröst, närhet, glädje och närhet. Genom att strikt begränsa amningen till ett matningssätt dränderade de befolkningen i Europa och Nordamerika på nedärvd kunskap om amning på ett par generationer. Amning kom att bli en fråga för vården.

Men det finns subkulturer och tillfällen där det ammas mer. Tillfällen där ingen frågar "Ska han verklgien äta nu igen?" eller "Ska du inte prova med lite tillägg i stället?"  eller säger "Det verkar jobbigt för sig" eller säger till en ett- eller tvååring "Nä nu är du väl för gammal för det där!"

Ett sådant tillfälle är Amningshjälpens riksträffar. Vid årets riksträff förra helgen konstaterade Elisabeth Ubbe att på Amningshjälpens riksträffar ammas det på samma sätt som i Zambia.

Inga kommentarer: