fredag 27 april 2012

Nu blev det riktigt, riktigt fel om information om flaskmatning

Av Marit Olanders

Journalistkollegor! Ni kan inte lita på att det företrädade för vården säger om amning alltid stämmer. Okunskapen är så låg att det är svårt att begripa. Jagh ar själv varit journalist i över 20 år och jag är van vid att man vänder sig till exempelvis den som har det övergirpande ansvaret för en fråga i ett landsting och utgår ifrån att personen vet vad hon talar om. Men detta gäller inte för amning.

Alternativt: Amningsfrämjande kollegor! Ni kan inte lita på att tidningarna skriver det ni vill förmedla. Det kan ske missuppfattningar på vägen mellan det du säger och det som publiceras. Ni måste be att få läsa era citat så som de kommer att publiceras. Jag har själv blivit intervjuad ett flertal gånger och jag vet hur lätt saker kan missförstås och missuppfattas.

I ETC Örebro påstod för några veckor sedan Maria Lind, samordnande sjuksköterska för banrhälsovården i Örebro län, att det inte ligger i barnhälsovårdens uppdrag att informera om flaskmatning.

- Vi informerar inte om ersättning eftersom det inte ligger i vårt uppdrag. Vill föräldrarna ha specifika råd om produkten de använder kan de vända sig till tillverkarna, skriver ETC att Maria Lind säger.

Hur som helst så är det helt fel. Så här står det i §6 i Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning SOSFS2008:33:

Vad gäller uppfödning med modersmjölksersättning ska information dessutom lämnas om
  1. hur sådan ersättning används på ett riktigt sätt,
  2. hur man kan stärka anknytningsprocessen mellan modern och spädbarnet i samband med uppfödning med modersmjölksersättning,
  3. de hälsorisker som är förknippade med olämplig föda och olämpliga uppfödningsmetoder, och
  4. de hälsorisker som är förknippade med oriktig användning av modersmjölksersättning.
Så om det är så att vårdpersonalen tiger om användning av bröstmjölksersättning tar man stora risker:

Det kan hända att föräldrarna tillreder ersättningen på fel sätt, eller inte förstår hur viktigt det är med noggrann hygien. Det kan hända att barnet får olämpliga livsmedel, att det övermatas för att man tror att barnet måste äta upp det som finns i flaskan. Och det kan säkert hända en massa andra saker.

Det är också helt fel att föräldrarna ska vända sig till tillverkarna. Tillverkarna ska lämna tydlig information på förpackningen lämpligt språk om hur man tillreder produkten samt att bröstmljök är överlägsen som mat. Men man kan inte som vårdpersonal frånhända sig ansvaret för säker matning med bröstmjlksersättning till tillverkarna. Och tillverkarna får inte ta direkt kontakt med blivande och nyblivna mödrar. Det är regeringens, dvs i praktiken vårdens, ansvar att se till att informationen når föräldrarna.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Marit!

Tack! Jag är glad att ni uppmärksammar detta mycket allvarliga problem. Det är inte bara farligt att vården frånsäger sig ansvaret och vägrar överlämna information - det skapar också agg mot amningsfrämjandet. Dessa föräldrar som ej fått information känner sig med all rätt diskrimerade av vården, att amningsfrämjandet sker på deras och deras barns bekostnad.

Jag hoppas att Nationella Amningskommittén tar upp det här problemet vid deras nästa möte i höst.

Hälsningar,
Andrea Nord

Marit Olanders sa...

Andrea, alltid kul att vara överns med dig! Men något så vidare bevänt med amningsfrämjande är det ju ofta inte heller. Ofta är det bara tomma ord, och vid minsta motgång eller avplaning på viktkurvan "du skulle kanske pröva med lite tillägg".