onsdag 30 maj 2012

Stamceller finns i bröstmjölk

Av Marit Olanders

Stamceller är celler som kan utvecklas till många olika celler i kroppen och med hjälp av stamceller kan man behandla många olika tillstånd som hjärtsjukdom, diabetes och Parkinsons sjukdom, skriver ABC Science. Dock finns det ett svårt etiskt dilemma att ta hänsyn till, eftersom man samlar stamceller från sex dagar gamla mänskliga embryon, och alltså tar ett potentiellt mänskligt liv. Stamceller som man får från benmärg och blod från navelsträngen har en mer begränsad användning.

Nu kan det finnas en lösning inom räckhåll. Det har visat sig att stamceller också finns i bröstmjölk, och att dessa är mycket lika stamceller från embryon. Det säger sig själv att det är mycket enklare att samla stamceller från urmjölkad bröstmjölk. Foteini Hassiotou vid Hartmann Human Lactation Research Group vid University of Western Australia forskar kring vad det finns för olika typer av levande celler i bröstmjölk och intresserar sig särskilt för stamceller. Hassiotou har precis börjar undersöka hur bröstmjölksstamcellerna kan skilja ut sig till olika typer av celler. Bröstmjölksstamcellerna har kunnat bli till ben, hjärnceller, lever och celler i bukspottskörteln som producerar insulin.

Under graviditeten förbereds mjölkbildningen i bröstet med hjälp av stamceller. Enligt Hassiotou finns det en stamcellspopulation i bröstet som aktiveras, förökar sig och ombildar brösten. några typer av bröstcancer tros bero på att stamcellerna i brösten börjar förska sig snabbt och orsakar cancer. Även i dett mjölkbildnande bröst sker en snabb förökning och differentiering av stamceller, men där det sker under kontrollerade former. Genom att jämföra de två kan förståelsen öka för vad det är som får cellerna att utvecklas till cancer.

Hassiotou funderar också över varför det finns stamceller i bröstmjölk. Ingenting finns till som inte har ett syfte. Eftersom detta är celler som kan skilja ut sig till att lbi olika kroppsceller kanske de bidrar tilll barnets utveckling, inte bara dess immunsystem utan också utvecklngen av olika vävnadet och organ.

Läs mer här.

Inga kommentarer: