torsdag 12 juli 2012

Jag är för rätten att välja

så därför har jag gått med i Facebookgruppen Rätten att välja - FLASKA/AMMA. Inte för att jag har ändrat åsikt för jag har aldrig tyckt att man inte ska få välja själv. Men nu är ansökan skickad!
/Marit Olanders

21 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Marit!

Det gläder mig att du är för rätten att välja!

Vi menar i gruppen att kvinnor ska få information om både ersättning och amning innan/i samband med förlossning så att de sedan kan göra sitt val. Är du för att kvinnor ska få information om ersättning?

När jag var i Stockholm för en debatt för något år sedan var det lite känsligt med den punkten. De som ville främja amning ville inte gärna att kvinnor skulle få information om ersättning innan de fick barn, de skulle helst inte ens känna till att det fanns ett alternativ.

Så frågan är, tycker du att kvinnor ska få information om ersättning innan/i samband med förlossing och att de ska veta att det är de själva som väljer?

Hälsningar,
Andrea :)

Marit Olanders sa...

Självklart! Alla papper på bordet!

Anonym sa...

Fantastiskt! Så, kommer du att stödja oss när vi skriver brev till Nationella Amningskommittéen och ber om en förändring i Sveriges Amningspolitik?

Anonym sa...

Som Marit skriver, alla papper på bordet! Jag tycker problemet ibland blir _vilka_ papper som läggs på bordet, vad det är för information om amning respektive ersättning som de blivande mödrarna ska få. Jag tycker att det lätt blir så vinklat åt ena eller andra hållet. Jag upplever att man ibland inte vågar prata om hälsofördelar för mor och barn med amning, för då blir man kallad amningsfascist och alla som av någon anledning inte (kunnat) amma kan få skuldkänslor och hela baletten. Men den informationen om amningens fördelar tycker jag alla kvinnor har rätt att få för att kunna göra ett informerat val. Vad är det för information om ersättning som saknas idag som är så viktig? Det kan väl ändå inte vara särskilt vanligt att blivande mödrar av idag inte känner till att ersättning finns. Hur man tillreder, vilka märken som finns osv är ju inte information man behöver för att göra ett informerat val att ge ersättning, det är ju information som bara är av intresse om man faktiskt bestämt sig för att ge ersättning.

Anonym sa...

När jag fick mitt första barn sa bvc att det var bra att ge smakportioner vid fyra månaders ålder, på grund av nåt så kallat smakfönster. Jag var mån om att göra allt rätt så på dagen bebis blev fyra mån åkte haklappen på.

Hade jag presenterats information om ersättning innan mitt första barn hade jag kanske aldrig ammat. I alla fall inte försökt och kämpat så mycket i början som man kan behöva innan allt flyter på av sig självt.

Och jag är idag så otroligt tacksam att jag har ammat.

Anonym sa...

Kvinnor har också rätt att veta att amning är frivillig och att det finns alternativ. Det är viktigt att de känner till detta innan de får barn, för det är faktiskt inte alla kvinnor som vet detta. Rätt så många kvinnor tror att de måste amma, punkt slut, att de inte får lov att göra något annat. Även om man redan har bestämt sig att man vill amma kan det också hända att man inte trivs med amning när man har provat på. Man ska få lov att ändra sig också.

Det är viktigt att kvinnor får information om vilka fördelar amning kan ha för båda kvinnan och barnet. Det är även viktigt att kvinnor känner till att problem kan uppstå i samband med amning - det kan göra ont, man kan få sår, barnet kan rata bröstet, det kan vara väldigt kämpigt innan får en fungerande amning, etc, så att man inte känner sig lurad när man trodde allt skulle gå lätt som en plätt. Det är upp till varje kvinna att avgöra om kampen om amning är värt det i hennes unika fall.

Hälsningar,
Andrea Nord

Petra sa...

En viktig information om ersättning som förvånandsvärt många föräldrar inte vet om är att det är fritt att köpa för vem som helst i vilken mataffär som helst.

Många föräldrar tror att man måste ha recept och att det bara finns på apotek.

Andra tror att man kan ge vanlig mjölk, har precis varit en lång tråd om det på familjeliv.se. Andra tror inte det är så viktigt att blanda ersättningen enligt instruktionerna. Blandar man för mycket pulver mot vatten så kan de orsaka dödlig förstoppning. Det var ett fall ganska så nyligen där ett litet barn nästan dog för att föräldrarna blandat för mycket pulver mot vatten för de trodde de skulle hjälpa mot pojkens diarre!

Cecilia sa...

Jag instämmer med anonym här. Och WHO koden ålägger vården som ex BVC att stå för information om flaskmatnng. Det är viktigt att skilja på reklam som syftar till vinstmaximering och information. Det verkar ofta som att det bladad ihop, men information om ersättning är inte alls förbjuden i Sverige. Petras bok är tex ett bra initativ för att informera föräldrar som vill ge ersättning. Varningstexter om vikten av att följa doseringsanvisningarna måste ju också få tryckas på paketen, det bryter ju inte mot koden.

Cecilia sa...

Att det finns en då utbredd okunskap om ersättning - precis som många myter och felaktiga föreställningar om amning och mjölkproduktion cirkulerar - är naturligtvis inte bra. På föräldrasajter som Familjeliv läser man så mycket tokigheter att man blir lite bekymrad. Det är ju viktigt då att information från BVC och mödravård förbättras, både när det gäller amning och flaskmatning. Jag ser dock inga formella hinder för detta, det är inget som strider mot dagens rekommendationer eller WHO koden.

Cecilia sa...

Jag läste informationssidan för fb gruppen, och vill inte gärna gå med. Det verkar vara fel namnval på gruppen som inte alls definierar rätt att välja amning. Snarare verkar det vara en amningsnegativ grupp? Allvarligt talat vore det lämpligt att byta namn till Rätt att välja flaskmatning, jag upplevde namnet som missvisande när jag läste infotexten.

Jag blir lite ledsen, för visst finns det väl redan en valfrihet ? Vi har ju ingen amningsplikt! Det finns inga formella krav på amning, man blir inte anmäld till socialen för att man inte vill amma för att ge ett exempel. Hälsorekomendationer finns ju av många slag, och de är på inget sätt tvingande. Däremot önskar jag ett klimat som är högre i tak för att välja olika! Men någon förståelse eller stöd för amning ser jag inte i AAMMA/FLASKA infon, tyvärr.

Det jag skulle önska är en fb-grupp som tar avstånd från polarisering mellan olika matningssätt. Den här gruppen verkar bara späda på polariseringen.

Redan i infon antyds att 6 månaders helamning är fel och dåligt för jämställdheten. Så var det med den valfriheten!

På infosidan ser jag inget stöd för val att amma, eller att amma länge, amma syskon, adoptivbarn eller andra amning/flaska företeelser som går utanför amningsnormen. Det verkar vara e stödgrupp för flaskmatare, och det kan absolut finnas behov av det! Men då bör man nog vara mer rak med vad gruppen är för något.

Jag har själv tillsammans med min bloggkollega Kim startat en liknande stödgrupp för ammare. Men då heter den också just Amma vidare, och inte Amma eller flaska så länge du vill! Flaskgrupper behövs också, men det får någon mer insatt driva.

Cecilia sa...

Jag ser att mitt svar inte hamnade under inlägget, utan längst ned. Hmm.. Äldre bloggerversion kanske? Den Anonym jag instämde med var alltså den som svarat 13 juli 2012 00:01

"Som Marit skriver, alla papper på bordet! Jag tycker problemet ibland blir _vilka_ papper som läggs på bordet, vad det är för information om amning respektive ersättning som de blivande mödrarna ska få. ..."

Anonym sa...

Jag håller helt med Cecilia! Vilken gräslig fb-grupp! Jag ser det som en självklarhet att alla ska få välja själva hur de ska mata sina barn och att alla ska ha rätt till saklig och korrekt information om både amning och ersättning. Men det är ju inte det den där fb-gruppen handlar om. Den vill bara trycka ner och smutskasta amning, i alla fall enligt infotexten. Det talas där om att "Informationsförbudet kring modersmjölksersättning gör att kvinnor inte kan göra ett informerat val". Lögn, lögn, lögn, jag trodde vi var överens om att det INTE FINNS något förbud mot att informera om modersmölksersättning. Sen frågan "Vad innebär detta för jämtställdheten?". Tja, det enda vetenskapligt belagda som jag känner till på den fronten är att ju mer mamman ammar desto FLER föräldradagar tar mamman ut. Sen "Vad innebär detta för en kvinnas frihet?" Nåt informationsförbud finns som sagt var inte och vad den enskilda kvinnan anser om amning och frihet är förstås högst individuellt. Själv har jag känt en stor frihet i att kunna röra mig fritt med mitt barn, alltid med mat att bekvämt kunna plocka fram.Och jo tack, mina barns far är delaktig i sina barn. Vid behov har han matat dem med bröstmjölk på flaska men det är knappast själva matningen som avgör hans delaktighet i våra barn.

Anonym sa...

Korrigering av mitt inlägg ovan, ju mer mamman ammar desto fler föräldradagar tar PAPPAN ut ska det förstås vara.

/Anna

Anonym sa...

Hej! Jag heter Andrea Nord och är den som startade FB gruppen för 2 år sedan. Jag ville skapa en grupp som skulle vara en samlingsplats för folk som tycker att kvinnor ska ha fritt tillgång till information om ersättning och att vården ska erbjuda kvinnor ett val om hur de matar sina spädbarn (därmed namnet - rätten att välja flaska/amma). Jag anser inte att kvinnor har ett informerat val när vården endast informerar om amning och förutsätter att alla kvinnor ska amma. I första rum är detta alltså en flaskmatningsgrupp men vi är inte emot amning och vi välkomnar även de som ammar. Då det redan finns organisationer och forum som värner om ammande kvinnors rättigheter och behov kände vi att denna grupp kunde framförallt handla om de flaskmatande föräldrarnas rättigheter och behov.

Det är en grupp alltså för folk som vill förändra Sveriges Amningspolitik och fungerar även som en protestlista. Under tiden har vi gjort en del saker, tex vi gjorde en epostkampanj mot 1177.se för att visa dem att vi verkligen ville ha information om ersättning på deras sida. Och det känns oerhört tillfredsställande att man nu kan hitta den information där. Gruppen fungerar också som ett nätverk för att dela information och nyheter.


Hälsningar,
Andrea Nord

Cecilia sa...

Jag har inget emot er grupp eller initiativ att bilda stödgrupper för flaskmatare. Men tycker ni inte att gruppens namn bättre borde motsvara ert syfte och innehåll?

Anonym sa...

Hej Cecilia!

När jag senast kontaktade Nationella Amningskommittéen för att klaga om Sveriges Amningspolitik tog jag även upp problem som ammande kvinnor har, tex trakasserier vid offentlig amning och långtidsamning. Vi är emot att kvinnor trakasseras pga sitt val, men vårt fokus är på de flaskmatandes behov då organisationer som Amningshjälpen bättre kan belysa era problem för dem.

Namnet kommer från att vi vill att kvinnor ska erbjudas ett val, amma / flaska och det står jag för. Det är upp till var och en att läsa beskrivningen innan de går med i gruppen.

Hälsningar,
Andrea

Cecilia sa...

Som sagt, jag läste beskrivningen, blev besviken och valde att inte gå med. Jag kan inte stödja en grupp som felaktigt hävdar att det existerar ett informationsförbud och inte låter valfriheten infatta helamning, och påstår att det skulle vara ett hinder för pappor att vara delaktiga. Jag upplevde texten som osaklig. Det behövs däremot mer kunskap om såväl amning som flaskmatning inom vården, komptetensen behöver höjas rejält genom fortbildning. Men regler och

kvadrat sa...

Jag tror faktiskt att de allra allra flesta tycker att kvinnor ska få välja själva om de vill amma eller flaska. För ställer man frågan "Tycker du att man ska tvinga en kvinna att amma mot hennes vilja?" tror jag det är ytterst få inom vården som skulle svara ja. Däremot verkar det som det finns vårdpersonal som tycker att alla kvinnor ska _vilja_ amma, och vill hon inte det får man försöka få henne dit man vill med lock och pock alternativt skrämselpropaganda och andra otrevligheter. Helt förkastligt naturligtvis.

Jag tycker det är enbart positivt med grupper för kvinnor som vill flaska, men det är klart man kunde valt ett mer passande namn om gruppen vänder sig till just dem som vill flaska och inte till dem som är för valfrihet i största allmänhet. Det jag däremot ogillar starkt är infotexten till fb-gruppen. Varför fara med osanning om ett informationsförbud som inte finns? Och varför dessa otrevligheter om amning som ett hinder mot jämställdhet, kvinnors frihet och pappors möjlighet att vara förälder? Andrea Nord, mitt förtroende är faktiskt lika med noll för personer som skriver sånt. För mig är det som att måla ut alla flaskmatande mammor som egoister som inte vill ge sitt barn det bästa varken vad gäller sjukdomsskydd eller närhet. Det märkliga är att jag tror att det är mer accepterat med de otrevligheter som finns i den där fb-texten än motsvarande otrevligheter om flaskmatare. Säger man minsta pip som är negativt om flaskmatning är det legitimt att kalla en för amningsmaffia, men det är sällan man hör talas om "flaksmaffia" i media.

För övrigt undrar jag om den där amningsnormen verkligen är så stark som man hör. Kanske är den det inom förlossningsvården, men BVC verkar ju rekommendera ersättning i tid och otid. Och ser jag mig omkring ser jag faktiskt väldigt många mammor som flaskmatar (ja, det är just mammor, tror knappt jag sett en pappa med flaska i hand trots detta tal om flaskan som ett undermedel för ett jämställt samhälle), men jag ser faktiskt ganska få som ammar offentligt, inte minst gäller det barn som är lika gamla som min son. Han är 9 månader och delammas "fortfarande".

Anonym sa...

Jag undrar lite över vilka kvinnor det är som tror att någon kan tvinga dem till att amma? En sådan tanke föll mig inte ens in om jag ska vara ärlig, att jag skulle behöva be om lov för att ge ersättning till mitt barn?
Vilket bakåtsträvande att peka ut oss kvinnor som en grupp som är så svaga o osjälvständiga så vi inte kan bestämma över oss själva o inte klarar av att hitta information själva, sätt på oss offertröjan lite till, tack! (obs! ironi)

Anonym sa...

Det är ju jättebra att ovan kommentatorer inte känner något tvång att amma eller att det inte skulle duga med flaskmatning eller ersättning! MEN många mammor känner faktiskt ångest över amning eller att ta beslutet att flaskmata. Jag var en av dom och jag ÄR en av dom som anser att det visst behövs mer information om ersättning. Varför ska vi få information om amning tills det står oss upp i halsen men ingen information om ersättning...? Det är båda fullgoda sätt att mata sitt barn på, så varför ska vi inte få fullgod information om de båda!?

Och att påstå att alla kvinnor har ett val, och att de som inte gör ett val är offer, när många inte ens vet att det finns ett alternativ till amning, är väl inte rätt sätt att hjälpa till på?

Slutligen: Det är våra barn det i slutändan handlar om och jag tror att alla föräldrar vill sina barn väl och kan empatisera med andra föräldrar. Varför kan det inte bara handla om att våra barn ska må bra - oavsett flaska eller bröst?

/Louise

Anonym sa...

anonym är det inte det samma med amningshjälpen då? en onödig grej som inte behövs bland dagens självständiga kvinnor som fixar att hitta info själva?