onsdag 2 juni 2010

Oro för för lite mjölk 1

Pumpa för att se hur mycket mjölk man har

Av Marit Olanders

Många hjälpmammefrågor handlar om oro för för lite mjölk.

Barnet är oroligt, inte håller sig mätt och nöjt så länge som man hade trott, slukar en dos ersättning direkt efter att man har ammat allt man hade, och att det inte kommer någon mjölk i pumpen när man testar att mjölka ut för att se hur mycket mjölk man har - allt det kan leda tvivel på förmågan att göra tillräckligt med mjölk till sitt barn.

De goda nyheterna är att inget av det tyder på för lite mjölk i sig.

Jag vill byta ut ordet mjölkproduktion mot mjölkbildning. Produktion för tankarna till en fabrik. förpackningar som kommer åkande på ett band och med ett pssscht fylls på, försluts och åker vidare. Men kroppen är ingen fabrik med slutet system. Den står hela tiden i förbindelse med omvärlden och samspelar med den. Det gäller inte minst mjölkbildningen.

När mjölk lämnar bröstet sjunker trycket i mjölkgångarna. Det ger hjärnan signal att bilda ny mjölk. Efter hand som mjölkgångarna fylls på och trycket sjunker, avtar mjölkbildningen. Därför gynnar det mjölkbildningen att ha så lågt tryck i mjölkgångarna som möjligt, dvs att amma så oftra som möjligt. Hur mycket mjölk som finns i brösten vid ett givet tillfälle säger ingenting om hur mycket mjölk man kan göra på ett dygn. Olika barn gör av med olika mycket mjölk och äter olika ofta och olika mycket vid varje tillfälle.

Det är utdrivningsreflexen som gör att brösten släpper ifrån sig mjölk. Alla som har prövat vet att det är helt olika saker att ha ett barn vid bröstet, och att ha en pump där och det kan vara mycket svårare att ge ifrån sig mjölk till en pump än till ett barn. Det finns mammor som har helammat barn efter barn men ändå aldrig får 10-20 ml i pumpen.

Att pumpa ur för att se hur mycket mjölk man har går alltså inte. Det säger ingenting om hur mycket mjölk barnet får och dessutom inget om hur mycket barnet äter vid olika tillfällen, eller hur mycket just det barnet äter per dygn.

Fortsättning följer ...

1 kommentar:

Mikaela sa...

Har man haft ett barn på sjukhus den första tiden och varit tvungen att pumpa kan det dels vara svårt att pumpa ur mjölken utan barnet bredvid sig (många sjukhus rekommenderar en bild på bebisen men det är ändå svårt)och sedan när man väl får helamma barnet, efter kanske två månader, sätter kanske inte utdrivningsreflexen igång förrän man hör pumpljudet... Det är inte svårt att förstå varför så många mammor slutar pumpa. Själv ihärdade jag och pumpade i ett år och fyra månader. Trots problem i början ammar jag fortfarande och min dotter fyller tre år om 10 dagar.