tisdag 15 juni 2010

Röster om amning

Av Signe Franks

Varför är amning ett så laddat ämne? Vilka krav och utmaningar möter föräldrarna? Hur upplever BVC-sköterskorna sin roll i vardagen? Detta är några av frågeställningarna bakom utställningen Mötesplats: Röster om amning på Arbetets museum i Norrköping.

I lördags var det vernissage. Forskningschefen på museet, Sofia Seifarth, invigningstalade, följd av Norrköpings egen humordrottning, ståupparen Carina Perenkranz. Sedan var det dags för Carina Sjögren, idémakaren bakom utställningen och f d ordförande i Amningshjälpen, att förklara den öppnad. Hon berättade bland annat om Amningshjälpen, som hon beskrev som ett komplement till barnhälsovården; en mamma-till-mamma förening som vill att "barnet ska må bra och växa och trivas, med eller utan amning". Och att detta ju är samma mål som barnhälsovården har: att "barnet ska må bra, växa och trivas, med eller utan amning".

Mötesplats: Röster om amning bygger på intervjuer som gjorts bland föräldrar och BVC-sköterskor, såväl enskilda djupintervjuer som gruppintervjuer i så kallade fokusgrupper. Känslor, synpunkter och erfarenheter som kommit fram i intervjuerna presenteras, liksom även en del historiska tillbakablickar och en hysterisk uppräkning av aktörer som påverkar amningen i familjen, i samhället och globalt. Utställningen vill väcka debatt, uppmuntra till dialog och samtal samt bidra till ökad förståelse mellan olika grupper. Den utgör en bra utgångspunkt för olika kringaktiviteter, exempelvis debatter, filmvisningar och andra utställningar som konst, eller varför inte spädbarnsvård genom tiderna eller i olika kulturer.

Förutom själva utställningen finns en 38-sidig rapport, Röster om amning. Rapport från ett dokumentationsprojekt, som kan laddas ner från museets hemsida . Rapporten gör inte anspråk på några djupare forskningsresultat, men pekar ut en del områden som skulle kunna undersökas närmare. En fin liten definition på amningsbacklashen finns i ett citat från Amningshjälpens fokusgrupp: "Den amningshets och amningspress som det pratas om uppstår ju i glappet mellan kraven och stödet" (sid. 21).

Mötesplats: Röster om amning har utgått från en problemställning, vilket kanske förklarar en viss dragning åt det som är bekymmersamt. I det som jag hann fördjupa mig i hittade jag alltför lite om den sanslösa glädjen, berusningen, det förföriska i att bli förälder. Är vi för kontrollerade/kontrollerande? Jag minns olika mer eller mindre feministiska utställningar från 1970-talet med en yvighet, ett frosseri i konstnärliga uttryck. Då gällde kollektivet, solidariteten och en sorts barnslig galenskap. Dagens samhälle ser väldigt annorlunda ut, och det är spännande att följa dess inverkan på de kulturella och sociala aspekterna av att föda och amma - eller inte amma - barn.

Ett par anmärkningar i kanten: Jag känner inte igen amningsstatistiken i tabellen i rapporten. Mellan 1976 och 1986 hade vi ingen nationell sammanställning av statistiken varför de flesta tabellerna brukar antingen sakna linjer helt, eller ha streckade linjer. Rapportens tabell visar heldragna linjer. Och så var det det där med kor. En bild som ska föreställa en mjölkko visar en kviga, det vill säga det unga nötkreaturet innan hon kalvat för första gången. Först därefter är hon en riktig ko.

Utställningen pågår 12 juni - 24 oktober på Arbetets museum i Norrköping. Den är producerad av museet med stöd av Föreningen Mjölkdroppen, Vårdförbundet, Mångkulturellt centrum i Botkyrka och Svensk sjuksköterskeförening.

Inga kommentarer: