torsdag 31 mars 2011

Bortglömd risk vid flaskuppfödning

Av Eva-Lotta Funkquist

I senaste numret av läkartidningen (nr. 13 2011) finns en fallbeskrivning av en sex veckor gammal pojke som sökte på barnakuten för frekventa vattniga diarréer. Pojken var irriterad, hade feber, insjunken fontanell, och var cirkulatoriskt påverkad. Natriumhalten i blodet var kraftigt förhöjd. Han hade tappat ordentligt i vikt de senaste dygnen och överfördes till intensivvårdsavdelningen. Trots behandling enligt rekommendationer vid vätskebrist hos så här små barn fick pojken generella kramper som hävdes med läkemedel.

Läkarna som skrivit artikeln menar att fallet väl illustrerar det lilla barnets känsliga vätskebalans. Det visade sig så småningom att föräldrarna, på grund av diarrérna, hade dubblerat mängden pulver då de matade barnet med bröstmjölksersättning. De hade uppfattat texten på förpackningen "risk för trög mage vid överdosering" som en behandlingmöjlighet av barnets diarréer.

Det vanligaste felet vid tillredning av bröstmjölksersättning är enligt författarna att överdosera pulvermängden. Vid diaréesjukdom uppstår en slemhinneskada, vilken gör att osmält föda förvärrar diarrén och en nettoförlust av vätska uppstår. Samtidigt kan de omogna njurarna inte koncentrera urinen, vilket bidrar till att livshotande vätskebrist snabbt uppstår. Författarna efterlyser en varningstext på bröstmjölksersättningsförpackningarna.

2 kommentarer:

Ingrid sa...

Viktig fråga du tar upp tycker jag! Det är inte särskilt lätt och enkelt att tillreda ersättning för alla människor o/e situationer!
Bra att du skriver om det!

Signe sa...

Detta med "varningstexter" på paket med modersmjölksersättning är en återkommande historia. Jag har för mig att det var något bättre förr vad gällde att inte blanda i för mycket pulver. Det är Semper som har info om att det kan förorsaka förstoppning. Nestlé (Nan 1) säger "för mycket medför att barnet får för lite vätska med risk för uttorkning vilket är allvarligt". Vi som försöker bevaka och driva frågan med korrekt och saklig information på paketen har det ofta ganska svårt. Ett exempel är att pulverprodukterna inte är sterila och ca 15 procent har en liten bakterie (enterobacter sakazaki) som har orsakat dödsfall bland fullgångna friska barn. Nu har bruksanvisningarna ändrats såtillvida att det uppges att man helst ska laga nytt varje gång och värma vattnet till 70 grader för att sedan kyla till ättemperatur, men jag har inte i mitt snabba titt hittat någonting om orsaken, alltså att produkterna inte är sterila.
Information på paketen är en svår historia. Jag har fått frågor om exempelvis "fyra månader", som då har tolkats som att barnet från att ha fyllt tre månader då befinner sig i sin fjärde månad, och är alltså "fyra månader".
Signe Franks