måndag 13 april 2009

Mest och minst i Sverige

Amning är en socialgruppsfråga. Mer utbildning = mer amning. I västvärlden då förstås. I fattiga länder är det tvärt om. När man tittar på socialstyrelsens statistik (från 2006) slås man av att i Sverige är amning också en geografisk fråga. Om man väljer att titta på hur många barn som enbart ammas vid fyra månaders ålder så toppar Jämtland statistiken med 71 % av barnen. Jämtland, tillåt mig gissa: Detta är ett i-lands världsrekord i amning!

Västmanland ligger i botten. Där ammas endast 51 procent av barnen enbart vid fyra månaders ålder.

Varför då denna stora skillnad?

En annan fråga som verkligen väntar på ett svar är varför andelen bebisar som enbart ammas fortsätter att minska. År 1998 ammades 69% av barnen i riket enbart vid fyra månader och 2006 hade denna siffra sjunkit till 60%.

Inga kommentarer: