torsdag 30 april 2009

Snälla, var vänlig och stör ej!

Ann-Marie Widström är barnmorska och verksam forskare på Karolinska institutet i Stockholm. Hon började sin forskarkarriär på 1980-talet. När barn föddes var det då en utbredd rutin att suga luftrören rena och tömma barnets magsäck på dess innehåll. Motivet var att förhindra att barnet drog ner slem och magsäcksinnehåll i lungorna. Ann-Marie studerade hur barnen betedde sig beroende på om de sögs eller inte. Hon noterade rörelser vakenhetsgrad, hjärtfrekvens och blodtryck under barnets första timmar. Då upptäckte hon något mycket intressant. Barnen, speciellt de som inte sögs, uppvisade ett organiserat ätbeteende som tidigare inte var beskrivet. Ett nyfött barn kunde t.ex. bete sig så här: 1 min: avslappnad. 20 min: första hand till mun rörelsen. 22 min: sugrörelser med munnen. 32 minuter: aktivare sugbeteende. 39 min: rooting, tar bröstvårtan och börjar suga. Ann-Maries slutsats blev att vårdrutiner som äventyrar barnets medfödda organiserade beteende bör undvikas. Barn sugs inte längre på rutin utan läggs numera direkt på moderns bröst. Men nya vårdrutiner riskerar störa barnet istället. Vägning inom ett viss tidsintervall, sen avnavling, kläder som ska kläs på innan barnet fotograferas eller alltför snabb överflyttning till BB är tänkbara nya rutiner som stör barnets organiserade amningsbeteende. Snälla, var vänlig och stör ej!


Eva-Lotta Funkquist

1 kommentar:

Linda Morge sa...

Så sant sååå!!!

Du kommer att gilla den här youtuben

http://www.youtube.com/watch?v=rIx_rbquVgM