fredag 3 april 2009

Snabbguide till WHO-koden

Att läsa igenom WHO-koden och sen alla resolutioner som tillkommit efter att koden kom 1981 kan vara ganska krångligt. Därför blev jag glad när jag upptäckte att WHO har gett ut en pdf med frågor och svar. Det hela är på engelska visserligen men språket är ganska enkelt.

WHO poängterar att amning eller ej inverkar på folkhälsan i alla typer av miljöer, dvs både i rika och fattiga länder. För optimal tillväxt, utveckling och hälsa rekommenderar WHO sex månaders exklusiv amning, och därefter amning med tillägg av annan mat till två års ålder och längre. Skillnaden är att i den rika delen av världen kan man välja bort amningen utan fara för livet. Banr som inte ammas den första månaden löper upp till 25 gånger så stor risk att dö som exklusivt ammade barn.

WHO-koden innebär inte något "förbud" mot bröstmjölksersättning. Den syftar till att ge små barn säker uppfödning, genom amning om det är möjligt eller att alternativ till amning används på ett säkert sätt.

Men bland frågorna och svaren kan man hitta andra intressanta uppgifter. WHO menar att rekommendationen om helamning i sex månader gör att all mat som marknadsförs som lämplig före sex månaders ålder per definition är ersättning för bröstmjölk och därför täcks av WHO-koden:
Since the Code covers products that are suitable for use as a partial or total replacement of breast milk, it should be read in conjunction with current global recommendations for breastfeeding and complementary feeding, such as the Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. For example, as the global recommendation is exclusive breastfeeding for six months, any food or drink promoted to be suitable for feeding a baby during this period is a breast-milk substitute, and thus covered by the Code. This would include baby teas, juices and waters.

Enligt detta synsätt borde barnmatsföretagen alltså inte får marknadsföra burkbarnmat som lämplig "från tidigast fyra månader" vilket är fallet i Sverige. Men varje land ska införliva WHO-koden i sin lagstiftning, eller annat regelverk. För Sveriges och andra EU-länders del har EU-kommissionen har gett ut ett direktiv, Kommissionens direktiv 2006/141/EG som bygger på WHO-koden som medlemsstaterna i EU ska implementera. WHO påpekar att Koden är ett minimum, och att olika länder gärna får anta striktare regler.

I pdf:en kan man också läsa om WHO-koden i händelse av katastrofsituationer, om WHO-koden och HIV. God läsning.

Marit Olanders

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det kommer inte upp någon guide!

Amningsbloggen sa...

Jo om en liten stund. Råkade publicera när jag bara hade skrivit rubriken. Ber om ursäkt. /Marit