måndag 7 september 2009

Är amning ett hinder för jämställdhet?

När det kommer barn i ett förhållande händer det ofta att par som tidigare varit jämställda blir mer ojämställda. Kvinnan tar merparten av föräldraledigheten. Hon tar över mer och mer av hushållsarbetet och han glider in i mansgrisrollen som familjeförsörjare som är bortkopplad från hem och barn. Detta vet vi. Men blir ojämlikheten större i familjer som ammar mer?

Det finns säkert mer att utreda i frågan om amning och genus men det finns lite vi vet om amning och klass/socialgruppstillhörighet. För några år sedan kom en svensk studie som tydligt visade att ju högre socialgrupp och status i samhället kvinnor hade, desto mer ammade de.
Så här står det :
Resultatet [...] visar att mammor som hade lägre socioekonomisk status; hade kortare utbildning än högskola och universitet, fick arbetslöshetsersättning eller socialbidrag eller hade en lägre disponibel inkomst, ammade i lägre utsträckning än mammor med hög socioekonomisk status vid 2, 4, 6, 9 och 12 månaders ålder.

- Risken för att sluta amma före sex månaders ålder var till exempel dubbelt så hos mammor med kortare utbildning än för de med högre utbildning.
Kvinnor med längre utbildning och mer kvalificerade jobb ammar alltså mer än kvinnor med kortare utbildning. Det är ett mönster som går igen i på andra håll i västvärlden, se här, och Mellanöstern. Bland kvinnor som ammade barn som är två år eller mer var utbildningsnivån mycket hög, enligt en australiensisk studie. 63% av kvinnorna hade högskoleexamen.

Studierna här svarar inte på frågan om ojämlikheter i ett förhållande växer på grund av amningen. Jag vet inte om det finns några sådana studier. Jag tar gärna emot tips.
Vad studierna här och många fler visar är att kvinnor med bra status i samhället, lång utbildning och arbete ammar mer.

Marit Olanders

7 kommentarer:

Amningsbloggen sa...

Och frågan är vad det här beror på? Jag har en känsla när jag arbetar att kvinnor med lägre utbildning faktiskt får sämre stöd och sämre bemötande och att en del av förklaringen faktiskt finns redan där...
Eva-Lotta

Marit OLanders sa...

Eva-Lotta: Ja vem vet? Jag som är anhörig till gamla sjuka föräldrar får intrycket att män får bättre vård än kvinnor, dels för att de har lättare för att ta för sig, men kanske också för att det mest är kvinnor som sköter omvårdnaden inom vården och de är mer inställda på att serva män än kvinnor.
Kanske kvinnor generellt får sämre stöd inom vården, och kvinnor med lägre status ännu sämre stöd ...

Anonym sa...

jag tror också det kan ha med självförtroende att göra. att våga ifrågasätta. våga be om hjälp.

jag är inte väldigt högutbildad men jag är lite gammal och vågar gå mina egna vägar, och det har definitivt hjälpt mej... och kanske det att min man är välutbildad, och att han värdesätter amningen som jag, och att han tror mer på mig än på omgivningen.

sofia.

Sofia sa...

Eller kan det bero på att högutbildade par har råd att vara hemma länge med barnet och därför också ammar längre?

Nina sa...

Men man kan ju amma och jobba!

Amningsbloggen sa...

Sofia: Många föräldralediga mammor slutar amma innan de slutar vara föräldralediga ... Kvinnor tar ut de flesta föräldradagarna hela det första året (källa: Föräldraförsäkringsutredningen, SoU 2005:73) och av ettåringarna är det bara en 15-20 % som ammas (källa: Socialstyrelsens statistik). Men det är också sant att många inte verkar tro att det går att kombinera amning och arbete/studier. /Marit Olanders

Susanne Gräslund sa...

Är det inte också så att högutbildade kvinnor tenderar att vara gifta med högutbildade män. och att högutbildade män i genomsnitt tar ut mer föräldraledighet än lågutbildade män? I så fall skulle det ju snarast finnas en koppling mellan relativt långtidsammande kvinnor och delad föräldraledighet. Jag har länge haft en känsla för att det kan vara så, att jämställdhet underlättar amning, men jag har inga belägg för detta och det kan också bero på att denna teori stämmer bra in på mig själv.