måndag 21 september 2009

Om "att inte kunna amma" vore något absolut ...

och att detta bestämdes av hur många som inte ammade när barnen var sex månader så skulle det se ut som följer.

Först vill jag bara påminna om att jag inte håller med om den verklighetsbeskrivningen. Att kunna eller inte kunna är betydligt svårare att definiera. Man kan rimligtvis inte amma i flera månader utan att kunna amma.

Men eftersom det cirkulerar en uppgift på internet om att "en fjärdedel av alla kvinnor kan inte amma" så vill jag gå till botten med orimligheten i det påståendet.

Att en fjärdedel av alla kvinnor i Sverige slutar amma ofrivilligt innan barnen är sex månader redde jag ut här.
Det är ett genomsnitt för hela Sverige. Tittar man på amningsstatistiken län för län får man fram helt andra siffror.

37,6% av alla barn i Västmanlands län räknas som "ej ammade" vid 6 månaders ålder i 2006 års statistik. Men bara 22,5% av barnen i Jämtlands län.
Har kvinnorna i Jämtland en kroppsdisposition som bättre lämpar sig för amning är kvinnorna i Västmanland?
Är de jämtländska kvinnorna rent av duktigare?
Eller ska vi lämna biologismen för en stund och fråga oss om amning är något som lämpar sig bättre för en glesbygd än för storstad? Men då visar det sig att både Stockholms och Uppsala län har jämförelsevis liten andel barn som inte ammas vid 6 månader (24,9%). Liksom f ö Gotland (24,8%). Län i andra änden av skalan är Örebro (35,6%) och Skåne (35,0%).

Eller är det så att 70-talister är duktigare på att amma än sina mammor? 1972 var det 93 % av barnen som inte ammades när de blev ett halvår. I en undersökning i Uppsala samma år ammades bara 1% av barnen vid 6 månader. Två tredjedelar av mammorna som slutat amma angav "för lite mjölk" som orsak. Tiotusentals kvinnor varje år hade inte tillräckligt med mjölk för att försörja sina barn. Minst av alla ammade hemmafruarna.

Men nej nej nej amning har ingenting med duktighet att göra. Möjligen är det en fråga om resurser, på individuellt plan och i samhället i stort. När fler får enhetliga råd och kunnig hjälp med amning får fler till en fungerande amning. När samhällets stöd sviker och kvinnor antingen upplever amningspress ("det är bara att amma på, lite ont har alla" och liknande) eller anti-press (t ex "oj nu har han inte gått upp så mycket som han skulle, det är bäst att du ger tillägg") klarar de kvinnor som kan lära sig om amning från andra håll - i sitt eget nätverk eller genom t ex media - lättare att lära sig amma och övervinna svårigheter.

Kanske är det dags för ett förbehåll i amningsrekommendationen om helamning i sex månader och delamning till ett års ålder eller längre: "Det här gäller bara er som har stöd från omgivningen. Er andra struntar vi i. Det är ändå så många som ammar i Sverige."
Marit Olanders

Inga kommentarer: