fredag 28 maj 2010

Amning och militärtjänst

Om drygt en månad, den 1 juli, avskaffas allmän värnplikt för män i Sverige och ersätts med en frivillig militär grundutbildning. Efter grundutbildningen kan man bli anställd som yrkesmilitär.

Att vara militär liknar inget annat yrke. är man ute på övning eller uppdrag lär det bli svårt att hänvisa till ILO:s bestämmelser om amningspauser. Men möjlighet att mjölka ur för att hålla igång mjölkproduktionen medan man är i väg klanske man kan.

Här finns en amerikansk sida om hur man kombinerar amning med militärtjänst, Breastfeeding in Combat Boots. Ansvarig för sidan, Robyn Roche-Paull, har själv kombinerat amning med militärtjänst i U S Navy på 1990-talet, då hon var flygplansmekaniker. hon har också skrivit en bok i ämnet.

Inga kommentarer: