fredag 7 maj 2010

Traumatisk förlossning och amning
Av Eva-Lotta Funkquist

Upp till 34% av alla kvinnor som fött barn uppger att förlossningen har varit traumatisk. I en en studie ville man undersöka hur dessa kvinnor upplevde att det var att amma. Åtta olika teman kom fram som delade upp sig i två helt skilda spår (se figur).

Det ena spåret innebär att amningen ingick i en sorts läkning.

I had failed in my first task as a mother, to carry her to term. I had lost so much because of the of her premature birth that I was going to be damned to hell before I was going to give up on nursing her, especially before it even started.

Medan amningen i det andra spåret sågs som en sorts förlängning av förlossningstraumat. Det fanns ett behov av att återta kroppen.

Probably the worst time was breastfeeding at night. I would be half awake, half dreaming and I would have flashback and dreams (or hallucinate?) that my breast would turn into the face of a witch and cackel and laugh menacingly at me. Other times, my daughter's face would turn into the witch and try to eat my breast off.

Klicka på rubriken om du vill läsa mer.

Inga kommentarer: