söndag 12 juni 2011

Processorienterad utbildning

Av Eva-Lotta Funkquist

I en studie försökte man genom utbildning förbättra BVC och MVC-sjuksköterskors amningskunskaper i syfte att ge mammor bättre amningsstöd. Man hade en kontrollgrupp, som inte fick någon utbildning och en interventionsgrupp som fick så kallad processorienterad utbildning. Utbildningen bestod av föreläsningar; samtal kring egna amningserfarenheter; gruppdiskussioner; attityder och samarbete i vårdkedjan. Olika teman behandlades, som t.ex. amningsproblem, samlevnad, jämställdhet, anknytning, missbuk och depressioner.

Den processorienterade utbildningen ledde till att personalen blev mer amningsvänlig. Det visade sig att vårdarna i interventionsgruppen blev mindre reglerande och mer faciliterande (se föregående inlägg). Speciellt stor var förändringen bland BVC- sjukskötersornas amningsattityder. Klicka på rubriken om du vill läsa artikeln.

1 kommentar:

Andrea sa...

Det känns inte så förvånande...