söndag 7 augusti 2011

Exklusiv amning och lunginflammation

Av Eva-Lottta Funkquist

Exklusiv amning fram till sex månader och fortsatt amning under barnets första första levnadsår minskar risken för att brasilianska barn ska drabbas av lunginflammation som kräver sjukhusvård. Klicka på rubriken.

Inga kommentarer: