måndag 22 augusti 2011

Amma efter ettårsdagen 3

Hur mycket ammar en två-tre-fyraåring?

Av Marit Olanders

Jägare och samlare lever (eller kanske levde fram till nyligen) på det sätt som anses vara ursprungligt för människan, och då i synnerhet det folk i södra Afrika som antropologerna Melvin Konner och Carol Worthman kallar !Kung jägare och samlare i sin forskning. De mötte !Kung i den miljö där människan antas ha utvecklats, EEA, environment of human evolutionary adaptedness. Deras sätt att amma antas vara det biologiskt ursprungliga för människor. Det som är naturligt, kanske.

Barnen har nära kroppskontakt med sina mödrar upp till två års ålder och ammar med täta, korta intervall. Här finns en pdf där man kan se hur barn från nyföddhetstiden till ett och ett halvt års ålder ammades hos !Kung. Här i vår del av världen tar man ofta för givet att nyfödda ammar mest och sedna avtar amningen i jämn takt fram till avvänjningen. Konners och Worthmans studie visar tvärt om att nyfödda ammas glesare än ett och etthalvtåringar. Att en ett och ett halvtåring vill ammas 72 gånger på ett dygn är alltså på inget sätt onormalt eller konstigt. Det längsta intervallet mellan två amningar av alla, 98 minuter, stod en tredagars bebis för.

Barns andra år är intensivt. Man kan se att barn pendlar mellan närhetsbehov och utforskarlust, och pendeln kan svänga snabbt. Tre sekunder i famnen, sen tultar han eller hon iväg igen på nya äventyr. I anknytningsteori kallar man ibland vårdarens famn för en trygg hamn eller trygg bas, där barnet samlar kraft och kanske mod för att ge sig ut och utforska världen igen. Tänker man sig en kultur där kvinnor går barbröstade blir det inget konstigt att barnet även tankar mjölk under stunderna i den trygga hamnen.

Men hur är det med ammade barn på två år och mer? Den australiensiska forskaren Karleen Gribble intresserar sig för amning efter spädbarnstiden. I artikeln As good as chocolate har hon intervjuat 107 kvinnor som ammar ett eller flera barn på över två år. Det äldstas barnet i studien var åtta år. Det visade sig att antalet amningar över dygnet varierade stort. Två-treåringar ammade allt från två till tolv gånger per dygn, och därfter minskade successivt antalet amningar per dygn.

Barnen ammade också mycket olika från dag till dag, berättade deras mammor. Hade barnen mycket att göra en dag ammade de mindre men om de var hemma eller sjuka kunde de amma många fler gånger. De flesta barnen sa ifrån att de ville amma. en treåring sa "Mummy, I'd like a breastfeed, please".

De äldsta barnen i studien ammade minst. Två sexåringar och en sjuåring ammade en gång om dagen. Åttaåringen ammade inte ens varje dag, men en fem och ett halvtåring ammade nio gånger per dag.

Vis av erfarenheten vill jag här och nu förekomma eventuella missförstånd. Att jag skriver om dessa studier betyder inte att jag TYCKER att man ska amma si eller så gamla barn si eller så ofta. Det är inte min sak hur var och en gör och naturligt är inte lika med bra.

Inga kommentarer: