måndag 28 januari 2013

kort eller utebliven amning ökar risken för äggstockscancer

Av Marit Olanders

Ammar man i minst 31 månader totalt under sitt liv så minskar risken att man drabbas av äggstockscancer med 91 % jämfört med om man ammar mindre än sju månader enligt en studie som ska publiceras i nästa månads American Journal of Clinical Nutrition, skriver The Inquistr.

Forskarna frågade strax under 500 kvinnor som hade diagnosticerats med äggstockscancer om hur många barn de hade fått, huruvida de hade ammat och i så fall hur länge de hade ammat sina barn totalt.  De jämfördes med en ungefär lika stor kontrollgrupp som inte hade äggstockscancer.

Kvinnor som ammade i upp till totalt 13 månader hade 63% mindre risk att drabbas av äggstockscancer.

Anledningen till den minskade risken tros vara att amningen hämmar ägglossningen.
42 kommentarer:

Jonna sa...

Så att amma ett och samma barn i minst 31 månader har alltså inte samma gynnsamma effekt?

Anonym sa...

Jag blir lite förvirrad när ni pratar om risk och procentenheter. Vad är totalrisken att drabbas av äggstockscancer? När ni skriver att amning minskar risken med 91%, menar ni då att man nästan halverar risken, eller att man har en 9% risk kvar att få äggstockscancer?

Om man ammar i 13 månader då får man 63% mindre risk att drabbas av äggstockscancer, men i förhållande till vilken totalrisk?

Och om det är hämningen av ägglossning som minskar risken, kan man inte uppnå samma effekt genom att äta p-piller?

Sara P

Knyttets mamma sa...

Riskminskning betyder minskad risk, Sara P. Minskning av totalrisken. Det är samma sätt som man alltid pratar risk- och riskminskningsfaktorer.

Totalrisken på befolkningsnivå (kvinnobefolkningen alltså) är 1,4%. För kvinnor som har en nära släkting som drabbats är risken 5%. 10-15% av befolkningen har en gen som kraftigt ökar risken (huruvida man har den genen eller ej vet man inte utan att ha gentestats) och 5-10% av de totala fallen av äggstockscancer ingår i gruppen med risk-gener.

Dödligheten i äggstockscancer är hög, framför allt för att den i tidigt skede ger diffusa symptom och därför sällan upptäcks i tid.

P-piller minskar också risken för äggstockscancer men procentuellt sett inte lika mycket och p-piller är förenade med andra risker, till exempel blodpropp (vilket är en av de allra vanligast förekommande dödsorsakerna hos kvinnor).

Anonym sa...

Tycker rubriken är tveksam? Eller är det större risk för äggstockscancer ifall man får barn man inte ammar än om man aldrig får några barn? Borde inte även graviditet pausa ägglossningen och därmed skydda.

Dvs lång amning skyddar mot äggstockscancer vilket kunde ha varit rubriken, inte att utebliven amning medför ökad risk?

Knyttets mamma sa...

Utebliven amning ökar risk. Får man inga barn ammar man inte heller...

Knyttets mamma sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Knyttets mamma sa...

Min kommentar borttagen ovan, jag skrev lite fel...
Jag är lite intresserad av hur risken ser ut om man ammar jämfört med befolkningens risk på 1,4%. 91% sänkt risk i förhållande till risken för den som ammar sammanlagt under 7 månader, ja, men den risken måste ju vara förhöjd jämfört med risken på befolkningsnivå.
Den här studiens resultat möjliggör hur som helst inte för mig att räkna ut min procentuella risk att drabbas.

Och 7 månaders amning i livet är längre än ingen amning. Gör det ingen skillnad för risken att drabbas av äggstockscancer att amma exempelvis 6 månader jämfört med, säg, en halv?

Många frågor väckta...

Anonym sa...

Och jag ammade i sju månader men fick tillbaka ägglossningen efter två månader iallafall - alltså skyddade inte amningen mig mot äggstockscancer?! Det hade inte spelat nån roll för mig om jag hade fortsatt amma i 31 månader, som jag förstår det, eftersom det är just utebliven ÄGGLOSSNING som skyddar mot äggstockscancer! Inte amning i sig.

Knyttets mamma sa...

Nja, amning hämmar ju ägglossningen. Att man har mens varje månad betyder inte att man har ägglossning varje månad.

Sen är det väl så att de inte vet heller. Det kan ju vara andra faktorer som bidrar. Risken minskade med 91% vid 31 månaders amning, inte 31 månaders utebliven mens/ägglossning. Så visst minskar amning risken.

Knyttets mamma sa...

Östrogen hämmas av amning, vilket förmodligen är (bland annat?) det som gör att amning minskar risken för bröstcancer. Jag kan mycket väl tänka mig att allmänna östrogennivåer också är en faktor i uppkomsten äggstockscancer.

Anonym sa...

Knyttets mamma:
Ja, det är ett välkänt faktum att ju färre ägglossningar en kvinna har i livet, desto mindre risk har hon för att få östrogenberoende cancerformer som äggstocks- och bröstcancer. Sen finns det en massa andra genetiska faktorer och livsstilsfaktorer som påverkar också... Men alltså:

Anonym sa...

Alltså: Tidig mensdebut, inga eller få barn, sen menopaus -> högre cancerrisk. Och vice versa: sen mensdebut, många graviditeter, tidig menopaus = färre ägglossningar -> mindre cancerrisk.

På vilket annat sätt menar du att amningen skulle påverka cancerrisken??

Knyttets mamma sa...

Ja, det stämmer. Bra sammanfattning. :)

Det är också ett välkänt faktum att det har med hormonnivåer att göra. Varje ägglossning inkluderar en östrogenpeak och det är det som ökar risken för östrogenberoende cancerformer. Östrogenet är problemet (det rimmar, fniss). Lägre nivåer av östrogen över tid betyder lägre risk för sådana cancerformer. Det handlar alltså inte bara om antal ägglossningar även om dessa spelar stor roll i och med den östrogenboost de innebär.

Dock kan jag tänka mig att det minskar risken mer att amma fem barn i sammanlagt 31 månader än att amma ett barn samma tid. Just för att ägglossningen inte hinner komma igång igen samt att graviditeterna innebär frånvaro från ägglossning.

Anonym sa...

Alltså är rubriken missvisande. "Utebliven ägglossning minskar risken för äggstockscancer" eller "Sänkta östrogennivåer minskar risken för äggstockscancer" hade varit mer korrekt. För man kan amma hur länge som helst men ändå ha ägglossning som vanligt, och då skyddar inte amningen mot cancer.

Anonym sa...

utebliven äl mindre risk amingen har ingen direkt kopling. no magic!

/Linn

Knyttets mamma sa...

Intressant vinkel, anonym. Du har rätt i att rubriken är mindre exakt än de varianter du föreslår. På så vis ökar inte rökning risken för cancer, och preventivmedel minskar inte risken för graviditet. För det är väl inte bara artiklar om forskning på amning som ska vara extra tydlig?
Sen har forskarna gjort denna studie för att se om det finns ett samband mellan amningslängd och risk för äggstockscancer och svaret på det är ja. Så rubriken är inte missvisande, däremot är den en rubrik. Brödtexten med detaljer kommer under.

linn: Ingen har skyllt effekten på magi, så vitt jag vet, men tack för klargörandet. (:

Anonym sa...

nej nej du har inte fattat det där med risker. Vist det är kompliserat men man kanske inte behöver utala sig sa tvärsäkert om man känner att det är att ta sig vatten över huvet.
att rökning ökar risken för canser är inte detssamma som att utebliven ammning ökar risken för canser. man har alltid en risk att fa canser den är sa att säga konstant som en hink med canserrisk. om man fyller pa hinken med nagot som ökar risken tex om man ökar sina äl eller förlänger sin aktiva tid med hormoner utifran tex ökar man sin risk man fyller pa i sin hink. man kan i bland minska sin risk (inte detsamma som att om man inte gör det ökar risken) alltsa tex ta ut sina äggstockar eller pa andra sätt hindra äl minskar risken.
/linn

Knyttets mamma sa...

Nu missförstod du mig nog, linn. Jag menade inte att jämföra riskerna rökning medför med riskerna utebliven amning medför. Det jag menar är att det är inte rökningen i sig som är skadlig utan skadliga ämnen man som rökare får i sig, precis som det inte är amningen i sig utan den hormonella effekten som väger in i äggstockscancer... Den språkliga exaktheten som Anonym efterlyste.

Anonym sa...

nej du förstar inte skilnaden mellan att öka en risk och att minska en riskt det är en stor skilnad. du tycks inte första den.
/linn

Anonym sa...

Att risken inte sänks betyder det inte att risken ökar.

G.

Anonym sa...

Varför överhuvudtaget skriva "utebliven amning ökar risken för äggstockscancer" varför inte tala om amning i positiva termer?? Varför inte skriva "amning kan hjälpa till att minska risken" Hur mycket jag än gillar amning blir jag illa till mods när rubrikerna ser ut så här, det känns som om amningsbloggen vill använda sig av skrämselpropaganda och "tvinga"/skrämma folk till att amma istället för att tala om de positiva med amning, det fina och mysiga (vilket också görs, absolut!) men varför denna hets från Amningsbloggen så fort något är till amningens fördel och kan vändas till nackdel vid utebliven amning? Varför alltid gå ut i strid och börja med att atakera? Det kostar på er trovärdighet tyvärr.

Eva-Lotta sa...

Hej Anonym!
Det handlar inte om att attackera utan att uttrycka sig korrekt. Vi har diskuterat det här tidigare och det blir lite som att kasta sten i glashus om vi inte följer det själva. Forskare har börjat uppmärksamma att man inte bör säga att amning skyddar mot, det är ungeför som att säga att rökfrihet skyddar. Amning är det förväntade, och ersättning är något man tillför.
Hälsar Eva-Lotta

Anonym sa...

Eva-Lotta, det handlar inte om någon språklig/retorisk diskurs så som du försöker implicera. Snarare handlar det om att förvränga forskningsresultat.
Själva studien är inte publicerad i sin helhet vad jag har förstått men i abstracten så pratar förskare just om "lower risk"

Anonym sa...

Amning _kan_ vara en skyddande faktor men utebliven amning ökar inte någon cancerrisk.

Det skulle vara önskvärt att ni var mer nyanserade i er kommunikation för jag har svårt att tänka mig att ni egentligen är ute efter att skrämma upp unga kvinnor. Med den här typen av inlägg är det dock precis det ni riskerar att göra. Med tanke på att ni har en viktig roll för amningsfrämjandet i Sverige så måste ni ju agera professionellt. Den här typen av skrämselartade inlägg minskar er trovärdighet och vill det sig riktigt illa så kan det i längden få negativa effekter för amninsgsfrekvensen.

Låt oss jobba gemensamt för en ökad amning istället!

Med vänliga hälsningar
Marie Jansson
Barnläkare

Anonym sa...

Eva-Lotta, du (och Marit i val av rubrik) kastar ju sten i glashus, för att välja dina ord ovan. Utebliven ägglossning (tex pga amning) kan bidra till att minska risken för äggstockscancer men bibehållen ägglossning (i ert exempel pga utebliven amning) ökar ingen risk, du bibehåller den risk du hade från början, som du skulle haft utan graviditeter och amning, alltså är rubriken i värsta fall en ren lögn och då skrämselpropaganda och i bästa fall en missuppfattning av statisitk och riksbedömning. Jag håller med barnläkaren ovan och är rädd att uttalanden som detta skadar er trovärdighet, vilket är synd för ni utför ett viktigt arbete.
MVH Mia

Anonym sa...

Mia, i studien hade man väl frågat efter amning, inte efter utebliven ägglossning. Man har teorier om att amningens skyddande effekt går via utebliven ägglossning men det är inget vi kan veta utifrån ovanstående studie. Det enda den studien säger är att de 500 kvinnor med äggstockscancer man intervjuat i studien hade ammat i mindre utsträckning än de kontrollkvinnor utan äggstockscancer som man intervjuat. Eftersom det är en sk observationsstidie kan man inte säkert veta om det var amning somvar den skyddande faktorn, kvinnorna som hade äggstockscancer kanske hade nån annan riskfaktor som ännu är okänd men sannolikt var amningen inblandad. Detta är inte den första studien som visar samband mellan amning och lägre risk för äggstockscancer.

Amning handlar faktiskt inte bara om mat till barn utan även om kvinnors hälsa och därför tycker jag det är ett svek mot kvinnor att många av dem som vill amma får så dåligt stöd från vården.

Anonym sa...

Håller helt med, det är ett stort svek från vården att de som vill amma inte får den hjälp de har självklar rätt till!!! och då är det tur att det finns organisationer som kan hjälpa till (även om det i den bästa av världar inte skulle behövas)! men när ni nu själva skriver att man inte kan vara säker på om amning skyddar mot äggstockscancer så kanske rubriken är en aning felvald?
Jag har ammat (och är tacksam att jag kunde ringa en hjälpmamma när jag hade problem!) och skulle lätt rekommendera amning till alla som vill amma men jag reagerar starkt och blir besviken på denna typ av överdriven sensationsjournalistik, amningsbloggens och därmed amningshjälpens trovärdighet sjunker i mina ögon när man istället för att koncentrera sig på att vara en hjälporganisation och stöttande till de som behöver stöd i sin amning använder sig av nära nog skrämselpropaganda som gör livet än svårare för de som av någon anledning inte kan amma. Här skrivs mycket, klart övervägande, bra saker men denna rubrik borde aldrig satts. Jag hoppas ni tänker på att det ni skriver här "kastas" i ansiktet på en mamma på ett babycafé som matar sitt barn med nappflaska.
MVH, Mia

Knyttets mamma sa...

Men Mia, rubriken till blogginlägget är ju en översättning av rubriken till artikeln om forskningsstudien. Hur är det sensationsjournalistik att sätta en bloggrubrik som sammanfattar resultatet från den studie som blogginlägget handlar om? Det är ju inte Amningsbloggens tolkning utan forskarnas.

Anonym sa...

Knytets mamma,

som det påpekades innan så påstår inte forskare som gjorde studien detta.
Atriklen heter "Ovarian cancer risk is reduced by prolonged lactation: a case-control study in southern China."

Och slutsatsen som de drar är "CONCLUSION:

Prolonged lactation is associated with a lower risk of ovarian cancer in parous Chinese women."

Alltså de pratar inte om ÖKAD risk vid utebliven eller kort amning.

Att förvränga forskningsresultat på det här sättet ger inte heder, minst sagt

Anonym sa...

Ni som tycker att blogginlägget är skrämselpropaganda, hur tycker ni att man ska hantera den här typen av information? Ska amningsbloggen avstå från att rapportera om fördelar med amning helt och hållet, eller är det bara rubriken här ovan som ni ogillar? Jag tycker det är viktigt att all information görs tillgänglig. Jag har skummat igenom artikeln i American Journal of Clinical Nutrition och utan att vara någon expert på området verkar det finnas en hel del studier som talar för att amning minskar risken för äggstockscancer, men det finns också studier som inte visat på någon effekt. Alltså, en hel del talar för en skyddande effekt men man kan inte vara säker. Hade ni tyckt det varit bättre om man nyanserat informationen lite, eller vill ni inte att man ska informera om eventuella vinster för kvinnan med att amma?

Anonym sa...

Men det där med ökad risk vid utebliven amning eller minskad risk vid amning tycker jag är lite fånigt att hänga upp sig på. I studien fanns bara kvinnor som fött barn med. Om man ser amning som det "normala", det som ger risken X, ja då blir det ju så att ju mindre amning desto större blir risken för äggstockscancer. Altenativt kan man se utebliven amning som det normala och då blir risken lägre ju mer man ammar. Är det så mycket att hänga upp sig på?

Anonym sa...

nej det är inte fanigt att halla sig till sanningen i stället för att hitta pa lite som man känner för.
ja det är nagot att hänga upp sig pa!

Anonym sa...

Jag tycker inlägget är bra men att rubriken skulle ha varit "lång amningsperiod skyddar mot äggstockscancer" istället. Eller något liknande. Positiva ordalag! Ingen skrämselpropaganda och närmare en direktöversättning av vad studien som refereras till faktiskt heter.

Anonym sa...

Anonym som frågar "Ni som tycker att blogginlägget är skrämselpropaganda, hur tycker ni att man ska hantera den här typen av information? Ska amningsbloggen avstå från att rapportera om fördelar med amning helt och hållet, eller är det bara rubriken här ovan som ni ogillar?"

Amningbloggen får publicera vad den bloggansvarige vill. Däremot vill man tas seriöst så borde man avstå från att VINKLA och FÖRVRÄNGA förskningsresultat.


"Men det där med ökad risk vid utebliven amning eller minskad risk vid amning tycker jag är lite fånigt att hänga upp sig på."

Inte det mista fånigt. Om risken inte minskar betyder det inte att den ökar. Det är väldigt stor skillnad i medicinsk forskningssammanhang och det borde framgå.

Anonym sa...

Ursäkta att jag är så korkad men jag fattar verkligen inte den senaste kommentaren här. Artikeln man refererar till väljer att framställa det som att referensvärdet är att amma max 10 månader, vilket ungefär en fjärdedel av kontrollerna gjort. Man delade in kontrollerna i fyra grupper, ungefär jämnstora, baserat på hur länge de ammat och ju mer man ammat, desto lägre var risken att få äggstockscancer. Men hade man inte lika gärna kunnat använda den fjärdedel som ammat mest som referensvärde? Då hade det ju blivit så att ju mindre man ammat desto mer ökade risken för äggstockscancer? Jag vet att den analysen inte är gjord men om man gjort den måste väl resultatet ha blivit att ju mindre man ammade desto mer ökade risken?

Anonym sa...

Men snälla nån, är det så svårt att förstå det här?! Om jag säger såhär då: En kvinna som har värdet X i "risk att utveckla östrogenberoende cancer" blir gravid. Hennes risk minskar då till X-Y. Om hon sedan väljer att inte amma sitt barn är risken fortfarande X-Y. Om hon ammar barnet ett år utan att få tillbaka ägglossningen minskar risken till X-Y-Z. Alltså: hennes risk att utveckla cancer kan förändras i perioder när hon inte har ägglossning. Den förändras inte i perioder när hon har ägglossning

Anonym sa...

Dvs det här är ju väldigt förenklat. Cancerrisk beror ju på en mängd olika faktorer, bl.a stigande ålder, så visst förändras risken. Men jag ville bara tydliggöra hur risken förändras och inte förändras just vid amning/bortvald amning. (Egentligen: utebliven ägglossning)

Anonym sa...

Fast ska vi vara petiga, lång amning SKYDDAR inte mot äggstockscancer,
den minskar bara risken.

Knyttets mamma sa...

Anledningen till att ordvalet bör vara att utebliven amning ökar risken är att amning är det förväntade. Kvinnokroppen är gjord för att få flera barn och amma vart och ett i flera år. Det ligger ingen som helst värdering i detta och är inte det samma som att påstå att alla måste amma.

Jämför med motion. Motion minskar inte risken för allehanda sjukliga tillstånd, för normaltillståndet är att kroppen får arbeta. Den är byggd för det. Därför säger man att stillasittande ökar risken för ditten och datten.

Det samma borde rimligen gälla rapporteringen av forskning där amning är inblandad. Det är inte att förvanska forskning att utgå ifrån att kvinnokroppen är skapt för amning. Det är inte att komma med skräckpropaganda att uttrycka att det är avvikande från detta som ökar risken.

Anonym sa...

Men det där med ägglossning är ju bara en teori, ingen kan med säkerhet säga om den lägre risk för äggstockscancer man ser ju mer kvinnan ammat beror på hämmad ägglossning eller ej. I den aktuella studien hade man inte tagit reda på hur många ägglossningar kvinnorna haft, det enda man frågat var i vilken utsträckning de ammat. Insjuknandet i äggstockscancer sker ju i de allra flesta fall långt senare i livet än under den tid man föder barn. Faktum är att de allra flesta för länge sedan slutat ha ägglossningar när diagnosen ställts eftersom de då sedan länge passerat klimakteriet. Sjukdomen började ju dock långt tidigare än vid diagnostillfället men ingen kan ju veta när de första förstadierna till cancer uppkom.

I studien har man bara undersökt kvinnor som fött barn så vi kan här strunta i hur risken påverkas av barnafödande. Om man ser det som normalt att en kvinna som föder barn ammar varje barn i 12 månader och varje kvinna föder säg 2 barn så utgör hennes risk den "normala" risken, exempelvis X. Om samma kvinna inte ammar sina barn blir hennes risk X + Y, dvs risken ökar. Utebliven eller kort amning ger då en ökad risk för äggstockscancer.

För övrigt brukar begreppet "skydda" i medicinska sammanhang inte betyda att man är helt skyddad, dvs att man aldrig skulle drabbas av den sjukdom man studerar utan just att risken minskar. "God munhygien skyddar mot karies" betyder inte att man garanterat slipper hål i tänderna om man följer tandläkarens instruktioner utan just att risken minskar jämfört med om man slarvar med tandborstningen.

Marit Olanders sa...

Tack för alla era reaktioner.
Jag har återgett det som stod i den andra artikeln och ingen har vad jag har kunnat se beslagit det med fel. Jag uttrycker mig inte så svartvitt som amningsrörelsen ofta anklagas för utan är tydlig med att det handlar om större eller mindre risker. Det betyder inte att man är "vaccinerad" mot äggstockscancer för att man ammar och inte att man är förutbestämd att drabbas om man inte ammar och det hoppas jag verkligen framgår

Anonym sa...

Tycker inte att det är något fel på inlägget eller rubriken. Eftersom amning en längre period är det biologiskt normala, så ökar risken för äggstockscancer ju kortare period man ammar.