fredag 3 juli 2009

Namn ger mer mjölk

I dagens UNT kan man läsa att en stor brittisk studie har visat att kor med namn ger mer mjölk. Man tror att kor med namn blir bättre behandlade och därför producerar mer mjölk. Av Sveriges 300 000 mjölkkor har 256 500 ett namn. Vanligast är ROSA.

Eva-Lotta Funkquist

Inga kommentarer: