tisdag 14 juli 2009

Vi lär våra barn gråta

De lär sina barn gråta, var den vreda anmärkningen indiankvinnan fällde, när hon gjorde bekantskap med det hygieniskt motiverande åtskiljandet av moder och barn vid statssjukhuset...Men inte heller bildade indianer kunde undertrycka känslan av att den dyra omvårdnaden deras barn fick i huvudsak var ett djävulskt försök till allmän kastrering. Bakom detta låg den egendomliga misstanken från indianernas sida att de vita också ville fördärva sina egna barn.

Eriksson E H (1969) Barnet och samhället, sid: 112

Inga kommentarer: