onsdag 27 januari 2010

Barn med med ökad risk för allergi blir ammade längre

Av: Eva-Lotta Funkquist

Det har ju som bekant i några studier visats att barn som har ammats oftare är allergiska än barn som inte har ammats. Detta har föreslagits bero på att barn som ammas oftare tillhör riskgrupper för att utveckla allergi (t.ex. högre socialklass). I en studie har man visat att barn som utvecklade atopiskt eksem och födoämnesallergier oftare blev ammade längre men också oftare hade riskfaktorer för att utveckla allergier (ärftlighet för allergi, spädbarnseksem och förkylningsastma). Den ökade förekomsten berodde alltså inte på amningen, utan på samtidig förekomst av riskfaktorer för att utveckla allergi. Studien visade också att amning skyddar mot astma oavsett förekomst av riskfaktorer. Klicka på rubriken om du vill läsa mer.

Inga kommentarer: