tisdag 5 januari 2010

I huvudet på en gnällig mamma

Av: Eva-Lotta Funkquist

I huvudet på en mamma. Så heter Hanne Kjöllers bok. I inledningen skriver hon att hon inte vet hur allt ska vara, men att hon inte längre kan låta bli att reagera på hur det är. Hon upplever att alla människor (speciellt mammor) är missnöjda och gnäller. Det konstiga är att sen gnäller Hanne Kjöller boken igenom, men undantag för de rader som handlar om hur det SKA vara.

Barn behöver liksom vi vuxna strukturer och rutiner till hjälp att förstå vad som gäller. Jag tycker att vi som föräldrar är skyldiga att ge dem den tryggheten. (sid: 135)

(forskningen på det Hanne? Eller är det bara lite flum som du snott ihop?)

Särskilt gnällig är Hanne på mödravården och det som hon kallar den svenska amningsdoktrinen.

Att vänta barn och att vara nyfödd är ett potentiellt livsfarligt tillstånd. Sverige har världens lägsta mödra- och spädbarnsdödlighet.

Jag tycker att man har rätt att vara kritisk till sjukvården. Jag är det ofta själv. Men Hanne, all vård är frivillig. Så styrsla till dig nu och gå inte dit. Om du upplever att det är bättre att sitta hemma och titta på halvtomma glas och uppfatta dem som halvfulla, så gör det! Och sluta gnäll! Och glöm inte att Sverige har världens lägsta spädbarnsdödlighet. Sådana tankar hjälper mot gnäll!

Inga kommentarer: