torsdag 26 mars 2009

Ändra reglerna försäkringskassan!

1980 infördes en reform som innebar att föräldrar i Sverige som födde två barn inom 24 månader fick behålla samma föräldrapenning som efter det första barnets födelse. 1986 förlängdes perioden till 30 månader. Denna snabhetspremie har gjort att kvinnor föder barn tätare, 35 månader mellan barnen istället för som tidigare 45 månader. I dagens UNT uppmärksammar man det här eftersom två nationalekonomer har visat i en rapport att barn som får småsyskon med mindre än 30 månaders mellanrum mindre ofta går vidare till högre studier i vuxen ålder. Forskarnas slutsats är att barn under de första tre åren är känsliga för stora förändringar och att det därför påverkas negativt av att få ett syskon. Denna slutsats tillbakavisas av utvecklingspsykologen Pia Risholm Mothander eftersom hon menar att små barn är anpassningsbara. Barnmorskan Lena Schnell menar att det är biologiskt riktigt att barn föds tätt. Förr i världen fanns inga preventivmedel och då födde kvinnan barn varje år. Asså det är väl tusan att jag ska behöva hålla med två nationalekonomer! Jag tycker inte om argumentet att allt är bra eftersom barn är anpassningsbara och skulle vi ha biologin som referenspunkt så skulle ju kvinnor föda barn vart fjärde år. Så länge antar man att barn ur ett biologiskt perspektiv bör bli ammat och eftersom kvinnan ur ett biologiskt perspektiv ammar väldigt ofta så kan hon inte bli gravid under amningsperioden.


Eva-Lotta Funkquist

3 kommentarer:

Andrea sa...

Nu kan man ju iofs bli gravid fast man ammar, men att hävda att "förr fanns inga preventivmedel så då fick kvinnorna barn hela tiden" är ju bara dumt, även om man bortser från amningen. "Förr" fanns det massor av mer eller mindre bra kurer för att inte bli gravid eller för att abortera foster, allt från giftiga örter till fårtarmskondomer, och dessutom är det väl fullt möjligt att folk faktiskt utövade viss familjeplanering genom avhållsamhet, avbrutet samlag osv. Alla fick ju inte barn vart och vartannat år.

PetraW sa...

Hmmm, det beror på vad man menar med "för länge sedan" när man pratar om vad människan är anpassat till biologiskt brukar man gå tillbaka till jägar-samlarsamhället. Där brukade/brukar man inte föda barn tätare än 3 år emellan. Jag ammar min 19-månaders och har inte fått tillbaka min mens ännu...

Åka sa...

Jag läste nyligen boken What's Going on in There, om barns hjärnor. Den är visserligen tio år gammal och en del rön kanske är föråldrade, men där fanns diagram och referenser som visade att det faktiskt verkar lätt negativt för barns utveckling att få syskon alltför nära inpå (mindre än 21 månader, efter det var det ingen skillnad). Ingen jättestor skillnad, men ändå mätbart, tydligen. Vore kul att veta om det finns nya rön som styrker de här resultaten. Det skulle ju vara relevant, menar jag.

Intressant också att det är bra för intelligensen att ha syskon.