måndag 23 mars 2009

Amma en moderlös ...

Robbie Goodrich i Marquette, Michigan, USA, blev hastigt som ensamstående pappa till Moses, när Moses mamma Susan dog av den mycket ovanliga komplikationen fostervattenemboli, dvs att fostervatten kommer in i mammans blodcirkultion och bildar proppar. Moses var elva timmar när hans mamma dog och Robbie ställdes omedelbart inför frågan vad hans son då skulle äta, berättar The Mining Journal.

På sjukhuset fanns inte tillgång till bröstmjölk, och det skulle ta flera dagar att få fram bröstmjölk från ett sjukhus med mjölkbank. Men då fick han ett t elefonsamtal från Laura Janowski, god vän till familjen som ammade sin ettåriga dotter. Hon erbjöd sig att amma Moses och Robbie Goodrich fick en aha-upplevelse. Han ville att Moses skulle ammas. Det skulle Susan ha gillat. En annan vän till familjen , Nicoletta Fraire, började organisera en grupp ammande kvinnor som kunde hjälpas åt att amma Moses och hon fick i sin tur kontakt med en lokal amningsstödgrupp. Snart hade 20 kvinnor anmält intresse för att vara med och amma Moses.

Moses ammas efter fast schema, kl 9, middag, 13.30, 16, 18.30 och kl 20, då de olika kvinnorna kommer hem till dem, Nu är Moses två månader och hela den tiden har han ammats sex gånger per dag av olika kvinnor. Robbie goodrich och Nicoletta Fraire pratade först om att de borde låta testa alla kvinnorna för oika sjukdomar, men bestämde sig sedan för att helt enkelt lita på dem. 
– Det här är kvinnor som bryr sig mycket om sin och sina barns hälsa, säger Fraire.
För Robbie Goodrich har det varit skönt att ha kvinnorna och deras egna barn omkring sig i huset. Är det möjligt villl han gärna att Moses ammas tills han blir ett år gammal.
Några av de kvinnor som hjälps åt att amma Moses.

Marit Olanders

Inga kommentarer: